Codul de procedură civilă – modificări (O.U.G. nr. 1/2016)

9 feb. 2016
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 14.342

Despre

  • M. Of. nr. 85 din 4 februarie 2016
  • O.U.G. nr. 1/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

 Art. 712 („Obiectul contestației”) alin. (3) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 712 alin. (3) dispunea faptul că, de asemenea, după începerea executării silite, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, precum și a încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă au fost date fără îndeplinirea condițiilor legale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 712 alin. (3) dispune: „De asemenea, după începerea executării silite, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condițiilor legale”.

 

 Art. 720 („Efectele soluționării contestației”) alin. (8) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 720 alin. (8) stabilea faptul că în situația prevăzută la alin. (7), instanța va solicita actul care constată refuzul executorului judecătoresc de a primi ori de a înregistra cererea de executare silită, de a îndeplini un act de executare silită ori de a lua altă măsură prevăzută de lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 720 alin. (8) stabilește: „În situația prevăzută la alin. (7), instanța va solicita încheierea prevăzută la art. 665 alin. (1) sau, după caz, actul care constată refuzul executorului judecătoresc de a primi ori de a înregistra cererea de executare silită, de a îndeplini un act de executare silită ori de a lua altă măsură prevăzută de lege”.

 

 Art. 732 („Aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului”) alin. (2) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 732 alin. (2) dispunea faptul că în cazul în care există pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmărire, la solicitarea creditorului sau a executorului judecătoresc, instanța de executare va dispune sechestrarea bunurilor urmăribile odată cu comunicarea somației către debitor. Instanța analizează cererea de urgență, în camera de consiliu, fără citarea părților. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 732 alin. (2) dispune: „În cazul în care există pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmărire, la solicitarea creditorului făcută în cuprinsul cererii de executare, instanța, prin încheierea de încuviințare a executării, va dispune sechestrarea bunurilor urmăribile odată cu comunicarea somației către debitor. În acest caz, se va face mențiunea corespunzătoare în chiar încheierea de încuviințare a executării”.

 

 Art. 783 („Înființarea popririi”) alin. (1) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 783 alin. (1) prevedea faptul că poprirea se înființează fără somație, în baza încheierii de încuviințare a executării, prin adresă în care se va preciza și titlul executoriu în temeiul căruia s-a înființat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 781 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviințare a executării. Despre măsura luată va fi înștiințat și debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înființare a popririi, la care se vor atașa, în copie certificată, încheierea de încuviințare a executării și titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 783 alin. (1) prevede: „Poprirea se înființează fără somație, în baza încheierii de încuviințare a executării, prin adresă în care se va preciza și titlul executoriu în temeiul căruia s-a înființat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 781 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviințare a executării sau un certificat privind soluția pronunțată în dosar. Despre măsura luată va fi înștiințat și debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înființare a popririi, la care se vor atașa și copii certificate de pe încheierea de încuviințare a executării sau de pe certificatul privind soluția pronunțată în dosar, și titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate”.

 

 Art. 820 („Înștiințarea debitorului și a terțului dobânditor”) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 820, articol care avea ca denumire marginală „Înștiințarea debitorului și terțului dobânditor”, dispunea faptul executorul judecătoresc va comunica încheierea de încuviințare a executării silite prevăzute de art. 666 atât debitorului, cât și terțului dobânditor, însoțită, în ambele cazuri, de titlul executoriu în copie certificată și de somație, punându-li-se în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să plătească întreaga datorie, inclusiv dobânzile și cheltuielile de executare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 820, articol care avea ca denumire marginală „Înștiințarea debitorului și a terțului dobânditor” dispune: „Executorul judecătoresc va comunica o copie de pe încheierea de încuviințare a executării silite prevăzute de art. 666 atât debitorului, cât și terțului dobânditor, însoțită, în ambele cazuri, de titlul executoriu în copie certificată de executor pentru conformitate cu originalul și de somație, punându-li-se în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să plătească întreaga datorie, inclusiv dobânzile și cheltuielile de executare”.

 

 Art. 856 („Intabularea dreptului de proprietate și punerea în posesie a adjudecatarului”) alin. (2) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 856 alin. (2) stabilea faptul că la cererea adjudecatarului, acesta va fi pus în posesia imobilului adjudecat de către executorul judecătoresc, actul de adjudecare constituind titlu executoriu împotriva tuturor persoanelor arătate la art. 854 lit. i). Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt aplicabile, fără a fi însă necesară și învestirea cu formulă executorie a actului de adjudecare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 856 alin. (2) stabilește: „La cererea adjudecatarului, acesta va fi pus în posesia imobilului adjudecat de către executorul judecătoresc, actul de adjudecare constituind titlu executoriu împotriva tuturor persoanelor arătate la art. 854 lit. i). Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt aplicabile”.

 

 Art. 889 („Executarea fără somație Cod procedură civilă”) (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 889 dispunea faptul că la cererea creditorului, dacă se justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire, să ascundă, să distrugă ori să deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanța de executare va putea să dispună ca executarea silită să se facă de îndată și fără somație. Instanța analizează cererea, de urgență, în camera de consiliu, fără citarea părților. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 889 dispune: „La cererea creditorului, dacă se justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire, să ascundă, să distrugă ori să deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanța va putea să dispună, prin încheierea de încuviințare a executării silite, ca executarea silită să se facă de îndată și fără somație”.

 

 Art. 955 („Executarea măsurii”) alin. (1) Cod procedură civilă (modificat prin O.U.G. nr. 1/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 955 alin. (1) prevedea faptul că măsura sechestrului asigurător se duce la îndeplinire de către executorul judecătoresc, potrivit regulilor prezentului cod cu privire la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător, fără a mai cere vreo autorizare sau altă formalitate, în afară de înregistrarea acesteia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 955 alin. (1) prevede: „Măsura sechestrului asigurător se duce la îndeplinire de către executorul judecătoresc, potrivit regulilor prezentului cod cu privire la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător, fără a mai cere vreo autorizare sau încuviințare în acest sens. Dispozițiile art. 665 rămân aplicabile”.

Codul de procedură civilă – modificări (O.U.G. nr. 1/2016) was last modified: februarie 9th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter