Completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern)

5 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 347

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de guvernActul normativSumar
5 octombrie  2017Proiecte de lege– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
Proiecte de ordonanță de urgență– Proiect de lege de ordonanță de urgență pentru completarea O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
– Proiect de lege de ordonanță de urgență pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010
– Proiect de lege de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.G.  nr. 39/2005 privind cinematografia
– Proiect de lege de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
– Proiect de lege de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea O.G. nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
Proiecte de hotărâre– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 23 iunie 2017 și la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori”
– Proiect de hotărâre pentru completarea art. 3 din H.G. nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru schimbarea sediului Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
– Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligații și sancțiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
– Proiect de hotărâre pentru modificarea punctelor 3.1.3 și 3.2.1 din Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.403/2013
– Proiect de hotărâre privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin H.G. nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”, precum și modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 67/2016
– Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor-Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului București în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor-Institutul de Igienă și Sănătate publică Veterinară
– Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A
– Proiect de hotărâre pentru modificarea art.10 alin. (4) din H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
– Proiect de hotărâre privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și pentru numirea președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel
– Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii, a datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
– Proiecte de hotărâri privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 5 octombrie 2017 ar putea fi incluse mai multe proiecte de acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele proiecte de acte normative:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Proiecte de lege

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

Proiecte de ordonanță de urgență

– Proiect de lege de ordonanță de urgență pentru completarea O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule;

– Proiect de lege de ordonanță de urgență pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010;

– Proiect de lege de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.G.  nr. 39/2005 privind cinematografia;

– Proiect de lege de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar;

– Proiect de lege de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea O.G. nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe;

Proiecte de hotărâre

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 23 iunie 2017 și la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori”;

– Proiect de hotărâre pentru completarea art. 3 din H.G. nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru schimbarea sediului Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate;

– Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligații și sancțiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;

– Proiect de hotărâre pentru modificarea punctelor 3.1.3 și 3.2.1 din Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.403/2013;

– Proiect de hotărâre privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin H.G. nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”, precum și modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 67/2016;

– Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor-Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului București în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor-Institutul de Igienă și Sănătate publică Veterinară;

– Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A;

– Proiect de hotărâre pentru modificarea art.10 alin. (4) din H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;

– Proiect de hotărâre privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și pentru numirea președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel;

– Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii, a datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului;

– Proiecte de hotărâri privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010 și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern) was last modified: noiembrie 12th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter