Maria Oprea

Maria Oprea

Este doctor cu specializarea în drept penal și judecător în cadrul Secției penale a Tribunalului Buzău.

Studii:

Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1993);
Facultatea de Filosofie și Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1983);
Doctorand în cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din București, specializarea „Drept penal” (din 2009).

Activitate profesională:

– judecător în cadrul Secției penale a Tribunalului Buzău (iunie 1997 și în prezent);
– judecător cu grad de curte de apel în urma promovării examenului organizat de către Ministerul Justiţiei, sesiunea iulie 2003;
– judecător la Judecătoria Buzău (1994-1997);
– judecător la Judecătoria Râmnicu Sărat (1993-1994);
– cadru didactic în învăţământul preuniversitar, în şcoli din judeţul Buzău.

Activitate didactică:

– cadru didactic asociat, disciplinele „Drept penal” şi „Drept procesual penal”, la Universitatea „George Bariţiu” din Braşov, Centrul de Studii Buzău (2004-2007);
– formator în cadrul Școlii Naţionale de Grefieri, disciplina „Drept procesual penal” (2002-2007).

Activitate științifică:

Articole publicate în revistele de specialitate și participare la conferințe ori sesiuni de comunicări științifice:
„Incompatibilitatea judecătorului astfel cum rezultă din redactarea actuală a art. 48 alin. (1) lit. a) teza finală din Codul de procedură penală”, în Dreptul nr. 2/2009;
„Consideraţii cu privire la prescripţia executării pedepsei, în Condica doctorandului”, supliment al revistei Lex et Scientia, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010;
„Opinii privind Decizia în interesul legii nr. 59/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”, lucrare prezentată la C.K.S. 2010, în cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din București;
„Consideraţii cu privire la rejudecarea persoanelor judecate şi condamnate în lipsă în conformitate cu art. 5221 C. pr. pen. şi prevederile noului Cod de procedură penală”, în Revista de drept a Curţii de Apel Ploieşti nr. 1/2010;
„Opinii cu privire la o nouă incriminare – compromiterea intereselor justiției”, în C.K.S. 2011, Universitatea „Nicolae Titulescu”; „Noul Cod penal – Influențarea declarațiilor”, în Revista de drept a Curții de Apel Ploiești nr. 1/2013;
„Noua reglementare a infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare”, în Revista de drept penal nr. 2/2013;
Participare la Sesiunea anuală de comunicări științifice din martie 2013, organizată de Institutul de Cercetări juridice „Academician Andrei Rădulescu”, cu lucrarea „Infracțiunea de cercetare abuzivă între tradiție și reglementarea din noul Cod penal”.