[UNBR a republicat o serie de materiale privind cooperare sa cu ONPCSB] Protocolul dintre Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și UNBR

4 feb. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1576

Despre

  • Obiectul Protocolului
  • Termene de realizare a cooperării între părți
  • Modalitățile de realizare a schimbului de informații

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 3 februarie 2016: UNBR a republicat o serie de materiale privind cooperare sa cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)

Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modif. și compl. ult., UNBR a republicat documentele, comunicatele, anunțurile, precum și corespondența aflată în legătură cu ONPCSB, după cum urmează:

Protocolul nr. 637/05.11.2005 (nr. ONPCSB 8136/07.11.2005) încheiat între UNBR și ONPCSB cu privire la schimbul reciproc de date și informații în vederea stabilirii aplicării procedurii de către avocați a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 Minuta Reuniunii de lucru (nr. 2155/i/07.10.2009) dintre reprezentanții ONPCSB cu reprezentantul UNBR din 07 august 2009, orele 10.00, desfășurată la sediul Oficiului;

 Proiectul Protocolului propus prin adresa nr. 6913/2009 de către ONPCSB cu privire la schimbul reciproc de date și informații în vederea stabilirii aplicării procedurii aplicării de către avocați a prevederilor Legii nr. 656/2002 împreună cu Normele pentru aplicarea legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism;

 Adresa nr. 2950/27.01.2010 a UNBR către ONPCSB prin care Oficiul a fost informat că proiectul de protocol și normele de aplicare propuse au fost analizate în ședința Comisiei Permanente a UNBR din 22 ianuarie 2010, urmând să facă obiectul analizei și în Consiliului UNBR din 21-22 martie 2010, care are competența de a decide;

 Adresa nr. 2950/07.04.2010 a UNBR către ONPCSB prin care s-a transmis Oficiului punctul de vedere al UNBR, așa cum a fost adoptat în ședința Consiliului UNBR din 21-22 martie 2010, care a avut competența de a decide în acest domeniu;

 Referatul nr. 2950/2009 (2084/2010) privind proiectul Protocolului de colaborare dintre ONPCSB și UNBR urmare ședinței Consiliului UNBR din 21-22 martie 2010, în vederea formulării răspunsului către Oficiu;

 Adresa nr. 2950, 2084/22.09.2010 către ONPCSB ca răspuns la adresa Oficiului nr.4019/15.07.2010, prin care se transmit observațiile și propunerile privind proiectul Protocolului de colaborare dintre ONPCSB și UNBR aprobate în ședința Consiliului UNBR din 11-12 septembrie 2010;

 Adresa ONPCSB nr. 6944/29.12.2010, înregistrată la UNBR la nr. 124/20 ianuarie 2011 privind punerea la dispoziția entităților raportoare non-bancare a sistemului de raportare on-line, adusă la cunoștința tuturor barourilor membre și avocaților prin publicare pe site-ul www.unbr.ro la 23 ianuarie 2011.

Sursa informației este UNBR (www.unbr.ro).

👍Vezi și: Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ


Consiliul Baroului București, întrunit în ședința din 19 ianuarie 2016, analizând sesizările unor avocați cu privire la implicațiile prevederilor Legii nr. 656/2002 asupra exercitării profesiei de avocat, informează că la data 05.11.2005 a fost încheiat un protocol între UNBR și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ce vizează schimbul reciproc de date și informații.

Protocolul a fost încheiat în vederea stabilirii procedurii aplicării de către avocați a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism, cu modif. și compl. ult.

Obiectul Protocolului

1. Schimbul reciproc de date și informații, după cum urmează:

1.1. Date și informații furnizate de UNBR din baza proprie de date, alimentată cu rapoartele furnizate și primite de la avocați, astfel cum această bază va fi creată, accesată și utilizată conform Convenției ce se va încheia între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ( și Consiliul UNBR.

Datele și informațiile fumizate cuprind:

a) Date și informații relevante privind suspiciunile referitoare la spălarea banilor și prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism, potrivit dispozițiilor Legii nr. 656/2002;

b) Date si informații cuprinse în baza de date menționată mai sus, care sunt solicitate de Oficiu cu privire la operațiunile suspectate a fi efectuate de clienții avocaților care au furnizat date incluse în baza de date;

c) Tranzacțiile în numerar care depășesc echivalentul a 10.000.

1.2. Date și informații furnizate de Oficiu din baza sa de date la cererea UNBR, ca urmare a solicitărilor făcute de avocați cu privire la finalizarea informațiilor transmise de către aceștia, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

2. Informațiile vor fi comunicate în forma prevăzută de lege și de Decizia Plenului Oficiului nr. 276/2005, publicată în M. Of. nr. 558 din 29 iunie 2005, cu respectarea regulii securizării și criptării identității avocatului care a furnizat informații în baza de date a UNBR, prevăzută în prezentul protocol, reguli ce vor sta la baza constituirii suportului tehnic al bazei de date.

3. Datele și informațiile fumizate reciproc sunt confidențiale și păstrează categoria de clasificare atribuită conform Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

4. Părțile vor coopera permanent în vederea adoptării unor puncte de vedere comune pentru elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare ce reglementează domeniul spălării banilor, cât și pentru perfecționarea cooperării.

5. Părțile își vor adresa invitații reciproce în vederea participării la sesiunile științifice, simpozioane și seminarii organizate pe probleme de interes comun. Oficiul va asigura pregătirea teoretică și condițiile tehnice privind crearea capacității UNBR de punere în funcțiune și de exploatare a bazei de date ce se va crea conform prezentului protocol și convenției încheiate între Oficiu și Consiliul UNBR.

Termene de realizare a cooperării între părți

1. Schimbul de date și informații între părți se va realiza pe calea cea mai rapidă la acel moment, cu respectarea normelor interne.

2. Orice modificare adusă la formatul și structura informațiilor care fac obiectul schimbului, va fi notificată celeilalte părți.

Modalitățile de realizare a schimbului de informații
  1. 1. acces on-line
  2. 2. fax
  3. 3. sesizări scrise
  4. 4. suport magnetic

Dispozițiile respectivului Protocol nu se aplică datelor sau informațiilor despre care avocatul (avocații) află din cuprinsul unor acte care fac obiectul raportărilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 656/2002 de către alte entități, instituții si persoane obligate la raportare.

Pentru a vizualiza Protocolul integral, în format PDF, faceți click pe următoarea imagine:

Sursa informației este Baroul București (www.baroul-bucuresti.ro).

[UNBR a republicat o serie de materiale privind cooperare sa cu ONPCSB] Protocolul dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și UNBR was last modified: februarie 4th, 2016 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter