Ana Vidat

Ana Vidat

Este doctor în dreptul muncii, avocat în Baroul Bucureşti, lector universitar la Departamentul Drept din cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice, Bucureşti.

Experienţă profesională:

• Avocat, Baroul Bucureşti;
• Lector universitar doctor la Departamentul Drept din cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice, Bucureşti.

Lucrări publicate:

• „Dreptul Securităţii Sociale – Note de curs pentru învăţământul la distanţă”, Ediţia a 2-a, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2007;