Florin Streteanu

Florin Streteanu

Este doctor în drept: specializarea Drept Penal, profesor universitar abilitat, decan al Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, director al revistei „Caiete de Drept Penal.

Experienţă profesională:

Activități didactice la Facultatea de Drept:

Titular de Curs la disciplinele:
Drept penal general (nivel licenţă, anul II)
Instituţii de Drept Penal (nivel master)
Drept penal comparat (nivel master, în lb. franceză)

Alte activități didactice:

Profesor asociat la Facultatea Internaţională de Drept Comparat din Strasbourg (din 2002) - titular de curs la disciplina Răspunderea penala a persoanelor juridice în dreptul comparat (ciclul II)
Profesor asociat la facultatea de Drept din Limoges (Franța) din 2005 - titular de curs la disciplina Drept penal comparat (Master 2)
Formator în cadrul INM, titular de curs la disciplina Drept penal (anul I)

Publicaţii

Concursul de infracţiuni, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999
Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002 (în colaborare cu R. Chiriţă)
Drept penal. Partea generală 1, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003
Drept penal. Partea generală, Culegere de teste grilă, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005 (în colaborare cu D. Niţu)
Răspunderea penală a persoanei juridice (ediţia a II-a), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007 (în colaborare cu R. Chiriţă)
Tratat de drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008

Sursă informații
Sursă foto