Vincențiu Traian Râmniceanu

Vincențiu Traian Râmniceanu

Este membru al Baroului București, profesează ca avocat, colaborând cu Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați – reprezentantă din București.