A fost semnată Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților români

24 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1232
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

La data de 23 septembrie 2015, în Aula Institutului Național al Magistraturii, a avut loc Conferința internațională cu tema „Dialogul interprofesional între judecători, procurori și avocați – necesitate în consolidarea Justiției în societatea democratică în România”.

În cadrul conferinței președintele CSM – Marius Badea Tudose, președintele UNBR – Gheorghe Florea și reprezentantul României la CCJE – Rodica Aida Popa au semnat Carta interprofesională între judecători, procurori și avocați, documentul care stabilește cadrul dialogului interprofesional.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Vă redăm, în continuare, conținutul Cartei interprofesionale:

Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților români

Cu ocazia a 25 de ani de reformă a sistemului judiciar de la Revoluția din decembrie 1989, moment istoric crucial pentru intrarea României într-o nouă etapă, aceea a construirii unei societăți democratice.

Statul de drept și justiția

1. Autoritatea judecătorească din România constituie una din cele trei autorități care asigură consolidarea statului de drept român, prin respectarea supremației legii și aplicarea acesteia cu independență, imparțialitate, responsabilitate și eficiență în toate fazele procedurii.

2.Independența și imparțialitatea judecătorilor sunt principii constituționale fundamentale ale funcționării Justiției.

3. În statul de drept român, procurorii se bucură de independență, dar și de stabilitate în asigurarea atribuțiilor specifice ce le revin, aceste principii, reprezentând garanții pentru o justiție imparțială și efectivă, ceea ce asigură protejarea intereselor publice, dar și private ale justițiabililor în cauză.

4. Totodată, în statul de drept român, avocații au un rol semnificativ în asigurarea aplicării legii, respectului drepturilor și garanțiilor fundamentale ale justițiabililor.

5. Judecătorii, procurorii și avocații români în cadrul procedurii judiciare au atribuții distincte și complementare, reprezentând o garanție necesară pentru o Justiție echitabilă, imparțială și eficientă.

6. Dialogul interprofesional continuu între judecătorii, procurorii și avocații români are loc pe baza unor principii și valori etice comune, ca respectul față de lege, secretul profesional, integritatea și respectul față de justițiabili, competență profesională, echitate, precum și respect reciproc.

Specificul funcțiilor

7. Rolurile judecătorilor, procurorilor și avocaților români în cadrul procedurii judiciare sunt diferite, dar dialogul interprofesional al acestora în exercitarea atribuțiilor specifice în cadrul procedurii judiciare este necesar să aibă loc în scopul protecției drepturilor omului și să asigure garanția că sistemul judiciar român funcționează transparent și eficient.

8. Judecătorii, procurorii și avocații români își desfășoară activitatea pentru binele comun al societății democratice din România, asigurând justițiabililor garantarea drepturilor și libertăților lor sub toate aspectele, atât prin legile naționale, cât și prin Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului și Tratatele Comunitare.

9. Acțiunea și conduita judecătorului, procurorului și avocatului român trebuie să asigure, în consolidarea complementarității funcțiilor fiecăruia, încredere justițiabilului cu privire la obiectivitatea actului de justiție.

10. Judecătorii, procurorii și avocații români sunt independenți în activitatea exercitată de fiecare, așa încât în ochii justițiabililor și ai societății, ca întreg nu trebuie să existe nicio suspiciune a vreunei ingerințe între aceștia sau vreo confuzie între cele trei profesii.

11. Statutul judecătorilor, procurorilor și avocaților români este garantat prin lege, ceea ce creează exigențe și garanții similare sub aspectul condițiilor de recrutare, formare și dezvoltarea carierei.

Etica și deontologia judecătorilor, procurorilor și avocaților români

12. Judecătorii, procurorii și avocații români trebuie să fie persoane cu o integritate și competență profesională deosebite.

13. Judecătorii, procurorii și avocații români trebuie să aibă o conduită de abținere față de a face comunicări publice cu privire la cauzele lor, cu respectarea principiilor ce guvernează fiecare profesie.

14. Judecătorii, procurorii și avocații români au obligația de a cunoaște normele etice care guvernează funcția celuilalt, ceea ce conduce la creșterea înțelegerii și respectului pentru atribuțiile celuilalt, contribuind la garantarea unui dialog interprofesional adecvat între cele trei profesii.

Formarea judecătorilor, procurorilor și avocaților români

15. Încrederea în Justiția din România trebuie asigurată prin dezvoltarea continuă a aptitudinilor profesionale ale judecătorilor, procurorilor și avocaților români, ceea ce conduce la creșterea calității actului de judecată în ansamblul său.

16. Formarea judecătorilor, procurorilor și avocaților români presupune nu numai însușirea și dezvoltarea aptitudinilor profesionale necesare accesului în cadrul profesiilor, dar și o formare permanentă de-a lungul carierei.

17. Organizarea și desfășurarea unei formări comune pentru judecătorii, procurorii și avocații români pe teme de interes comun contribuie la realizarea unei justiții de cea mai înaltă calitate.

18. Formarea comună a judecătorilor, procurorilor și avocaților români prin modalități diverse, respectiv proiecte, conferințe, dezbateri juridice comune constituie o bază solidă pentru o cultură juridică comună, în spiritul valorilor democratice ale justiției europene, asigurând consolidarea dialogului interprofesional.

Dialogul interprofesional continuu între judecătorii, procurorii și avocații români și cooperarea internațională

19. Elaborarea și modificarea legilor în domeniul justiției presupune intensificarea nivelului dialogului interprofesional între judecătorii, procurorii și avocații români la nivel instituțional, în procedura consultării și redactării dispozițiilor legale, reprezentativității în fața autorității legiuitoare naționale, în cadrul dezbaterilor parlamentare naționale, precum și în cadrul reuniunilor internaționale ale organismelor, organizațiilor internaționale, în domeniul judiciar, asigurând în acest mod consistență procesului de consolidare a Justiției.

20. În desfășurarea procedurilor judiciare este necesar ca judecătorii să asigure în realizarea asigurării respectării principiului egalității armelor în procesele penale, dar și în procesele civile a unui dialog interprofesional imparțial cu procurorii și avocații, cu respectarea atribuțiilor specifice acestora, prin stabilirea unor calendare cu privire la desfășurarea activităților judiciare necesare cauzelor penale și civile, în scopul asigurării îndeplinirii garanțiilor procesuale ale justițiabililor.

21. Organizarea și desfășurarea unor proiecte comune interprofesionale naționale dar și cu organisme europene, regionale și comunitare între judecătorii, procurorii și avocații români și cei europeni la nivel instituțional, prin reprezentanții desemnați sunt de natură să contribuie la realizarea unei culturi juridice naționale și justițiabilului european într-un spațiu judiciar comun.

22. Diversificarea formelor de comunicare cu mass-media națională și internațională a judecătorilor, procurorilor și avocaților români, la nivel instituțional și prin reprezentanți desemnați, în baza elaborării unor bune practici comune este menită să confere încredere Justiției, ca un comunicator și formator de opinie cu înalte standarde de credibilitate.

23. Mass-media, cât și judecătorii, procurorii și avocații români trebuie să respecte principiile fundamentale ca prezumția de nevinovăție, dreptul la un proces echitabil, dreptul la viață privată al persoanelor în cauză.

24. Dialogul interprofesional continuu între judecătorii, procurorii și avocații români cu reprezentanții altor sisteme de justiție internațională va avea loc numai cu respectarea principiilor fundamentale ale democrației și respectării drepturilor omului, în vederea consolidării respectului celor trei profesii și valorilor universale.

 

Conferința a fost organizată sub egida Consiliului Superior al Magistraturii la inițiativa doamnei judecător Aida Popa, reprezentantului României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE).

Sursa informației este anunțul UNBR (www.unbr.ro).

A fost semnată Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților români was last modified: septembrie 24th, 2015 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter