Conflict de muncă. Exercitarea recursului (NCPC)

30 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 262

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 572/2017

NCPC: art. 94 pct. 1 lit. a)-i), art. 457 alin. (1), art. 483 alin. (1), art. 493 alin. (5), art. 634 alin. (1) pct. 4; Legea nr. 2/2013: art. XVIII alin. (2)

Conform dispozițiilor art. 483 alin. (1) C. proc. civ. hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ. stipulează că în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2015, nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010 privind C. proc. civ., republicată, în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă și asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului.

Pentru această categorie de litigii, noua reglementare a instituit doar două grade de jurisdicție, respectiv fond și apel.

În cauza de față, prin demersul judiciar inițial la data de 29.03.2016, reclamanții au solicitat obligarea pârâtei D.G.R.F.P. Galați la plata unei despăgubiri echivalente cu contravaloarea tichetelor/voucherelor de vacanță, aferente perioadei cuprinse între anii 2012-2016, în cuantum de șase salarii minime brute pe țară garantate în plată, în suma prevăzută pentru fiecare an din intervalul menționat, astfel cum a fost stabilită prin actele normative speciale, respectiv H.G. nr. 1225 din 27 decembrie 2011 – 700 lei, H.G. nr. 23 din 22 ianuarie 2013 – 750/800 lei, H.G. nr. 871 din 15 noiembrie 2013 – 850/900 lei, H.G. nr. 1091 din 11 decembrie 2014 – 975/1050 lei și H.G. nr. 1017 din 30 decembrie 2015 – 1.200 lei.

Față de natura pretenției deduse judecății, Înalta Curte reține că aceasta izvorăște dintr-un conflict de muncă, cauza circumscriindu-se, din acest punct de vedere, dispozițiilor reglementate de art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2030 privind C. proc. civ., potrivit cărora, în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ, nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în materia conflictelor de muncă și asigurări sociale. De asemenea, în aceste litigii, nu sunt supuse recursului deciziile pronunțate de instanțele de apel, în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului.

Prevederile art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ. stipulează că au caracter definitiv hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum și cele neatacate cu recurs, iar potrivit dispozițiilor art. 457 alin. (1) C. proc. civ., hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta.

În cauză, decizia civilă nr. 707 din 20 octombrie 2016, pronunțată de Curtea de Apel Galați, secția conflicte de muncă și asigurări sociale, este definitivă, în înțelesul dispozițiilor legale sus-menționate, motiv pentru care împotriva acesteia nu mai poate fi exercitată calea de atac a recursului.

Prin urmare, în raport de dispozițiile legale mai sus menționate și de caracterul pretențiilor solicitate de reclamanți prin acțiunea introductivă de instanță, Înalta Curte constată că recursul este inadmisibil.

Pentru considerentele expuse în precedent, în temeiul dispozițiilor art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge recursul formulat împotriva deciziei nr. 707 din 20 octombrie 2016, pronunțată de Curtea de Apel Galați, secția conflicte de muncă și asigurări sociale.

Sursa informației: www.scj.ro.

Conflict de muncă. Exercitarea recursului (NCPC) was last modified: noiembrie 30th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter