Bogdan Pătrașcu

Bogdan Pătrașcu

Este lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti şi Cercetător ştiinţific gr. II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.