Codul de procedură civilă – modificări (O.U.G. nr. 1/2016)

9 feb. 2016
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 14.342

Despre

 • M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2016
 • O.U.G. nr. 1/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Codul de procedură civilă modificat

Actul modificatActul modificatorSumar
Codul de procedură civilăO.U.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2016)modifică: art. 603 alin. (3); art. 615 ; art. 628 alin. (5); art. 635; art. 641; art. 651 alin. (3); art. 665; art. 666; art. 670 alin. (6); art. 680 alin. (2); art. 699 alin. (2); art. 712 alin. (3); art. 720 alin. (8); art. 732 alin. (2); art. 783 alin. (1); art. 820; art. 856 alin. (2); art. 889; art. 955 alin. (1)

În M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2016, s-a publicat O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Codului de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

O.U.G. nr. 1/2016 modifică și următoarele acte normative:

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.);

Codul civil republicat;

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (M. Of. nr. 392 din 29 iunie 2013; cu modif. ult.).

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Codului de procedură civilă prin O.U.G. nr. 1/2016:

 

Art. 603 („Hotărârea arbitrală”) alin. (3) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 603 alin. (3) prevedea faptul că în cazul în care hotărârea arbitrală se referă la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate și/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, hotărârea arbitrală se va prezenta instanței judecătorești ori notarului public pentru a obține o hotărâre judecătorească sau, după caz, un act autentic notarial. După verificarea de către instanța judecătorească ori de către notarul public a respectării condițiilor și după îndeplinirea procedurilor impuse de lege și achitarea de către părți a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la înregistrarea în cartea funciară și se va realiza transferul de proprietate și/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil în cauză. Dacă hotărârea arbitrală se execută silit, verificările prevăzute în prezentul alineat vor fi efectuate de către instanță, în cadrul procedurii de învestire cu formulă executorie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 603 alin. (3) prevede: „În cazul în care hotărârea arbitrală se referă la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate și/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, hotărârea arbitrală se va prezenta instanței judecătorești ori notarului public pentru a obține o hotărâre judecătorească sau, după caz, un act autentic notarial. După verificarea de către instanța judecătorească ori de către notarul public a respectării condițiilor și după îndeplinirea procedurilor impuse de lege și achitarea de către părți a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la înregistrarea în cartea funciară și se va realiza transferul de proprietate și/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil în cauză. Dacă hotărârea arbitrală se execută silit, verificările prevăzute în prezentul alineat vor fi efectuate de către instanță, în cadrul procedurii de încuviințare a executării silite”.

 

Art. 615 („Executarea silită”) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 615 la primul alineat dispunea faptul că hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și, după învestirea cu formulă executorie, se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

Conform alineatului următor, cererea de învestire cu formulă executorie se soluționează de tribunalul în circumscripția căruia a avut loc arbitrajul. Dispozițiile art. 641 alin. (3)-(6) sunt aplicabile.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 615 dispune: „Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească”.

 

Art. 628 („Obligațiile susceptibile de executare silită”) alin. (5) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 628 alin. (5) stabilea faptul că pentru sumele stabilite potrivit respectivului articol, încheierea instanței de executare sau a executorului judecătoresc constituie titlu executoriu, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 628 alin. (5) stabilește: „Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1)-(4), încheierea instanței de executare sau a executorului judecătoresc constituie titlu executoriu”.

 

Art. 635 („Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale”) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 635 dispunea faptul că pot fi puse în executare hotărârile arbitrale învestite cu formulă executorie, chiar dacă sunt atacate cu acțiunea în anulare, precum și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale rămase definitive, ca urmare a neatacării lor în fața instanței judecătorești competente, dacă sunt învestite cu formulă executorie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 635 dispune „Pot fi puse în executare hotărârile arbitrale, chiar dacă sunt atacate cu acțiunea în anulare, precum și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale rămase definitive, ca urmare a neatacării lor în fața instanței judecătorești competente”.

 

 Art. 641 („Înscrisurile sub semnătură privată”) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 641, care avea următoarea denumire marginală: „Învestirea cu formulă executorie”, la primul alineat prevedea faptul că titlurile executorii, altele decât hotărârile judecătorești, pot fi puse în executare numai dacă sunt învestite cu formulă executorie.

Conform alineatului următor, cererea de învestire cu formulă executorie se soluționează de judecătoria în circumscripția căreia se află domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului, după caz, în cameră de consiliu, fără citarea părților. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul creditorului se află în străinătate, creditorul va putea depune cererea de învestire și la judecătoria în circumscripția căreia se află domiciliul său ales.

La următorul alineat, stabilea faptul că instanța va verifica dacă înscrisul întrunește toate condițiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum și alte cerințe în cazurile anume prevăzute de lege.

În continuare, dispunea faptul că încheierea prin care se respinge cererea de învestire cu formulă executorie poate fi atacată numai cu apel de către creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.

La penultimul alineat dispunea faptul că încheierea prin care se admite cererea de învestire cu formulă executorie nu este supusă niciunei căi de atac, dar legalitatea acesteia poate face obiectul contestației la executare.

La ultimul alineat, reglementa conținutul formulei executorii:

„Noi, Președintele României,

Dăm împuternicire și ordonăm executorilor judecătorești să pună în executare titlul (Aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunțat prezenta încheiere de învestire cu formulă executorie. Ordonăm agenților forței publice să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condițiile legii. (Urmează semnătura președintelui completului și a grefierului.)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 641, care are următoarea denumire marginală „Înscrisurile sub semnătură privată” prevede: „Înscrisurile sub semnătură privată titluri executorii numai în cazurile și condițiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenție contrară este nulă și considerată astfel nescrisă. Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt aplicabile”.

 

 Art. 651 („Instanța de executare”) alin. (3) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 651 alin. (3) stabilea faptul că instanța de executare soluționează contestațiile la executare, precum și orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe sau organe.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 651 alin. (3) stabilește: „Instanța de executare soluționează cererile de încuviințare a executării silite, contestațiile la executare, precum și orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe sau organe”.

 

 Art. 665 („Înregistrarea cererii de executare”) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 665 la primul alineat dispunea faptul că de îndată ce primește cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea acesteia și deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.

La următorul alineat prevedea faptul că încheierea prevăzută anterior se comunică de îndată creditorului. În cazul în care executorul judecătoresc refuză deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii prevăzute la alin. (1), la instanța de executare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 665 dispune: „(1) De îndată ce primește cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea acesteia și deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.

(2) Încheierea prevăzută la alin. (1) se comunică de îndată creditorului. În cazul în care executorul judecătoresc refuză deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii prevăzute la alin. (1), la instanța de executare”.

 

Art. 666 („Încuviințarea executării silite”) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 666 la primul alineat prevedea faptul că cererea de executare silită se soluționează în maximum 3 zile de la înregistrarea ei.

În continuare, stabilea faptul că executorul judecătoresc se pronunță asupra încuviințării executării silite, prin încheiere, fără citarea părților. Motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunțare.

Potrivit alineatului următor, încheierea va cuprinde, în afara mențiunilor prevăzute la art. 657 alin. (1), arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviințat urmărirea, când s-a încuviințat urmărirea silită a bunurilor debitorului, și modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta.

La următorul alineat stabilea faptul că încuviințarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc competent să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării. De asemenea, încuviințarea executării silite se extinde și asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviințate.

La penultimul alineat prevedea faptul că executorul judecătoresc va respinge cererea de încuviințare a executării silite în următoarele cazuri:

 1. 1. cererea de executare silită este de competența altui organ de executare decât cel sesizat;
 2. 2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
 3. 3. Înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu este învestit cu formulă executorie;
 4. 4. creanța nu este certă, lichidă și exigibilă;
 5. 5. debitorul se bucură de imunitate de executare;
 6. 6. titlul cuprinde dispoziții care nu se pot duce la îndeplinire prin executare silită;
 7. 7. există alte impedimente prevăzute de lege.

Potrivit ultimului alineat, încheierea prin care s-a dispus încuviințarea executării silite poate fi supusă controlului instanței de executare pe calea contestației la executare, în condițiile legii. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviințare a executării silite poate fi contestată de către creditor, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanța de executare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 666 prevede: „(1) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviințarea executării de către instanța de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 665 alin. (1) și dovada achitării taxei judiciare de timbru.

(2) Cererea de încuviințare a executării silite se soluționează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanță, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunțare.

(3) Încheierea va cuprinde, în afara mențiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1), arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviințat urmărirea, când s-a încuviințat urmărirea silită a bunurilor debitorului și modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta.

(4) Încuviințarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviințarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării. De asemenea, încuviințarea executării silite se extinde și asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviințate.

(5) Instanța poate respinge cererea de încuviințare a executării silite numai dacă:

 1. 1. cererea de executare silită este de competența altui organ de executare decât cel sesizat;
 2. 2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
 3. 3. Înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întrunește toate condițiile de formă cerute de lege sau alte cerințe în cazurile anume prevăzute de lege;
 4. 4. creanța nu este certă, lichidă și exigibilă;
 5. 5. debitorul se bucură de imunitate de executare;
 6. 6. titlul cuprinde dispoziții care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;
 7. 7. există alte impedimente prevăzute de lege.

(6) Încheierea prin care instanța admite cererea de încuviințare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac, însă poate fi cenzurată în cadrul contestației la executare silită, introdusă în condițiile prevăzute de lege. Dispozițiile art. 712 alin. (3) rămân aplicabile.

(7) Încheierea prin care se respinge cererea de încuviințare a executării silite poate fi atacată numai cu apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare.

(8) În partea finală a încheierii de încuviințare a executării silite va fi adăugată formula executorie, cu următorul cuprins:

«Noi, Președintele României,

Dăm împuternicire și ordonăm executorilor judecătorești să pună în executare titlul (Aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunțat prezenta încheiere de încuviințare a executării silite. Ordonăm agenților forței publice să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condițiile legii. (Urmează semnătura președintelui completului și a grefierului.)»”.

 

 Art. 670 („Cheltuieli de executare”) alin. (6) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 670 alin. (6) dispunea faptul că pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, încheierea constituie titlu executoriu atât pentru creditor, cât și pentru executorul judecătoresc, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 670 alin. (6) dispune: „Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1)-(5), încheierea constituie titlu executoriu atât pentru creditor, cât și pentru executorul judecătoresc”.

 

 Art. 680 („Accesul la bunurile debitorului”) alin. (2) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 680 alin. (2) stabilea faptul că în cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătorești, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, instanța competentă va autoriza intrarea în locurile menționate la alin. (1). Instanța se pronunță, de urgență, în camera de consiliu, cu citarea terțului care deține bunul, prin încheiere executorie care nu este supusă niciunei căi de atac.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 680 alin. (2) stabilește: „În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătorești, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, depusă odată cu cererea de încuviințare a executării silite ori pe cale separată, instanța competentă va autoriza intrarea în locurile menționate la alin. (1). Instanța se pronunță, de urgență, în camera de consiliu, cu citarea terțului care deține bunul, prin încheiere executorie care nu este supusă niciunei căi de atac”.

 

 Art. 699 („Reînnoirea cererii de executare”) alin. (2) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 699 alin. (2) stabilea faptul că executorul va comunica debitorului, după încuviințarea executării silite, încheierea de încuviințare a executării silite, precum și o nouă somație, la care nu se va mai alătura titlul ce se execută.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 699 alin. (2) stabilește: „După încuviințarea executării silite, executorul va comunica debitorului încheierea instanței, precum și o nouă somație, la care nu se va mai alătura titlul ce se execută”.

Codul de procedură civilă – modificări (O.U.G. nr. 1/2016) was last modified: februarie 9th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter