CHECKLIST (2018). Lista de verificare – modificări legislative

15 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 388

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În tabelul următor sunt înscrise principalele acțiuni care trebuie întreprinse ca urmare a modificărilor legislative din anul 2017, cu impact în anul 2018.

NoTip de impozit/ contribuțieAcțiuneTermenObservații
 

1.

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Impozit pe profit/ impozit micro

1.1. Verificare cifra de afaceri[1]31.03.2018Se modifică vectorul fiscal (010)
1.2. Depunere și plata impozit micro trim. IV 201725.01.2018
1.3. Depunere și plata impozit profit 201725.03.2018
2.Impozit pe salarii si contributii sociale2.1. Inițiere negociere colectivă cf. O.U.G. nr. 79/2017 si întocmire dosar negociere20.12.2017Documentul prin care s-a inițiat negocierea colectivă este obligatoriu.
2.2. Majorare salariu minim la 1900 lei (prin decizie administrator)01.01.2018
2.3. Comunicare ITM modificare salariu brut (act adițional CIM) cf. O.U.G. nr. 79/2017 (dacă este cazul).31.03.2018Vectorul fiscal (introducere contributie asiguratorie) se modifica de organele fiscale
2.4. Depunere 112 – decembrie 201725.01.2018
2.5. Modificare soft salarii, conform noilor reguli privind contribuțiile sociale31.01.2018
2.6. Depunere formular 20528.02.2018
3.Impozitul pe veniturile nerezidentilor3.1. Depunere formular 207 și 402[2]28.02.2018
3.2. Solicitare certificate de rezidență fiscală 2018[3]28.02.2018
3.3. Declarare și plata impozit dividende (5%) pentru dividendele distribuite în 2017 și neachitate până la 31.12.201725.01.2018
4.TVA4.1. Verificare încadrare plata defalcata. Plata restantelor la 31.12.2017 până la 31.01.201831.01.2018Vezi schema privind TVA split
4.2. Verificare furnizori principali – plata defalcata la 31.12.201701.03.2018Firmele în insolvență și cu restante la 31.12.2017 aplica TVA split de la 01.03.2018
4.3. Declarare și plata TVA – decembrie 201725.01.2018
5.Accize5.1. Declarare si plata accize –
decembrie 2017
25.01.2018
5.2. Depunere decont anual accize (120)30.04.2018
5.3. Verificare cota accize și alte contribuții produse accizabile 201801.04.2018
6.Impozite locale6.1. Verificare reevaluare clădiri (3 ani)31.03.2018Depunere raport evaluare până la primul termen de plata a impozitului pe clădiri (31.03.2018), dacă este cazul
6.2. Modificare impozit auto (mijloace de transport marfa)31.01.2018
6.3. Plata impozit clădiri, impozit teren, impozit auto31.03.2018
7.Alte impozite7.1. Declarare și plata impozit dividende (5%) pentru dividendele distribuite în 2017 și neachitate până la 31.12.201725.01.2018Acționari/asociați români
7.2. Depunere declarație 600 de către asociați sau colaboratori (PFA, drepturi de autor, etc)31.01.2018Încadrarea în categoria persoanelor care depun acest formular se poate verifica mai jos

Încadrarea în categoria persoanelor care depun declarația 600:

NoDescriereSumaObservații
1.Total venituri (clasa 7)        5,000,000.00
2.Ajustări negative (sume care se scad), total:                          –
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse (711);
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție (712);
c) veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale (721, 722, 725);
d) veniturile din subvenții (741);
e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (din 7812, 7813, 7814);
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil (768);
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii (din 7581);
h) veniturile din diferențe de curs valutar (765);
i) veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora (765);
j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul „709”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile (709);se trec cu semn invers
k) veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii, titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moștenitorii legali ai acestora (768);
l) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (758);
m) veniturile obținute dintr‑un stat străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin (din clasa 70).
3.Ajustări pozitive (sume care se adaugă):                          –
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul „609”, potrivit reglementărilor contabile  aplicabile(609)
b) în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor care își încetează existența, diferența favorabilă dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului (765-665)
c) rezervele, cu excepția celor reprezentând facilități fiscale, reduse sau anulate, reprezentând rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil și nu au fost impozitate în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinației rezervei, distribuirii acesteia către participanți sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui altui motiv;
d) rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire către participanți sub orice formă, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. În situația în care rezervele fiscale sunt menținute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării.
4.Baza impozabilă (4=1-2+3)        5,000,000.00
Plafon de trecere la micro (curs 31.12.2017 – 4,6597 lei/1 euro)        4,659,700.00
Se depune 010 (TRUE=DA; FALSE = NU)FALSE
Instrucțiuni de completare excel
A.Celula in care se inscriu date             12,300.00
B.Formule – nu se modifica               1,230.00

Note:

[1] Cifra de afaceri pentru trecerea la impozit pe veniturile microîntreprinderilor se calculează conform art. 53 Cod fiscal. Modul de calcul este exemplificat în Anexa Checklist 2018.

[2] 402 Declarație informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România

[3] În cazul persoanelor afiliate nerezidente din UE – declarație privind îndeplinirea condițiilor de aplicare a directivei.

CHECKLIST (2018). Lista de verificare – modificări legislative was last modified: ianuarie 15th, 2018 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter