Florin Moțiu

Florin Moțiu

Este prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara și doctor în drept comercial al Universităţii de Vest din Timişoara din 2005, cu distincţia Magna Cum Laude, cu teza „Contractele comerciale de intermediere fără reprezentare”.Experiență profesională:

- Judecător la Curtea de Apel Timișoara;
- Formator al Institutului Naţional al Magistraturii în drept comercial din 2004 și în cooperare judiciară europeană în materie civilă și comercială din 2007;
- Membru în reţeaua naţională de judecători pentru cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială din martie 2004;
- Coordonator din partea Ministerului Justiţiei al proiectului de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Activitate publicistică:

- Autor al 57 de articole publicate în reviste de specialitate juridică;
- Editor coordonator al Tratatului practic de insolvenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014;
- Coordonator al colecţiei Biblioteca Dreptul Insolvenţei, Ed. Universul Juridic, 2015.

Autor şi coautor al 29 de lucrări monografice şi cursuri universitare, dintre care:

1. „Contractele speciale în noul Cod civil”, ed. a V-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
2. „Contractele speciale în noul Cod civil. Sinteze teoretice, teste grilă şi speţe”, ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
3. „Teste-grila pentru examenele de admitere in profesiile juridice. Drept civil”, Editura Universul Juridic, București, 2014;
4. „Contractele comerciale de intermediere fără reprezentare”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005;
5. „Procedura insolvenţei. Culegere de practică judiciară” (2006 – 2009), Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011;
6. „Contracte civile. Teorie şi practică judiciară”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
7. „Protecţia drepturilor copilului pe plan intern şi internaţional – abordare interdisciplinară”, Ed. Mirton, Timişoara, 2008.

Sursă foto

Postări - Florin Moțiu