Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 367/2015). Titlul VII („Accize şi alte taxe speciale”)

4 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5517
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
👍Vezi și: Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 367/2015)

 

Actul modificatActul modificator Sumar
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004; cu modif. și compl. ult.). Titlul VII („Accize și alte taxe speciale”)H.G. nr. 367/2015 (M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015) – modifică: pct. 6 alin. (5) și (10), pct. 301 alin. (1) , pct. 31 alin. (11), pct. 71 alin. (2), pct. 77 alin. (9) și (12), pct. 85 alin. (15) lit. g) și l), pct. 85 alin. (15), pct. 98 subpct. 98.1 alin. (5), pct. 98 subpct. 98.2 alin. (21), pct. 98 subpct. 98.3 alin. (7), pct. 100 alin. (4), pct. 106 alin. (12), pct. 108 alin. (81), pct. 100 subpct. 110.3 alin. (11), pct. 111 alin. (3) și (4), pct. 113 subpct. 113.1.2 alin. (2) lit. b), pct. 113 subpct. 113.1.2 alin. (12), pct. 113.3 alin. (1), pct. 113 subpct. 113.4 alin. (41), pct. 113 subpct. 113.7 alin. (161), pct. 113.10, Anexele nr. 311, 312 și 381
abrogă: pct. 301 alin. (3) și (4),  pct. 31 alin. (12), pct. 321, pct. 98 subpct. 98.1 alin. (6), pct. 98 subpct. 98.2 alin. (22), pct. 98 subpct. 98.3 alin. (8), pct. 100 alin. (41), pct. 110 subpct. 110.3 alin. (12), pct. 113 subpct. 113.4 alin. (42), pct. 113 subpct. 113.7 alin. (162)
introduce: pct. 80 alin. (3), pct. 85 alin. (18) și (19), pct. 109 alin. (11), pct. 113 subpct. 113.1.1 alin. (11), pct. 113 subpct. 113.1.2 alin. (11)

 

În M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015, s-a publicat H.G. nr. 367/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004; cu modif. și compl. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

H.G. nr. 367/2015 aduce modificări Normelor metodologice de aplicare a următoarelor titluri din Codul fiscal:

– Titlul II („Impozitul pe profit”)

– Titlul III („Impozitul pe venit”)

– Titlul VI („Taxa pe valoarea adăugată”)

– Titlul VII („Accize și alte taxe speciale”)

– Titlul IX2 („Contribuții sociale obligatorii”)

– Titlul IX3 („Impozitul pe construcții”)

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Titlului VII („Accize și alte taxe speciale”) din Codul fiscal.

Titlul VII („Accize și alte taxe speciale”)

Pct. 6 alin. (5) și (10) Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 6 alin. (5) prevedea: Cu minimum 24 de ore înainte de data efectivă a intrării în vigoare, lista cuprinzând prețurile de vânzare cu amănuntul, cu numărul de înregistrare atribuit de autoritatea fiscală centrală, era publicată, prin grija antrepozitarului autorizat, a destinatarului înregistrat sau a importatorului autorizat, în două cotidiene de mare tiraj. Câte un exemplar din cele două cotidiene era depus la autoritatea fiscală centrală în ziua publicării.

De asemenea, pct. 6 alin. (10) stabilea faptul că în situațiile în care nu se puteau identifica prețurile de vânzare cu amănuntul pentru țigaretele provenite din confiscări, calculul accizelor se făcea pe baza accizei totale prevăzute în anexa nr. 6 la titlul VII din Codul fiscal.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 6 alin. (5) prevede: „Cu maximum 7 zile și minimum 24 de ore înainte de data efectivă a intrării în vigoare, lista cuprinzând prețurile de vânzare cu amănuntul, cu numărul de înregistrare atribuit de autoritatea fiscală centrală, va fi publicată, prin grija antrepozitarului autorizat, a destinatarului înregistrat sau a importatorului autorizat, în două cotidiene de mare tiraj. Câte un exemplar din cele două cotidiene va fi depus la autoritatea fiscală centrală în ziua publicării”.

De asemenea, pct. 6 alin. (10) stabilește: „În situațiile în care nu se pot identifica prețurile de vânzare cu amănuntul pentru țigaretele provenite din confiscări, calculul accizelor se face pe baza accizei totale prevăzute în anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal”.

 

Pct. 301 alin. (1) Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 301 alin. (1) prevedea faptul că în scopul determinării categoriei valorice în care se încadrau produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 7, 9 și 10 din anexa nr. 2 de la titlul VII din Codul fiscal, provenite din producția internă, din achiziții intracomunitare sau din import, al căror preț de vânzare era exprimat în altă monedă decât euro, conversia în euro se realiza potrivit prevederilor art. 218 din Codul fiscal.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 301 alin. (1) prevede: „În scopul determinării categoriei valorice în care se încadrează produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 7, 9 și 10 din anexa nr. 2 de la titlul VII din Codul fiscal, provenite din achiziții intracomunitare sau din import, al căror preț de vânzare este exprimat în altă monedă decât lei, conversia în lei se realizează pe baza ultimului curs de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data la care intervine exigibilitatea accizei conform art. 211 din Codul fiscal, iar în cazul celor importate pe baza cursului de schimb valutar care reglementează calculul valorii în vamă”.

 
Pct. 301 alin. (3) și (4) Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 301 alin. (3) prevedea faptul că valorile unitare exprimate în euro, înscrise în coloana 1 din anexa nr. 2 la Titlul VII („Accize și alte taxe speciale”) din Codul fiscal aferente nr. crt. 7 și 9, se stabileau la nivel de euro, fără subdiviziuni, prin reducere atunci când fracțiunile în eurocenți erau mai mici de 50 de eurocenți și prin majorare atunci când fracțiunile în eurocenți erau mai mari sau egale cu 50 de eurocenți.

De asemenea, pct. 301 alin. (4) dispunea faptul că valorile unitare exprimate în euro, înscrise în coloana 1 din anexa nr. 2 la Titlul VII („Accize și alte taxe speciale”) din Codul fiscal aferente nr. crt. 10, se stabileau la nivel de două zecimale, prin reducere atunci când a treia zecimală era mai mică decât 5 și prin majorare atunci când a treia zecimală era mai mare sau egală cu 5.

Noua reglementare

Pct. 301 alin. (3) și (4) – Abrogate.

 

Pct. 31 alin. (11) Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 31 alin. (11) prevedea faptul că în toate situațiile, autoritatea fiscală teritorială transmitea cererea și documentația depuse de către solicitant autorității vamale teritoriale, care în urma analizei decidea asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de restituire. În cazul admiterii cererii, autoritatea vamală stabilea cuantumul accizei de restituit.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 31 alin. (11) prevede: „Autoritatea fiscală teritorială va analiza documentația depusă de operatorul economic și va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin întocmirea unui proces-verbal în care se înscriu în mod distinct motivele de fapt și temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere, precum și cuantumul accizelor aprobate la restituire și prin emiterea unei decizii de admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de restituire”.

 
Pct. 31 alin. (12) Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 31 alin. (12) stabilea faptul că Autoritatea vamală teritorială transmitea decizia prevăzută la alin. (11) autorității fiscale teritoriale.

Noua reglementare

Pct. 31 alin. (12) – Abrogat.

 
Pct. 321 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 321 stabilea faptul că Ministerul Finanțelor Publice comunica pe site-ul său modul de determinare a valorii în lei a accizelor și a impozitului la țițeiului din producția internă conform art. 218 din Codul fiscal, cel târziu până la data de 20 octombrie a fiecărui an.

Noua reglementarePct. 321 – Abrogat.

 
Pct. 71 alin. (2) Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 71 alin. (2) dispunea faptul că sumele datorate reprezentând accize se calculau în lei, pe baza cursului de schimb stabilit în conformitate cu prevederile art. 218 din Codul fiscal, după cum urmează:

a) pentru bere:

A = C x K x R x Q,

unde:

A = cuantumul accizei;

C = numărul de grade Plato;

K = acciza unitară, în funcție de producția anuală, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;

R = cursul de schimb leu/euro;

Q = cantitatea în hectolitri de bere sau cantitatea în hectolitri de bază de bere din amestec cu băuturi nealcoolice.

Gradul Plato reprezintă greutatea de zaharuri exprimată în grame, conținută în 100 g de extract primar. Prin extract primar se înțelege soluția măsurată la origine la temperatura de 20°/4° C aferentă berii, respectiv bazei de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice.

Concentrația zaharometrică exprimată în grade Plato, în funcție de care se calculează și se virează la bugetul de stat accizele, este cea înscrisă în specificația tehnică elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment de bere. În cazul produselor rezultate prin amestecul de bază de bere cu băuturi nealcoolice concentrația zaharometrică exprimată în grade Plato în funcție de care se calculează și se virează la bugetul de stat accizele este cea aferentă bazei de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice.

Concentrația zaharometrică exprimată în grade Plato trebuie să fie aceeași cu cea înscrisă pe etichetele de comercializare a sortimentelor de bere. În cazul amestecurilor de bere, pe eticheta de comercializare se va menționa și concentrația zaharometrică exprimată în grade Plato aferentă bazei de bere din amestec cu băuturi nealcoolice.

Abaterea admisă pentru concentrația zaharometrică exprimată în grade Plato între cea înscrisă pe etichetă și cea determinată în bere, respectiv baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, este de 0,5 grade Plato;

b) pentru vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și produse intermediare:

A = K x R x Q, unde:

A = cuantumul accizei

K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 2.2, 3.2 și 4 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal

R = cursul de schimb leu/euro

Q = cantitatea în hectolitri

c) pentru alcool etilic:

A = C x K x R x Q / 100,

unde:

A = cuantumul accizei

C = concentrația alcoolică exprimată în procente de volum

K = acciza specifică, în funcție de capacitatea de producție anuală, prevăzută la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal

R = cursul de schimb leu/euro

Q = cantitatea în hectolitri

d) pentru țigarete:

Total acciză = A1 + A2,

în care:

A1 = acciza specifică

A2 = acciza ad valorem

A1 = K1 x R x Q1

A2 = K2 x PA x Q2,

unde:

K1 = acciza specifică prevăzută în anexa nr. 6 la titlul VII din Codul fiscal

K2 = acciza ad valorem prevăzută în anexa nr. 6 la titlul VII din Codul fiscal

R = cursul de schimb leu/euro

PA = prețul de vânzare cu amănuntul

Q1 = cantitatea exprimată în unități de 1.000 buc. țigarete

Q2 = numărul de pachete de țigarete aferente lui Q1

e) pentru țigări, și țigări de foi:

A = Q x K x R,

unde:

A = cuantumul accizei

Q = cantitatea exprimată în unități de 1.000 buc. țigări

K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal

R = cursul de schimb leu/euro

f) pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete și pentru alte tutunuri de fumat:

A = Q x K x R, unde:

A = cuantumul accizei

Q = cantitatea în kg

K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 8 și 9 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal

R = cursul de schimb leu/euro

g) pentru produse energetice:

A = Q x K x R,

unde:

A = cuantumul accizei

Q = cantitatea exprimată în tone, 1.000 litri sau gigajouli

K= acciza unitară prevăzută la nr. crt. 10-17 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal

R = cursul de schimb leu/euro

Pentru gazul natural, determinarea conținutului de energie furnizată se face în conformitate cu Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate angro, aprobat prin decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

h) pentru electricitate:

A = Q x K x R,

unde:

A = cuantumul accizei

Q = cantitatea de energie electrică activă exprimată în MWh

K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la titlul VII Codul fiscal

R = cursul de schimb leu/euro

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 71 alin. (2) prevede: „Sumele datorate reprezentând accize se calculează în lei, după cum urmează:

a) pentru bere:

A = C x K x Q,

unde:

A = cuantumul accizei;

C = numărul de grade Plato;

K = acciza unitară, în funcție de producția anuală, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;

Q = cantitatea în hectolitri de bere sau cantitatea în hectolitri de bază de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice.

Gradul Plato reprezintă greutatea de zaharuri exprimată în grame, conținută în 100 g de extract primar. Prin extract primar se înțelege soluția măsurată la origine la temperatura de 20°/4° C aferentă berii, respectiv a bazei de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice.

Concentrația zaharometrică exprimată în grade Plato, în funcție de care se calculează și se virează la bugetul de stat accizele, este cea înscrisă în specificația tehnică elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment de bere. În cazul produselor rezultate prin amestecul de bază de bere cu băuturi nealcoolice concentrația zaharometrică exprimată în grade Plato în funcție de care se calculează și se virează la bugetul de stat accizele este cea aferentă bazei de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice.

Concentrația zaharometrică exprimată în grade Plato trebuie să fie aceeași cu cea înscrisă pe etichetele de comercializare a sortimentelor de bere. În cazul amestecurilor de bere, pe eticheta de comercializare se va menționa și concentrația zaharometrică exprimată în grade Plato aferentă bazei de bere din amestec cu băuturi nealcoolice.

Abaterea admisă pentru concentrația zaharometrică exprimată în grade Plato între cea înscrisă pe etichetă și cea determinată în bere, respectiv baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice este de 0,5 grade Plato;

b) pentru vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și produse intermediare:

A= K x Q,

unde:

A = cuantumul accizei;

K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 2.2, 3.2 și 4 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;

Q = cantitatea în hectolitri;

c) pentru alcool etilic:

A = C x K x Q/100,

unde:

A = cuantumul accizei;

C = concentrația alcoolică exprimată în procente de volum;

K= acciza specifică, în funcție de producția anuală realizată, prevăzută la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;

Q = cantitatea în hectolitri;

d) pentru țigarete:

Total acciză = A1 + A2,

în care:

A1 = acciza specifică;

A2 = acciza ad valorem,

A1 = K1 x Q1;

A2 = K2 x PA x Q2,

unde:

K1 = nivelul accizei specifice stabilit potrivit prevederilor art. 177 alin. (3) din Codul fiscal;

K2 = procentul legal care se aplică asupra prețului de vânzare cu amănuntul declarat, prevăzut la art. 177 alin. (2) din Codul fiscal;

PA = prețul de vânzare cu amănuntul declarat;

Q1 = cantitatea exprimată în unități de 1.000 buc. țigarete;

Q2 = numărul de pachete de țigarete aferente lui Q1;

e) pentru țigări și țigări de foi:

A = Q x K,

unde:

A = cuantumul accizei;

Q = cantitatea exprimată în unități de 1.000 buc. țigări;

K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;

f) pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete și pentru alte tutunuri de fumat:

A = Q x K,

unde:

A = cuantumul accizei;

Q = cantitatea în kg;

K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 8 și 9 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;

g) pentru produse energetice:

A = Q x K,

unde:

A = cuantumul accizei;

Q = cantitatea exprimată în tone, 1.000 litri sau gigajouli;

K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 10-17 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal.

Pentru gazul natural, determinarea conținutului de energie furnizată se face în conformitate cu Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate angro, aprobat prin decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;

h) pentru electricitate:

A = Q x K,

unde:

A = cuantumul accizei;

Q = cantitatea de energie electrică activă exprimată în MWh;

K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal”.

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 367/2015). Titlul VII („Accize și alte taxe speciale”) was last modified: iunie 5th, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter