Condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare (OMJ nr. 2876/C/2017)

17 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 243

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMJ nr. 2876/C/2017
(M. Of. nr. 902 din 16 noiembrie 2017)
Respectivul ordin reglementează activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, precum și condițiile de acordare a majorării salariale, denumită în continuare majorare, prevăzute de art. 1 alin. (3^1) din O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2017, pentru personalul din sistemul administrației penitenciare..

În M. Of. nr. 902 din 16 noiembrie 2017, a fost publicat OMJ nr. 2876/C/2017 din 27 octombrie 2017 privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul din sistemul administrației penitenciare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum și activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Art. 1 din OMJ nr. 2876/C/2017

Potrivit art. 1, respectivul ordin reglementează activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, precum și condițiile de acordare a majorării salariale, denumită în continuare majorare, prevăzute de art. 1 alin. (3^1) din O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2017, pentru personalul din sistemul administrației penitenciare.

Prin „personal din sistemul administrației penitenciare” se înțelege funcționarii publici cu statut special, funcționarii publici și personalul contractual din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia.

Art. 2 din OMJ nr. 2876/C/2017

Conform art. 2, majorarea se acordă personalului din sistemul administrației penitenciare care asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, pentru următoarele activități, în situația în care nu se pot exercita atribuțiile specifice în program de lucru în ture sau schimburi:

a) activitățile ocazionate de punerea în libertate, efectuate de un lucrător desemnat din structura evidență deținuți și de către doi lucrători cu atribuții în acest sens din structura economico-administrativă;
b) activitățile specifice care se impun în situația producerii unor incidente critice, definite ca atare în legislația specifică sistemului penitenciar.

Art. 3 din OMJ nr. 2876/C/2017

Art. 3 stabilește că majorarea se acordă personalului din sistemul administrației penitenciare dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) există o planificare a personalului care să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, care se încadrează în activitățile prevăzute la art. 2, întocmită de șeful structurii și aprobată de directorul unității;
b) se asigură încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul fiecărui ordonator de credite.

Art. 4 din OMJ nr. 2876/C/2017

Conform art. 4, cuantumul majorării se determină prin aplicarea următoarei formule:

M = Sb sau Sf / Ftl x 40% x Vtlp,

în care:
M = cuantumul majorării acordate lunar;
Sb sau Sf = cuantumul lunar al salariului de bază sau al salariului de funcție;
Ftl = fondul de timp lunar;
Vtlp = volumul de timp lunar planificat.

Art. 5 din OMJ nr. 2876/C/2017

Potrivit art. 5, cuantumul majorării se plătește lunar, odată cu plata salariului.

Plata se face pe baza centralizatorului lunar al numărului de ore aferent perioadei în care personalul din sistemul administrației penitenciare a fost planificat în luna respectivă să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Astfel, centralizatorul lunar se întocmește de șeful nemijlocit și se comunică structurii financiar-contabile, până la data de 5 a lunii, pentru luna precedentă.

Art. 6 din OMJ nr. 2876/C/2017

În art. 6 se prevede că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa din OMJ nr. 2876/C/2017

Anexa are următorul cuprins:

Unitatea ……………….
Structura ………………

CENTRALIZATOR LUNAR
al numărului de ore aferent perioadei în care personalul din sistemul administrației penitenciare a fost planificat în luna respectivă să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, în luna …………………….

Nr.

ctr.

Gradul, numele și prenumeleData și intervalul de timp pentru planificareFondul de timp lunarVolumul de timp lunar planificatTipul activității

Observații

Întocmit,
………………………..
(gradul, numele și prenumele)

Condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul din sistemul administrației penitenciare (OMJ nr. 2876/C/2017) was last modified: noiembrie 17th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter