Consiliul de Mediere. Raportul de activitate pentru perioada 2015 – 2017

14 mart. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 610

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit comunicatului din data de 13 martie 2017, Consiliul de Mediere a publicat un Raport de activitate la împlinirea a 2 ani de mandat.

Astfel, în perioada martie 2015 – martie 2017, Consiliul de Mediere, prin reprezentanții săi, a desfășurat o intensă activitate de promovare a medierii și de susținere a intereselor profesiei de mediator.

Potrivit comunicatului, încă de la începutul mandatului actualului Consiliu, acesta a funcționat pe baza unui dialog constructiv și proactiv între membrii CdM, asigurându-se un flux decizional constant și eficient, atât de necesar funcționării normale a instituției. În acest sens, factorii executivi ai Consiliului s-au aflat în permanență în instituție, existând un contact informațional permanent în rândul membrilor și o coordonare directă a Secretariatului Tehnic.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În linii mari, activitatea Consiliului de Mediere s-a axat pe următoarele obiective, fiind înregistrate rezultatele prezentate subsecvent acestora:

1. Promovarea medierii și a intereselor profesiei de mediator:

Activitate permanentă a Consiliului de Mediere, în acest sens reușindu-se realizarea următoarelor rezultate:

a) realizarea celor două sezoane de emisiune „Mediatorii”– coproducție CdM & TVR, emisiuni difuzate la oră de vârf / prime-time, acestea bucurându-se de o audiență crescândă de la o ediție la alta;
b) încheierea de protocoale de colaborare interinstituțională, cu obiectiv în promovarea intereselor profesiei de mediator (ex: protocol de colaborare cu CSM, PÎCCJ, Asociația Municipiilor din România, INM, etc.);
c) organizarea de conferințe de promovare a instituției medierii în rândul magistraților și polițiștilor;
d) permanent contact pe lângă instituțiile mass-media, societatea civilă și organismele partenere CdM;
e) organizarea campaniei de promovare a medierii „10 emisiuni – 10 mediatori – 10 ani de mediere”;
f) desfășurarea unui permanent contact interinstituțional, raportat la promovarea continuă a intereselor profesiei de mediator (cu Administrația Prezidențială, Guvernul României, Parlamentul României, A.N.P.C., B.N.R., schimb de corespondență cu toate ministerele, Primăria Municipiului București, etc.);
g) organizarea campaniei naționale „Medierea prinde rădăcini” (Copacul Medierii) – Ziua Mediatorului;
h) recunoașterea calității de Mediator de Onoare pentru toți deținătorii funcției de Președinte al României și pentru P.F. Patriarh Daniel;
i) organizarea conferinței „Mediator de Onoare” în parteneriat cu Academia Română;
j) realizarea și difuzarea spotului pentru promovarea medierii, spot difuzat la Televiziunea Română;
k) realizarea proiectului de promovare a medierii în rândul școlarilor și dascălilor, proiect realizat concomitent cu sprijinirea acestora prin donațiile făcute la școli / Campania „Medierea susține educația”;
l) inițierea proiectului „Parteneriatul Consiliului de Mediere și Direcția de specialitate (Direcția Afaceri Externe și Protocol) a Primăriei Municipiului București” – având drept scop participarea și implicarea în proiectul-program „Orașe Interculturale” – propus și coordonat de către Consiliul Europei în parteneriat cu Primăria Municipiului București. Proiectul-pilot este programat pentru a se desfășura în Municipiul București, urmând ca ulterior să se desfășoare în toate județele;
m) s-a propus elaborarea Soft-ului de practică unitară (versiunea Beta);
n) realizarea programului de seminarii în relația cu fiecare instanță;
o) organizarea conferinței privind implementarea Directivei nr. 11/2013, desfășurată la Camera Deputaților, în parteneriat cu Comisia Juridică a Camerei Deputaților;
p) organizarea conferinței „Medierea – instrument modern de lucru pentru judecători, procurori și polițiști” în parteneriat cu CSM, INM, PÎCCJ, eveniment înscris în programul de formare continuă a magistraților și a mediatorilor;
q) participarea la conferințe tematice (ex: Medierea în relația cu sistemul judiciar, organizată de CPMJ Mureș, Medierea în România și medierea în Republica Moldova, etc.)
r) participarea la desfășurarea de acțiuni de promovare a medierii în rândul comunităților religioase, în baza proiectului Biserica și medierea în sprijinul comunităților religioase;
s) participarea la elaborarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr 7/1996;
ș) efectuare de demersuri pentru protejarea mărcilor profesiei;
t) elaborarea și implementarea proiectului „Medierea la tine în școală” – în parteneriat cu Inspectoratul Municipiului București, 2014-2015, proiect desfășurat concomitent și în alte județe;
ț) elaborarea propunerii unui calendar de activități de promovare pentru perioada 2017-2018.

2. Promovarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii 192/2006:

Pentru promovarea și susținerea proiectului de lege cu propunerile de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (proiect preluat în calitate de inițiatori de un număr de 45 de parlamentari din tot spectrul politic, adoptat de Senatul României și aflat actualmente re rolul Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților – PL-x 483/24.10.2016). Consiliul de Mediere a desfășurat o intensă activitate de promovare (realizată în baza art. 20 lit. l din Legea 192/2006) atât la nivelul celor două camere ale Parlamentului României, cât și la nivelul celorlalte instituții, dintre care amintim: Administrația Prezidențială, Guvernul României, instituțiile de organizare a celorlalte profesii juridice, etc. De asemenea, s-au depus toate diligențele instituționale pe lângă organismele europene pentru ca modificarea Legii 192/2006 – în acord cu normativele europene în domeniu – să se poată bucura de o susținere de la cel mai înalt nivel. Se constată lesne faptul că în cca. 12 luni de zile proiectul de modificare a Legii 192/2006 a evoluat de la stadiul de idee la stadiul de proiect adoptat de prima cameră a Parlamentului (Senatul), actualmente aflat în comisia de specialitate a camerei decizionale (Camera Deputaților).

În scopul adoptării proiectului de lege atât de necesar profesiei de mediator, printre altele, au fost realizate numeroase întâlniri cu factori decidenți (parlamentari, membrii comisiilor parlamentare, lideri politici, înalți funcționari din administrația guvernamentală, etc.), au fost înaintate scrisori deschise către factorii decizionali, precum și comunicate de protest referitoare la unele aspecte ce veneau în contradicție cu interesele majore ale profesiei de mediator.

Activitatea de promovare pentru adoptarea proiectului de lege s-a desfășurat și la nivel local, prin reprezentanții CPMJ și prin numeroși mediatori implicați – care au intrat în contact direct cu parlamentarii arondați circumscripțiilor electorale de la sediile/domiciliile lor. S-au organizat mai mult de 40 de întâlniri interinstituționale cu Parlamentul României, prin reprezentanții acestuia.

3. Activitate administrativă internă și organizarea profesiei:

a) relocarea sediului CdM, obiectiv propus și realizat. Prin această relocare s-au diminuat costurile cu chiria pentru sediul instituției;
b) reducerea cheltuielilor de funcționare a instituției inclusiv prin reorganizarea aparatului executiv, obiectiv propus și realizat. S-a adoptat o nouă organigramă a Secretariatului Tehnic adaptată nevoilor și situației instituției;
c) reechilibrarea economică a Consiliului de Mediere, obiectiv propus și realizat, acest deziderat fiind foarte necesar deoarece instituția s-a confruntat cu un deficit economic determinat de factori existenți anterior preluării mandatului de către actualul Consiliu. Este pentru prima dată în istoria instituției când, datorită necesității recuperării datoriilor realizate prin neglijența unor salariați (datorii de cca. 5.000.000 lei), s-a dispus recuperarea acestora – acest fapt fiind realizat efectiv, la momentul actual, pentru un procent de cca. 30% din suma totală a creanțelor CdM. Cheltuielile de funcționare a actualului Consiliu de Mediere s-au redus cu cca. 70% față de cheltuielile antamate în anul 2014;
d) organizarea anuală a Conferinței Naționale a Mediatorilor;
e) rezolvarea numeroaselor cereri înregistrate la registratura Consiliului de Mediere. În acest sens s-au emis 1020 Hotărâri CdM și 1386 Decizii ale Președintelui;
f) rezolvarea solicitărilor adresate Consiliului de Mediere prin intermediul teleconferințelor organizate de instituție. Rolul acestora, pe lângă nevoia de transparență decizională (obiectiv asumat de actualul Consiliu) a fost acela de a oferi posibilitatea mediatorilor de a-și adresa solicitările și, astfel, de a înlesni comunicarea dintre mediator și Consiliul de Mediere;
g) actualizarea Tabloului Mediatorilor prin raportarea la situația la zi a mediatorilor activi, plătitori ai taxei anuale profesionale (obiectiv aflat încă în stadiul de executare datorită volumului mare de analiză – raportat la resursa umană limitată a Secretariatului Tehnic);
h) adoptarea Statutului profesiei de mediator din România;
i) organizarea Corpului mediatorilor din România la nivelul fiecărui județ și pentru Curțile de Apel;
j) organizarea alegerilor reprezentanților la nivelul fiecărui județ și pentru Curțile de Apel;
k) organizarea de ședințe și consultări prin video-conferințe on-line periodice (săptămânale, bilunare) cu reprezentanții C.P.M.J. și C.P.J.M.C.A.;
l) organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare a CdM și CP;
m) organizarea și administrarea funcțiunii dișciplinare, precum și a celorlalte funcțiuni derivate din atribuțiile Consiliului de Mediere.

5. Proiectul POCA – realizarea demersurilor necesare elaborării proiectului POCA, acesta aflându-se, în prezent, în stadiul de definitivare și depunere la autoritatea de management AMPOCA.

6. Transparență instituțională:

a) transmisia live, on-line, a tuturor ședințelor Consiliului de Mediere;
b) publicarea pe site-ul instituției a proceselor-verbale ale fiecărei ședințe a Consiliului de Mediere;
c) publicarea pe site a rapoartelor financiare ale instituției.

7. Creșterea calității actului de mediere:

a) înființarea Institutului de Formare Continuă a Mediatorilor;
b) introducerea examenelor de absolvire a cursurilor de formare inițială cu subiecte unice;
c) introducerea perioadei de mentorat pentru mediatorii nou autorizați.

8. Dezvoltarea instituțională a profesiei:

a) înființarea Departamentului SAL în cadrul Consiliului și stabilirea unei proceduri SAL pentru mediatori, aliniată prevederilor europene în domeniu, precum și participarea CdM în comisiile parlamentare de specialitate pentru susținerea poziției instituției cu privire la implementarea Directivei nr. 11/2013;
b) participarea Consiliului de Mediere la programele naționale pentru migrație și emigranți;
c) inițierea și demararea proiectului „Stabilirea rapoartelor de colaborare între instituția medierii și ministerele de resort”. În acest sens, s-au elaborat și s-au depus documentațiile necesare în vederea nominalizării unei persoane desemnate în cadrul Ministerului Justiției, care să reprezinte profesia de mediator și la nivelul acestei instituții.

Acest raport de activitate punctează principalele realizări/rezultate ale Consiliului de Mediere, astfel că darea de seamă nu este realizată în mod exhaustiv, cum lesne poate fi dedus din imposibilitatea trecerii în revistă a tuturor proceselor/acțiunilor ce au fost întreprinse de echipa Consiliului de Mediere pentru atingerea rezultatelor prezentate.

Consiliul de Mediere. Raportul de activitate pentru perioada 2015 – 2017 was last modified: martie 14th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter