Completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte acte normative (aprobate de Guvern)

1 sept. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 374
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
31 august 2016Proiecte de lege– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
Ordonanțe de urgență– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
– Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național- Secțiunea a III-a -zone protejate
– Ordonanță de urgență privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
– Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
– Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
Hotărâri– Hotărâre pentru declararea zilei de 2 septembrie 2016 zi de doliu național pe teritoriul României
– Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
– Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin H.G. nr. 15/2016
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin H.G. nr. 139/2008
– Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală Sport Polivalentă – 5000 locuri”, municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A.
– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 23 la H.G. nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț
– Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
– Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureș, la 22 iunie 2016 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
– Hotărâre privind reaprobarea obiectivului de investiții „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași”, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
– Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă ședere, semnat la Solotvino, la 6 mai 2016
– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj – Deva”, aflate pe raza localităților Margina, din județul Timiș, Brănișca și Șoimuș, din județul Hunedoara
– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 3A, subsecțiunea 3A1 și 3A2 de la km 8+700 – km 25+500 pe teritoriul localităților Gârbău și Sânpaul, din județul Cluj, din cadrul obiectivului de investiții de interes național „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”
– Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate”
– Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
– Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acțiunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a Summitului Asociației Forțelor de Poliție și Jandarmerie Europene și Mediteraneene cu Statut Militar”, care se va desfășura la București, în perioada 11-15 octombrie 2016
– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Constanța S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 563/2014 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
– Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
– Hotărâre pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
– Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
– Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea COMPLEXUL Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
– Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 31 august 2016 au fost adoptate mai multe acte normative.

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Proiecte de lege

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării (M. Of. nr. 654 din 28 iulie 2006; cu modif. ult.)

Ordonanțe de urgență

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M. Of. nr. 652 din 28 august 2015; cu modif. ult.);
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (M. Of. nr. 513 din 23 iulie 2010; cu modif. ult.);
– Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (M. Of. nr. 143 din 26 februarie 2014; cu modif. ult.);
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național- Secțiunea a III-a -zone protejate
– Ordonanță de urgență privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.);
– Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
– Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (M. Of. nr. 446 din 23 iunie 2015; cu modif. ult.)

Hotărâri

– Hotărâre pentru declararea zilei de 2 septembrie 2016 zi de doliu național pe teritoriul României;
– Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 (M. Of. nr. 345 din 5 mai 2016; cu modif. ult.);
– Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin H.G. nr. 15/2016 (M. Of. nr. 813 din 2 noiembrie 2015cu modif.ult.);
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin H.G. nr. 139/2008;
– Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală Sport Polivalentă – 5000 locuri”, municipiul Constanța, județul Constanța, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A.;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 23 la H.G. nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț;
– Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
– Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureș, la 22 iunie 2016 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003;
– Hotărâre privind reaprobarea obiectivului de investiții „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași”, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia;
– Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă ședere, semnat la Solotvino, la 6 mai 2016;
– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj – Deva”, aflate pe raza localităților Margina, din județul Timiș, Brănișca și Șoimuș, din județul Hunedoara;
– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 3A, subsecțiunea 3A1 și 3A2 de la km 8+700 – km 25+500 pe teritoriul localităților Gârbău și Sânpaul, din județul Cluj, din cadrul obiectivului de investiții de interes național „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”;
– Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate”;
– Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
– Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acțiunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a Summitului Asociației Forțelor de Poliție și Jandarmerie Europene și Mediteraneene cu Statut Militar”, care se va desfășura la București, în perioada 11-15 octombrie 2016;
– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006;cu modif.ult.)
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Constanța S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei ;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” (M. Of. nr. 758 din 19 august 2005; cu modif. ult.);
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 563/2014 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 (M. Of. nr. 612 din 19 august 2014; cu modif. ult.);
– Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016;
– Hotărâre pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016;
– Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016;
– Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea COMPLEXUL Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;
– Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă (M. Of. nr. 823 din 3 decembrie 2007; cu modif. ult.);
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit (M. Of. nr. 657 din 31 august 2015; cu modif. ult.);

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte acte normative (aprobate de Guvern) was last modified: septembrie 1st, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter