Buletinul informativ al Consiliului și Comisiei Permanente UNBR nr. 11/2016

1 Sep 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 343

Despre

  • Informare cu privire la activitatea Comisiei Permanente a UNBR
  • Informare cu privire la activitatea consiliului UNBR

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat Buletinul informativ al Consiliului și Comisiei Permanente UNBR nr. 11/2016. Vă prezentăm, în continuare, sumarul respectivului buletin.

Partea I: Informare cu privire la activitatea Comisiei permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România

Activitatea Comisiei permanente în ședințe de lucru

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 23 martie 2016;

2. Examen de primire în profesie, sesiunea septembrie 2016. Tematică (proiect). Analiza propunerilor făcute în Congresul avocaților 2016. (Discuții. Aviz pe baza situațiilor pregătite de INPPA);

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

3. Măsuri organizatorice privind funcționarea INPPA;

4. Proiecte ale UNBR. Propuneri pentru activități ale grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR în perioada 01 iulie – 01 septembrie 2016

 

Decizii si rezoluții adoptate

• Decizia nr. 139/03.06.2016 privind modificarea și completarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 45/14.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților și a formularului-tip al cererii de acordare a ajutorului aprobat prin Decizia Comisiei Permanente nr. 81/25.10.2013, completată prin Decizia Comisiei Permanente nr. 177/30.01.2015

• Decizia nr. 140/03.06.2014 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate a 13 Avocaților și a Cererii tip de acordare a ajutorului din Fondul Fondului de Solidaritate a Avocaților

Partea II: Informare cu privire la activitatea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România

Ședința Consiliului U.N.B.R. din data de 27-28 iulie 2016

În cadrul ședinței s-au decis următoarele:

• Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului U.N.B.R. din 24 martie 2016;

• Informare privind punerea în aplicare a Hotărârilor Congresului avocaților 2016;

• Rapoarte privind proiectele de modificare și completare a legislației privind profesia de avocat și sistemul CAA și de îmbunătățire a aplicării Legii nr. 51/1995 privind asistența judiciară

• Măsuri organizatorice privind elaborarea, adoptarea și aprobarea Statutului CAA;

• Impactul modificărilor legislației penale privind profesia de avocat. Aspecte ce impun măsuri de reorganizare și de îmbunătățire a asistenței judiciare și a pregătirii profesionale continue a avocaților;

• Examen de primire în profesia de avocat. Avizarea proiectului de modificare și completare a Regulamentului de examen. Tematica de examen. Măsuri organizatorice pentru examenul de primire în profesie, sesiunea septembrie 2016. 7. Măsuri organizatorice privind funcționarea INPPA. Adoptarea bugetului INPPA – 2016 în raport de bugetul UNBR aprobat de Congresul avocaților 2016.

Hotărâri și decizii adoptate

• Hotărârea nr. 93/04.06.2016 (Președintele U.N.B.R. se autorizează să semneze în numele U.N.B.R. Actul adițional la Protocolul de colaborare încheiat între C.S.M. și U.N.B.R., conform modificărilor/ completărilor);

• Hotărârea nr. 94/04.06.2016 (aprobă Programul privind elaborarea Statutului C.A.A., astfel cum este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și se convoacă o ședință extraordinară a Consiliului U.N.B.R. în zilele de 27 și 28 iulie 2016, având în principal pe ordinea de zi aprobarea Statutului C.A.A..);

• Hotărârea nr. 95/04.06.2016 (aprobă Direcțiile de perfecționare a organizării activității de acordare a asistenței judiciare la nivelul D.C.A.J., astfel cum sunt pevăzute în Anexa la prezenta hotărâre);

• Hotărârea nr. 96/04.06.2016 [privind modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice];

• Hotărârea nr. 97/04.06.2016 (privind data desfășurării examenului,12 septembrie 2016, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii nr. 30 a Consiliului U.N.B.R. din data de 12 decembrie 2015);

• Hotărârea nr. 98/04.06.2016 (pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice);

• Hotărârea nr. 99/04.06.2016 (privind taxa de examen de 1000 lei, achitată în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București);

• Hotărârea nr. 100/04.06.2016 (privind prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Conducere a INPPA);

• Hotărârea nr. 102/04.06.2016 (referitor la fondul ce se constituie din contribuțiile lunare obligatorii ale fiecărui avocat cu drept de exercitare a profesiei);

• Hotărârea nr. 126/04.06.2016 (privind înscrierea în Tabloul Avocaților incompatibili a persoanelor care au fost primite în profesie cu examen sau cu scutire de examen și care nu au exercitat niciodată profesia de avocat și nu au fost înscriși în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei);

• Hotărârea nr. 139/27.07.2016 (se mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R. și Comisia de elaborare a proiectului de Statut al C.A.A. să identifice dispozițiile din Statutul profesiei de avocat ce trebuie corelate cu dispozițiile Legii nr. 72/2016 și ale Statutului C.A.A. și să întocmească un material în acest sens până la data de 5 decembrie 2016);

• Hotărârea nr. 140/27.07.2016 (privind prelungirea activității Comisiei de elaborare a proiectului de Statut al CAA, înființată prin Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 127 din 20 mai 2016);

• Hotărârea nr. 141/27.07.2016 (referitor la înființarea unui grup de lucru în cadru U.N.B.R. pentru coordonarea activității Casei de Asigurări a Avocaților, condus de către vicepreședinte UNBR);

Descărcați buletinul informativ al Consiliului și Comisiei Permanente UNBR nr. 11/2016, publicat de Uniune, la adresa: www.unbr.ro

 

Buletinul informativ al Consiliului și Comisiei Permanente UNBR nr. 11/2016 was last modified: septembrie 1st, 2016 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter