Veronica Rebreanu

Veronica Rebreanu

Este lect. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.

Studii

Doctor în drept - UBB Cluj Napoca - 2001.

Stagii de pregătire și documentare

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 - stagii de documentare în Marea Britanie, la Biblioteca de Drept din cadrul Universităţii din Exeter şi la Biblioteca Institutului pentru Studii Juridice Avansate din Londra.

Activități didactice la Facultatea de Drept

- Teoria generală a dreptului
- Dreptul mediului
- Legislația mediului

Domenii de cercetare

- Constanţele dreptului şi ale statului
- Protecţia mediului în România şi în Comunitatea Europeană (Principiile dreptului mediului, Dezvoltarea durabilă)

Publicaţii:

 1. V. Rebreanu, Constantele statului, monografie, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2003.
 2. Gh. Boboş, C. Buzdugan, V. Rebreanu, Teoria generală a statului şi dreptului, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.
 3. V. Rebreanu, Aspecte ale interpretării art. 32 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, în Analele Universităţii din Oradea, Seria drept, anul II, 1994.
 4. V. Rebreanu, Observaţii privind asociaţiunea în participaţiune în dreptul comparat, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai" – Series Iurisprudentia , nr. 2/1993, Cluj-Napoca.
 5. I. Turcu, V. Rebreanu, Aspecte specifice ale încheierii contractului comercial, în Revista "Studia Universitatis "Babeş-Bolyai", Series Iurisprudentia, nr. 2/1994, Cluj-Napoca.
 6. I. Turcu, V. Rebreanu, Garanţiile rambursării creditului bancar, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai” – Series Iurisprudentia, nr. 1/1995
 7. I. Turcu, V. Rebreanu, Observaţii critice privind proiectul Legii insolvabilităţii comerciale – reorganizarea şi lichidarea judiciară - adoptat de Senatul României, în vol. „Studii de drept - Transformările dreptului în perioada de tranziţie” , vol. I-II, Tipografia Universităţii de Vest , Timişoara, 1995, vol. I.
 8. V. Rebreanu, Asociaţiunea în participaţiune între tradiţie şi actualitate, în Revista de Drept Comercial, anul V, nr. 4/1995,Bucureşti.
 9. I. Turcu, V. Rebreanu, Garanţii improprii ale obligaţiilor comerciale, în Revista de Drept Comercial nr. 11/1996, Bucureşti.
 10. I. Turcu, V. Rebreanu, Observaţii privind regimuljuridic al penalităţilor de întârziere, în vol. „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio- umane, prezentate la sesiunileştiinţifice anuale 1995-1996" , Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 1997.
 11. V. Rebreanu, Teritoriul - element constant al statului, în Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Iurisprudentia, nr. 1/1999.

Postări - Veronica Rebreanu