Proiect de lege pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre și alte acte normative (aprobate de Guvern)

21 Iul 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 376
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
 Proiect de lege– Proiect de lege pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre
– Proiect de lege pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 
 20 iulie 2016
 
Hotărâri
– Hotărâre pentru completarea H.G. nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență
– Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
– Hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
– Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 și la București la 15 martie 2016 la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005
– Hotărâre privind modificarea H.G. nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiții pentru Turism „CIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, urmată de transmiterea acesteia din administrarea Direcției Județene pentru Cultură Dolj în administrarea Bibliotecii Naționale a României
– Hotărâre privind modificarea H.G. nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituții publice de cultură și pentru aprobarea închirierii unor părți din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii
– Hotărâre pentru completarea H.G. nr. 1189/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Zonei Montane
– Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole
– Hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și renumirea în funcție pe postul rămas vacant
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central aprobat prin H.G. nr. 775/2005
– Hotărâre privind atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de control doping și pentru modificarea H.G. nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping
– Hotărâre privind plata contribuției României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF)
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 494/2006 privind echipamentul maritime
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006
– Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție Județean Olt, urmare a reevaluării
– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Planul național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, aprobat prin H.G. nr. 53/2009
– Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național „Lucrări de investiții în imobilul cazarma 2940 Băbana, județul Argeș”
– Hotărâre privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
– Hotărâre privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale „Aeroporturi-București” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 20 iulie 2016 au fost adoptate mai multe acte normative.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Proiecte de lege

– Proiect de lege pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre (M. Of. nr. 321 din 6 iulie 1999)

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (M. Of. nr. 1096 din 24 noiembrie 2004)

 

Hotărâri

– Hotărârea pentru completarea H.G. nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională (M. Of. nr. 492 din 5 august 2013; cu modif. ult.)

– Hotărârea privind acordarea unor ajutoare de urgență

– Hotărârea privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

– Hotărârea privind modificarea și completarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (M. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013; cu modif. ult.)

– Hotărârea pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 și la București la 15 martie 2016 la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005

– Hotărârea privind modificarea H.G. nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (M. Of. nr. 744 din 5 octombrie 2015; cu modif. ult.)

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiții pentru Turism „CIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii (M. Of. nr. 116 din 22 februarie 2010; cu modif. ult.)

– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, urmată de transmiterea acesteia din administrarea Direcției Județene pentru Cultură Dolj în administrarea Bibliotecii Naționale a României

– Hotărârea privind modificarea H.G. nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituții publice de cultură și pentru aprobarea închirierii unor părți din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii (M. Of. nr. 142 din 5 aprilie 2000; cu modif. ult.)

– Hotărârea pentru completarea H.G. nr. 1189/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Zonei Montane (M. Of. nr. 25 din 13 ianuarie 2015; cu modif. ult.)

– Hotărârea privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (M. Of. nr. 472 din 30 iunie 2015; cu modif. ult.)

– Hotărârea privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și renumirea în funcție pe postul rămas vacant

– Hotărârea pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central aprobat prin H.G. nr. 775/2005 (M. Of. nr. 685 din 29 iulie 2005; cu modif. ult.)

– Hotărârea privind atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de control doping și pentru modificarea H.G. nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping (M. Of. nr. 41 din 19 ianuarie 2010; cu modif. ult.)

– Hotărârea privind plata contribuției României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF)

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 494/2006 privind echipamentul maritime (M. Of. nr. 414 din 12 mai 2006; cu modif. ult.)

– Hotărârea pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 (M. Of. nr. 680 din 8 august 2006; cu modif. ult.)

– Hotărârea privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție Județean Olt, urmare a reevaluării (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)

– Hotărârea privind modificarea anexei nr. 2 la Planul național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, aprobat prin H.G. nr. 53/2009 (M. Of. nr. 96 din 18 februarie 2009; cu modif. ult.)

– Hotărârea privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național „Lucrări de investiții în imobilul cazarma 2940 Băbana, județul Argeș”

– Hotărârea privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

– Hotărârea privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale „Aeroporturi-București” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

 

Proiect de lege pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre și alte acte normative (aprobate de Guvern) was last modified: iulie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter