Criteriile de eligibilitate, condiţiile specifice şi a modul de implementare a schemelor de plăţi prevăzute în O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 ș.a. – modificări (OMADR nr. 809/2016)

23 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 464

Despre

  • M. Of. nr. 375 din 16 mai 2016
  • OMADR nr. 809/2016
  • OMADR nr. 619/2015

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
OMADR nr. 619/2015
(M. Of. nr. 234 din 6 aprilie 2015; cu modif. ult.)
OMADR nr. 809/2016
(M. Of. nr. 375 din 16 mai 2016)
modifică: art. 2 lit. ș); art. 3 alin. (1); art. 72 lit. d); art. 73 lit. d); art. 74 alin. (1) lit. f); art. 75 lit. c) pct. iv); anexa nr. 2
introduce: art. 3 alin. (11); art. 61; art. 13 alin. (4); art. 33 alin. (21); art. 661; art. 71 lit. d)

 

În M. Of. nr. 375 din 16 mai 2016, a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale (OMADR) nr. 809/2016 privind modificarea și completarea OMADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 2 lit. ș) din OMADR nr. 619/2015 (modificat prin OMADR nr. 809/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. ș) stabilea faptul că în sensul respectivului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

ș) „perioadă de reținere“ este perioada în care un animal care face obiectul unei cereri unice de plata trebuie reținut în exploatația pentru care a depus cererea unică de plată;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. ș) dispune următoarele: în sensul respectivului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

ș) «perioadă de reținere» este perioada în care un animal care face obiectul unei cereri unice de plată trebuie reținut în exploatația pentru care a depus cererea unică de plată sau în exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care a fost transferat temporar pentru pășunat;”.

Art. 3 alin. (1) din OMADR nr. 619/2015 (modificat prin OMADR nr. 809/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) prevedea faptul că beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) și art. 33 alin. (2) lit. b) și c) din ordonanță sunt cei prevăzuți la art. 7 din ordonanță.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) stabilește următoarele:

(1) Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) și art. 33 alin. (2) lit. b) și c) din ordonanță sunt cei prevăzuți la art. 7 alin. (1), (12), (21) și art. 71 din ordonanță”.

Art. 3 alin. (11) din OMADR nr. 619/2015 (modificat prin OMADR nr. 809/2016)

Noua reglementare

La art. 3, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (11) dispune următoarele:

(11) Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (3) și art. 33 alin. (2) lit. a) din ordonanță sunt cei prevăzuți la art. 7 alin. (11) din ordonanță”.

Art. 61 din OMADR nr. 619/2015 (modificat prin OMADR nr. 809/2016)

Noua reglementare

După art. 6 se introduce un nou articol, art. 61.

Potrivit noii reglementări, art. 61 stabilește următoarele:

(1) În conformitate cu art. 71 alin. (1) din ordonanță, în cazul pajiștilor comunale concesionate/închiriate în condițiile legii de către asociațiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăților pot fi:

a) membrii asociației care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața de pajiște concesionată/închiriată. Calculul suprafețelor aferente fiecărui membru se efectuează proporțional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte cu care asigură cel puțin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin pășunat, la data depunerii cererii unice de plată, pentru suprafața concesionată/închiriată de către asociație. Fiecare membru al asociației, solicitant al plăților directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști permanente, respectiv copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiștii de către asociație și copia centralizatorului care cuprinde datele de identificare, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru. Fiecare membru al asociației, în calitate de beneficiar al plăților, declară la APIA în cererea unică de plată suprafețele utilizate de pajiște permanentă comunală care îi revin, folosind codul de cultură aferent pajiștilor permanente utilizate în comun, în cazul suprafețelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren; sancțiunile se calculează proporțional cu suprafața declarată de către fiecare fermier, membru al asociației, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Centralizatorul se întocmește anual de către asociație, se vizează de către primărie și este prevăzut în anexa nr. 2;

b) asociația crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafața concesionată/închiriată, asigurând cel puțin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, prin pășunat cu animalele înscrise în exploatația asociației înregistrată în Registrul național al exploatațiilor pe perioada pășunatului. Asociația crescătorilor de animale întocmește un tabel centralizator care cuprinde acordul membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice în Registrul național al exploatațiilor al proprietarilor animalelor și al asociației, numărul de animale cu care pășunează fiecare membru al asociației, precum și suprafețele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmește anual, se vizează de către primărie și este prevăzut în anexa nr. 2. La acesta se anexează copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociației crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor.

(2) Asociațiile crescătorilor de animale prevăzute la alin. (2) nu mai pot solicita plăți pentru suprafețele care au fost solicitate la plată individual de către membrii acestora.

(3) Membrii asociațiilor crescătorilor de animale pot depune în mod individual cereri unice de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat și/sau ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociația a asigurat încărcătura minimă pentru suprafața de pajiște permanentă solicitată la plată.

(4) În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al grupurilor de producători, care desfășoară activitate agricolă pe o suprafață de pajiște prin pășunat cu animalele membrilor, beneficiarii plăților pot fi cooperativa/grupul de producători sau membrii cooperativei/grupului de producător, în aceleași condiții ca ale asociației de crescători de animale, prevăzute la alin. (1) – (3)”.

Art. 13 alin. (4) din OMADR nr. 619/2015 (modificat prin OMADR nr. 809/2016)

Noua reglementare

La art. 13, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (4) stabilește următoarele: „Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2) și ale art. 2 lit. l), în anul 2016:

a) cererile unice de plată se depun până la data-limită de 31 mai la centrele APIA. Cererile unice de plată pot fi depuse și după data de 31 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității. Solicitările depuse după această dată sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acordă niciun fel de plată sau de sprijin;

b) modificările la cererile unice de plată se depun până la data-limită de 31 mai la centrele APIA, fără penalizări. Modificările acestora pot fi depuse și după data-limită de 31 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată și/sau modificările cererii unice de plată ar fi fost depuse până la data-limită de 31 mai”.

Art. 33 alin. (21) din OMADR nr. 619/2015 (modificat prin OMADR nr. 809/2016)

Noua reglementare

La art. 33, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (21) prevede următoarele:

Prin derogare de la prevederile alin. (2) și ale art. 2 lit. l), în anul 2016, cererile unice de plată și modificările la acestea se depun potrivit prevederilor art. 13 alin. (4)”.

Art. 661 din OMADR nr. 619/2015 (modificat prin OMADR nr. 809/2016)

Noua reglementare

După art. 66 se introduce un nou articol, art. 661.

Potrivit noii reglementări, art. 661 prevede următoarele:

Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine și/sau femelele de caprine care în perioada celor 100 de zile au intrat, respectiv ieșit în/din exploatațiile deținute de același beneficiar”.

Art. 71 lit. d) din OMADR nr. 619/2015 (modificat prin OMADR nr. 809/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 71 lit. d) dispunea faptul că SCZ pentru creșterea bivolițelor de lapte prevăzut la art. 70 lit. a) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: „efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 71 lit. d) stabilește următoarele:

d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat;”.

Art. 72 lit. d) din OMADR nr. 619/2015 (modificat prin OMADR nr. 809/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 72 lit. d) prevedea faptul că SCZ pentru creșterea ovinelor prevăzut la art. 70 lit. b) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 72 lit. d) stabilește următoarele: SCZ pentru creșterea ovinelor prevăzut la art. 70 lit. b) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat;”.

Art. 73 lit. d) din OMADR nr. 619/2015 (modificat prin OMADR nr. 809/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 73 lit. d) prevedea faptul că SCZ pentru creșterea caprinelor prevăzut la art. 70 lit. c) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 73 lit. d) dispune următoarele: SCZ pentru creșterea caprinelor prevăzut la art. 70 lit. c) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat;”.

Art. 74 alin. (1) lit. f) din OMADR nr. 619/2015 (modificat prin OMADR nr. 809/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 74 alin. (1) lit. f) prevedea faptul că SCZ pentru creșterea taurinelor din rase de carne și metișii acestora prevăzut la art. 70 lit. d) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 74 alin. (1) lit. f) stabilește următoarele: SCZ pentru creșterea taurinelor din rase de carne și metișii acestora prevăzut la art. 70 lit. d) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

f) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, cu excepția animalelor din categoria tineret mascul și/sau femel din rase de carne, tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne și tauri din rase de carne, care trebuie să fie identificate și înregistrate în RNE până la data de 1 ianuarie 2015 potrivit Regulamentului delegat (UE) 2015/1383 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește condițiile de eligibilitate legate de cerințele de identificare și înregistrare a animalelor în vederea sprijinului cuplat prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului sau potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) primul paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014;”.

Art. 75 lit. c) pct. iv) din OMADR nr. 619/2015 (modificat prin OMADR nr. 809/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 75 lit. c) pct. iv) stabilea faptul că SCZ pentru vacile de lapte prevăzut la art. 70 lit. e) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: vacile de lapte din exploatația cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCZ îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 75 lit. c) pct. iv) dispune următoarele:

(iv) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat;”.

Anexa nr. 2 din OMADR nr. 619/2015 (modificat prin OMADR nr. 809/2016)

Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Criteriile de eligibilitate, condițiile specifice și a modul de implementare a schemelor de plăți prevăzute în O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 ș.a. – modificări (OMADR nr. 809/2016) was last modified: mai 20th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter