Rodica Petrescu

Rodica Petrescu

Este doctor în drept - Universitatea Babeş-Bolyai, profesor universitar în cadrul aceleiaşi facultăţi, membru fondator al Asociaţiei române de drept constituţional, membru fondator al Societăţii Academice de Stiinţe Administrative.

Experienţă profesională:

Profesor universitar doctor - Facultatea de drept a Universităţii „Babeş-Bolyai”, catedra de drept public, specialitatea drept administrativ

Publicaţii recente:

Drept administrativ, Editura „Accent”, Cluj-Napoca, 2004
Discuţii privind preşedintele Consiliului judeţean în lumina modificării şi completării Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 prin Legea nr. 286/2006, în vol. „Sesiunea Ştiinţifică internaţională – Integrarea europeană – economia de piaţă şi statul de drept”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2007
Reflecţii asupra unor dispoziţii înscrise în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, în „Dreptul”, nr. 4/2007
Aspecte actuale privind activitatea şi actele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, publicat în Caietul ştiinţific „Implicaţiile Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa asupra dreptului public şi serviciilor publice”, Editura Burg a Universităţii Româno-Germane, Sibiu, 2007
Modificările aduse Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 179/2005, în Revista de drept public nr. 1/2006
Le domaine de compétence et les caractéristiques des autorités administratives autonomes en Roumanie dans la perspective de la Constitution, republiée, (în colaborare cu lector dr. Olivia Petrescu – U. B.B.), International Conference on Economics, Law and Management, mai 31 - june 3, 2006, Târgu-Mureş, Romania, publicat in Vol. II Law and Administrative Sciences, 2007, The Universitz of Miskolc

Sursă informații
Sursă foto