Avocaţii în e-voluţie. Beneficiile sistemelor informatice de acces la dosar

27 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 385

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Informatizarea sistemului judiciar[1] este unul din cele mai importante elemente în de­mer­sul statului de modernizare a actului de justiție, în ansamblu său. Procesul de tehno­logizare, prin implementarea[2] sistemului ECRIS[3] a condus, indiscutabil, la creșterea ca­lității actului de justiție și la scurtarea timpului de rezolvare a cauzelor aflate pe rolul instanțelor, la accelerarea derulării tuturor procedurilor judiciare și la asigurarea accesului justițiabililor și apărătorilor la informațiile de interes public privind înfăptuirea actului de justiție. Standardizarea procedurilor și a formularelor la nivelul întregului sistem a venit în sprijinul auxiliarilor justiției și a personalului administrativ iar eliminarea treptată a gestio­nării datelor în format de hârtie prin utilizarea formei electronice a dosarelor și a celorlalte documente specifice, de genul condicilor de ședință, a simplificat și mai mult viața profe­sională a celor implicați. Sistemul actual oferă acces rapid la legislație, jurisprudență și la informații privind cauzele aflate pe rol ceea ce este util nu numai pentru personalul instan­țelor ci și pentru justițiabili și avocați.

În același sens, reorganizarea activității judiciare și degrevarea magistraților de respon­sabilitățile administrative a creat posibilitatea ca aceștia să-și concentreze efortul profe­sional aproape exclusiv pe cauzele repartizate spre soluționare.

Dublate fiind și de creșterea gradului de transparență în justiție, efectele implementării sistemului ECRIS au un prim destinatar, un actor judiciar căruia măsurile îi profită din plin: avocatul – iar beneficiile eficacității avocatului se repercutează întotdeauna în drepturile justițiabililor. Chiar dacă fiecare componentă a sistemului ECRIS este destinat utilizării de către un anumit segment profesional, avocatul beneficiază din plin de întreaga rațiune a acestui program. Tehnologizarea înseamnă eficientizare, eficientizarea înseamnă timp câș­tigat, timpul înseamnă resurse, resursele bunăstare, iar bunăstarea avocaților nu poate decât să le desăvârșească independența, misiunea și rolul într-un stat de drept.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Însă E-voluția nu s-a limitat la sistemul ECRIS, ci a pătruns în domeniul judiciar tocmai prin intermediul mijloacelor care pun în operă activitatea justiției: codurile de pro­cedură iar procedura civilă trebuie să fie simplă, rapidă și eficace. După cum ni se confirmă în cuprinsul H.G. nr. 1527/2007 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură civilă, acestea sunt dezideratele avute în vedere de legiuitor atunci când a edictat mecanisme de comunicare a actelor de procedură în format electronic.

Adoptarea Noului Cod de procedură civilă în anul 2013 a confirmat pe deplin caracterul ireversibil al curentului de tehnologizare a justiției, acest lucru materializându-se, printre altele, prin eficientizarea procedurii de citare și comunicare a actelor. Adaptarea procedurii la noile realități în scopul asigurării soluționării într-un termen rezonabil, optim și pre­vi­zibil a cauzelor, contribuie inevitabil și la respectarea principiilor fundamentale ale procesului civil: contradictorialitatea și dreptul la apărare. Astfel, în afara modalităților clasice de comunicare prin agenți procedurali sau alți salariați ai instanței ori prin poștă, a devenit posibilă comunicarea actelor de procedură și prin telefax, poștă electronică sau prin orice alte mijloace care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia.

Manifestări ”tehnologice” concrete de acest tip pot fi regăsite în privința actelor de procedură în genere, în privința comunicării citațiilor, încunoștințării părților, înregistrării cererii de chemare în judecată, a cererii de apel, comunicarea actelor de procedură în cadrul arbitrajului, depunerea cererii de executare silită etc. iar implicațiile asupra celerității sunt incomensurabile.

În fine, o altă măsură care, din păcate, în prezent nu are acoperire la nivel național, o reprezintă accesul părților din proces la dosarul instanței în format electronic[4]. În acest sens, toate înscrisurile unui dosar sunt scanate în format pdf. iar accesul părților și al avo­ca­ților la aceste documente se face prin internet, pe bază de parolă unică ce se atribuie în adresă sau în citație. Practic, până la confruntarea din pretoriu, avocatul nu mai este nevoit să facă prea mult deplasări la sediul instanței, putând să aloce acest timp pentru pregătirea apărării.

Sistemul ECRIS, comunicarea actelor de procedură în format electronic, accesul la dosar în format electronic conduc toate la creșterea calității actului avocațial, contribuind în acest fel la consolidarea încrederii sociale în avocat și, implicit, în justiție.

Încununată fiind cu procesul de tehnologizare despre care am vorbit, activitatea cor­pu­lui profesional din ultimul deceniu reflectă progres. Un progres care ne-a consfințit recent calitatea de parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiți de lege, un progres care, de va fi susținut, va consacra mai mult caracterul elitist și va retroceda mândria și demnitatea unei profesii.


Este extras din broșura „Baroul Timiș. Avocații în e-voluție. În ce fel poate transformarea digitală să îmbunătățească relația dintre cetățean și avocat”.

[1] Bazele demersului de informatizare se regăsesc în HG nr. 543/2005 privind aprobarea Strategiei de in­for­matizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009 și organizarea și funcționarea Comisiei de moni­to­rizare și implementare a Strategiei.

[2] Proiectul a fost realizat de către Indaco Systems SRL, iar o parte din activitățile specifice imple­men­tării proiectului a fost subcontractată către Microsoft Consulting Services România.

[3] Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul specific „Justiție Penală”.

[4] Sistemul este funcțional la nivelul Curților de Apel Cluj, Oradea, Timișoara precum și la Tribunalul Arad.

Avocații în e-voluție. Beneficiile sistemelor informatice de acces la dosar was last modified: octombrie 27th, 2017 by Nenad Uduli

Recomandări

Despre autor:

Nenad Uduli

Nenad Uduli

Este avocat în Baroul Timiş.

Abonează-te la newsletter