Mircea Ursuța

Mircea Ursuța

Este doctor în drept, lector la Facultatea de Drept a Universității din Oradea, lector la Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, arbitru în cadrul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Județului Bihor și consilier al Baroului Bihor din 2011.

Studii: Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept – Specializarea Drept (1996-2000); master Drept şi Administraţie Publică, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2000-2001); Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării (2004-2007); Doctor în Drept: Specializarea Drept Administrativ, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, tema tezei „Procedura Contravenţională” – îndrumător Prof. Univ. Dr. Tudor Drăganu (2008). 

Activitate profesională: avocat, Baroul Bihor (2000-prezent); arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bihor (2010-prezent); prodecan, Baroul Bihor (2011-2015). 

Activitate ştiinţifică: peste 60 de comunicări şi prelegeri la conferinţe naţionale şi internaţionale; peste 40 de articole şi studii de jurisprudenţă în materia procedurii civile, dreptului contravenţional şi dreptului administrativ în Revista Dreptul, Curierul Judiciar, Revista Română de Jurisprudenţă, Revista Română de Executare Silită, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Studia Universitatis Babeş-Bolyai; cărţi publicate (Noul Cod de procedură civilă modificat. Prezentare comparativă: Sinteza noutăţilor şi reglementărilor anterioare, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014; Sinteza noutăţilor Codului de procedură civilă. Prezentare comparativă: Noul Cod de procedură civilă şi Codul anterior, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013; Prezentare comparativă. Noul Cod de procedură civilă şi Codul anterior. Sinteza noutăţilor Codului de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Contravenţiile rutiere, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 3 ediţii – 2012, 2011, 2010; Procedura contraven­ţională, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 3 ediţii – 2010, 2009, 2008; Elemente fundamentale de procedură civilă şi proceduri speciale, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2010; Codul rutier, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014; Ghidul şoferului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013; coautor la Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat – coordonatori V.M. Ciobanu şi M. Nicolae, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2 volume: vol. II – în curs de publicare, vol. I – 2013).

Recunoaştere ştiinţifică: membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” (2004-prezent); membru fondator al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României (2009-prezent); membru în Comisia de redactare a proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă, Ministerul Justiţiei (2010-2012); membru al Institutului de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova (2010-prezent); membru în Colegiul Ştiinţific al revistei „Pandectele săptămânale” (2012-prezent); moderator şi speaker la conferinţe organizate în cadrul programului de implementare a Noului Cod de procedură civilă (2011-prezent); membru în Comitetul de redacţie al „Revistei române de jurisprudenţă” (2013-prezent).

Citări: numeroase citări ale lucrărilor menţionate în tratate, monografii, articole, studii şi alte lucrări de specialitate în materiile procedurii civile, dreptului contravenţional şi dreptului administrativ.

Activitate didactică: preparator, Facultatea de Drept. Universitatea din Oradea (2002-2006); asistent universitar, Facultatea de Drept. Universitatea din Oradea (2006-2011); lector, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (2011-prezent); lector universitar, Facultatea de Drept. Universitatea din Oradea (2011-prezent).

Sursă informații

Postări - Mircea Ursuța