Anamaria Trancă

Anamaria Trancă

Este judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia penală și a absolvit INM în anul 2004, promoţia Vintilă Dongoroz.

Publicaţii:

• A. Trancă, Traficul de persoane. Practica judiciara si reglementarea din noul Cod penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014;
• A. Trancă, Nulităţile în procesul penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
• A. Trancă, D.C. Trancă, Infracţiunile informatice în Noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014.