Agenția Națională a Funcționarilor Publici angajează consilier juridic (termen-limită: 9 martie 2017)

21 feb. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 699

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit anunțului din data de 17 februarie 2017, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Juridic Monitorizare și Evaluare din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. au cetățenia română și domiciliul în România;
2. cunosc limba română, scris și vorbit;
3. au vârsta de minimum 18 ani împliniți;
4. au capacitate deplină de exercițiu;
5. au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
6. îndeplinesc condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
7. îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
8. nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
9. nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
10. nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP până la data de 9 martie 2017 și trebuie să conțină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere);
 • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declarația pe propria răspundere/adeverință care atestă că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului este după cum urmează: 

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 233/2002;
 • H.G. nr. 1000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.

Relații suplimentare cu privire la acest concurs se pot obține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, București, precum și la numărul de telefon 0374/112.726.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici angajează consilier juridic (termen-limită: 9 martie 2017) was last modified: februarie 21st, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter