Candidații de peste 35 de ani pot fi excluși de la un concurs pentru recrutarea de agenți de poliție pentru funcții operaționale și executive potrivit dreptului UE (Hotărârea CJUE C-258/15)

16 nov. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 457

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Hotărârea în cauza C-258/15

Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Faptul deținerii unei aptitudini fizice speciale constituie o cerință profesională esențială și determinantă pentru astfel de agenți de poliție

Domnul Gorka Salaberria Sorondo contestă legalitatea unui anunț de concurs[1] publicat de Academia Vasca de Policía y Emergencias (Academia de Poliție și Alte Servicii de Intervenție în Situații de Urgență din Țara Bascilor, Spania) pentru recrutarea de agenți de poliție în comunitatea autonomă Țara Bascilor. Potrivit acestui anunț, pentru a putea participa la concurs, candidații trebuiau să nu fi împlinit vârsta de 35 de ani. În opinia domnului Salaberria Sorondo, în vârstă de peste 35 de ani la momentul participării sale la concurs, limita de vârstă impusă prin anunț restrânge accesul la funcțiile publice fără motiv rezonabil.

Domnul Salaberria Sorondo invocă în această privință Directiva privind egalitatea de tratament în muncă[2] al cărei principal obiectiv este combaterea diferitor tipuri de discriminare. Această directivă interzice, printre altele, în ceea ce privește încadrarea în muncă, orice discriminare directă sau indirectă pe motive de vârstă. În 2014, Curtea de Justiție a statuat în cauza Vital Pérez[3] că directiva se opune unei reglementări naționale care stabilește la 30 de ani vârsta maximă pentru recrutarea agenților poliției locale.

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Curtea Superioară de Justiție a comunității autonome Țara Bascilor, Spania) solicită Curții să stabilească dacă este contrară directivei o reglementare potrivit căreia candidații la posturile unui corp de poliție însărcinat să asume funcții operaționale și executive trebuie să nu fi împlinit vârsta de 35 de ani.

Prin hotărârea pronunțată în data de 15 noiembrie 2016, Curtea hotărăște că directiva nu se opune unei reglementări naționale potrivit căreia candidații la posturile de agenți de poliție meniți să asume funcții operaționale sau executive trebuie să nu fi împlinit vârsta de 35 de ani.

Curtea arată că reglementarea instituie în mod evident un tratament diferențiat întemeiat pe vârstă întrucât are ca efect să rezerve un tratament mai puțin favorabil anumitor persoane care se află în situații asemănătoare, pentru simplul motiv că au împlinit vârsta de 35 de ani. Cu toate acestea, Curtea amintește că, potrivit directivei, tratamentul diferențiat bazat pe vârstă nu trebuie considerat o discriminare atunci când o caracteristică legată de vârstă, precum faptul de a deține capacități fizice speciale, constituie o cerință profesională esențială și determinantă.

Curtea arată în această privință că funcțiile privind protecția persoanelor și a bunurilor, arestarea și supravegherea autorilor unor fapte infracționale, precum și patrularea preventivă pot implica utilizarea forței fizice. Natura acestor funcții implică o aptitudine fizică specială întrucât insuficiențele de natură fizică în cursul exercitării funcțiilor pot avea consecințe semnificative nu numai pentru înșiși agenții de poliție și pentru terți, ci și pentru menținerea ordinii publice. Rezultă că faptul de a poseda capacități fizice speciale pentru a putea îndeplini misiunile esențiale ale poliției comunității autonome Țara Bascilor poate fi considerat o cerință profesională esențială și determinantă pentru exercitarea acestei profesii.

În ceea ce privește cauza Vital Pérez, Curtea precizează că funcțiile exercitate de forțele de poliție ale comunităților autonome în Spania sunt diferite de cele care revin poliției locale. Curtea observă, de altfel, că gradul pentru care a fost organizat concursul nu implică efectuarea de sarcini administrative, pentru acest tip de sarcini fiind organizat un alt concurs specific, fără limită de vârstă.

Pe de altă parte, Curtea subliniază că, în fața îmbătrânirii masive a corpului de poliție (ceea ce nu se constatase în cauza Vital Pérez), există o necesitate de a prevedea înlocuirea agenților mai în vârstă prin recrutarea de persoane mai tinere. Astfel, un agent tânăr va fi în măsură să îndeplinească mai eficient sarcinile solicitante din punct de vedere fizic și, de altfel, din acest motiv agenții acestui corp de poliție beneficiază de anumite tipuri de adaptări începând cu vârsta de 56 de ani (reducerea timpului de lucru anual, dispensă de muncă de noapte etc.) Astfel, pentru a restabili o piramidă a vârstelor satisfăcătoare, deținerea unor capacități fizice speciale trebuie avută în vedere în mod dinamic, cu alte cuvinte luând în considerare anii de serviciu care vor fi efectuați de agent după ce va fi recrutat.

Prin urmare, Curtea hotărăște că reglementarea spaniolă poate fi considerată adaptată obiectivului care constă în menținerea caracterului operațional și a bunei funcționări a serviciului de poliție al comunității autonome Țara Bascilor.

Mențiune: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Instanța națională are obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

[1] Resolución de 1 de abril de 2014 de la Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en la categoría de Agente de la Escala Básica de la Ertzaintza (BOPV de 1.4.2014).

[2] Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7).

[3] Hotărârea Curții din 13 noiembrie 2014, Vital Pérez (C-416/13, a se vedea de asemenea CP nr. 149/14) www.curia.europa.eu

Sursa informației

Candidații de peste 35 de ani pot fi excluși de la un concurs pentru recrutarea de agenți de poliție pentru funcții operaționale și executive potrivit dreptului UE (Hotărârea CJUE C-258/15) was last modified: noiembrie 16th, 2016 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter