Dumitru Trancă

Dumitru Trancă

Este absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității „Politehnica” din București și a obținut titlul de Inginer în Calculatoare.

Experiență profesională:

• Asistent în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare;
• Inginer de Cercetare la Enevo Group.

Publicații:

• A. Trancă, D.C. Trancă, Infracţiunile informatice în Noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
• Diverse articole publicate la Revista „Electronica Azi”.

Conferinţe ştiinţifice:

• Coautor al articolului HeartFelt – Replicable and accurate ECG sensor architecture for real-time remote monitoring, prezentat la Conferinţa RoEduNet Conference 13th edition: Networking in Education and Research Joint Event RENAM, 8th Conference, 2014;
• Autor al articolului LiveVitals – a low power approach to remote elder monitoring, prezentat la Conferinţa RoEduNet International Conference 12th edition, Constanţa, 26-28 septembrie 2013.