Codul civil și legislație conexă 2017. Ediție PREMIUM

4 aug. 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 515

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

INCLUDE:

textul actualizat al Codului, însoțit de un index detaliat

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

dispoziții de aplicare

decizii ale Curții Constituționale

recursuri în interesul legii

hotărâri prealabile

jurisprudență națională

dispoziții CEDO

dispoziții CDFUE

jurisprudență CEDO

numeroase acte normative conexe și indexul acestora

 

Îngrijită de prof. univ. dr. Dan Lupașcu, culegerea Codul civil și legislație conexă continuă seria edițiilor PREMIUM pentru anul 2017.

Edițiile PREMIUM sunt tipărite pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică și practică, oferă un conținut consolidat și îmbogățit constând în numeroase acte normative, extrase atent selectate și jurisprudență relevantă, națională și europeană, la care se adaugă diverse alte informații utile, structurate profesionist și evidențiate adecvat prin grafică și cromatică speciale.

Astfel, culegerea include:

• Codul civil;
• Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
• Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare;
• Legea locuinței nr. 114/1996;
• Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
• Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
• O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe;
• O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;
• Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
• Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției;
• Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992;
• O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
• Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor;
• O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
• Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
• O.U.G. nr. 14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb;
• O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale în domeniul bancar (extras);
• Ordinul președintelui ANAF nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (extras);
• Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;
• Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (extras);
• Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (extras);
• Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare.

Seria PREMIUM se adresează practicienilor, teoreticienilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților.

Comandă lucrarea „Codul civil și legislație conexă 2017. Ediție PREMIUM”

Codul civil și legislație conexă 2017. Ediție PREMIUM was last modified: august 4th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter