Ioana Păcurariu

Ioana Păcurariu

Este avocat în cadrul Baroului Sibiu și asistent universitar asociat la Facultatea de Drept din Sibiu.

Lista manifestărilor ştiinţifice:

- Iunie 2007 - Participant la conferinţa internaţională: „Consecinţe politico-juridice ale integrării statelor în Uniunea Europeană. Europa în societatea informaţiei”, secţiunea Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, cu tema: „Interpunerea de persoane – Formă a simulaţiei”, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, Sibiu.
- Aprilie 2008 - Participant la conferinţa „Cum să devenim AVOCAŢI/ NOTARI/JUDECĂTORI” organizată de ELSA Sibiu, în incinta Facultăţii de Drept „Simion Bărnuţiu”.
- Mai 2008 - Participant la conferinţa „Realităţi şi perspective ale procesului de integrare europeană în era globalizării, Secţiunea studenţească, cu tema: „Răspunderea penală a persoanei juridice”, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, Sibiu.
- Februarie 2009 - Participant la seminarul internaţional: „Europe – getting involved”, Roma, Italia, organizat de Associazione Vita Nuova, Jugend fur eine geeinte Welt, Starkmacher e. V., Asociatia Mariapolis, Miadi za zjednotenz svet and Grupo de Estudiantes Malaga.
- Aprilie 2009 - Participant la concursul „Hexagonul Facultăţilor de Drept”, proba Drept Penal, organizat la Cluj-Napoca, obţinut locul I la proba de Drept penal.
- Mai 2009 - Participant la conferinţa „L’ Europe judiciaire: 10 ans apres le Conseil de Tampere- Le droit de’ l execution: perspectives transnationales”, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, Sibiu, cu tema: „Biodetecţia judiciară a comportamentului simulat”.
- Mai 2009 - Participant la conferinţa „Consiliul Europei la 60 de ani”, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, Sibiu.
- Mai 2009 – acordată Diploma de Excelenţă pentru locul I la proba de Drept penal obţinut la Hexagonul Facultăţilor de Drept din România- Cluj-Napoca, 2009 şi pentru contribuţia la creşterea imaginii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 4 mai.
- Mai 2009 - Participant la conferinţa "Consideraţii asupra sistemului judiciar argentinian", Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, Sibiu.
- Iunie 2009 - Participant la concursul „Studenţi de Elită” organizat de Monitorul de Sibiu cu sprijinul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu.
- Iunie 2009 - Participant la workshop „Declaraţia de la Sibiu” organizat de Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”.
- Iulie 2010 - Participant la „International Seminar for Law Students and Young Professionals. Religious Freedom and Pluralism”, Otmaring, Germania, organizat de Associazione Vita Nuova.
- Noiembrie 2010 - Participant la conferinţa „Provocările pieţei unice şi concurenţa în sectoarele sensibile” organizată de Consiliul Concurenţei, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, Sibiu.
- Aprilie 2011- Participant la organizarea concursului „Hexagonul Facultăţilor de Drept” susţinut la Sibiu, Facultatea de Drept Sibiu, perioada 14-17 aprilie.
- Mai 2011- Moderator în cadrul Conferinţei naţionale a doctoranzilor în drept, intitulată „Reforma statului de drept în lumina noilor coduri”, 5 mai.
- Mai 2011- Prezentat în cadrul Sesiunii ştiinţifice a doctoranzilor „Reforma statului de drept în lumina noilor coduri”, secţia de drept public, lucrarea intitulată: „Procedura camerei preliminare”, 5 mai.
- Mai 2011 - Participant la ceremonia de semnare a Statutului Asociaţiei Facultăţilor de Drept din Ţările de Origine Latină, 20 mai.
- Mai 2012 – Participat la organizarea Conferinţei internaţionale „Reformele judiciare şi administrative la începutul mileniului al treilea”, Sibiu, România, în calitate de membru al comitetului ştiinţific şi de organizare, perioada 17-19 mai.
- Mai 2012 – participat la secţiunea doctoranzilor din cadrul Conferinţei internaţionale „Reformele judiciare şi administrative la începutul mileniului al treilea”, secţiunea doctoranzi, în calitate de membru al comitetului ştiinţific şi de organizare, Sibiu, România, perioada 17-19 mai; prezentat, în cadrul secţiunii I, lucrarea „Influenţe ale Noului Cod Civil asupra acţiunii civile în procesul penal”.
- Noiembrie 2012- participat la conferinţa cu tema „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă”, organizată de Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Sibiu, perioada 9-10 noiembrie.
-Aprilie 2014- participat la conferinţa ”Reglementări fundamentale în noul Cod Penal şi în Noul Cod de procedură penală”, organizată de Asociaţia Conferinţele Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, în perioada 3-4 aprilie, Bucureşti.
-Noiembrie 2015- participat la conferinţa ”Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”, organizată de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor în colaborare cu Baroul Sibiu, pe data de 21 noiembrie, Sibiu.

Lista lucrărilor ştiinţifice:

Articole publicate:

1. Interposition of Persons – a Form of Simulation, în Revista Consecinţe politico-juridice ale integrării statelor în Uniunea Europeană. Europa în societatea informaţiei, Conferinţa internaţională, 1-2 iunie 2007, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2007, pp. 369-380.
2. Interpunerea de persoane - formă a simulaţiei, în Revista Acta Universitatis „Lucian Blaga”, seria Jurisprudentia, ianuarie-iunie 2008, anul VIII, Sibiu, pp. 133-144.
3. Biodetecţia judiciară a comportamentului simulat. Poligraful (I), în Revista Acta Universitatis „Lucian Blaga” , seria Iurisprudentia, ianuarie-iunie 2009, Sibiu, pp. 260-271.
4. Biodetecţia judiciară a comportamentului simulat. Poligraful (II), în Revista Acta Universitatis „Lucian Blaga”, seria Iurisprudentia, iunie-decembrie 2009, Sibiu, pp. 246-264.
5. Abordarea măsurilor de siguranţă prin prisma Noului Cod penal, în Revista Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, Volumul 21, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, pp. 50-62.
6. Procedura camerei preliminare, în Revista Reforma statului de drept în lumina noilor coduri. Conferinţa naţională a doctoranzilor în drept, Prima ediţie, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2011, pp. 125 – 131.
7. Influenţe ale Noului Cod Civil asupra acţiunii civile în procesul penal, în Revista Reformele judiciare şi administrative la începutul mileniului al treilea. Conferinţa Naţională a doctoranzilor în drept, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2012, pp. 126-143.

Articole aflate în curs de publicare:

- Asigurarea acţiunii civile în procesul penal în Revista Reformele judiciare şi administrative la începutul mileniului al treilea. Conferinţa Naţională a doctoranzilor în drept, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2013, pp. 126-143.
- Acţiunea civilă în procesul penal potrivit actualei reglementări, în Revista Acta Universitatis „Lucian Blaga”, seria Jurisprudentia nr. 1/2015 , Sibiu.

Cursuri publicate:

C 1. Ion Poiană, Ioana Păcurariu, Drept procesual penal. Note de curs, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, ISBN 978-973-127-688-5, 2011, pag. 315.
C 2. Ion Poiană, Ioana Păcurariu, Drept procesual penal. Partea generală. Conform noului Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, ISBN 978-606-673-477-6, 2014, pag. 268.

Cursuri aflate în curs de publicare:

C 3. Ion Poiană, Ioana Păcurariu, Drept procesual penal. Partea specială. Conform noului Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, ISBN 978-606-673-477-6, 2016, pag.
C 4. Ioana Păcurariu, Acţiunea civilă în procesul penal. Exercitarea acţiunii în răspundere civilă delictuală la instanţa civilă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, pag. 410.