[UPDATE: Baremul definitiv de notare – proba scrisă] CSM. 19 posturi vacante de inspectori judiciari (termen-limită: 17 noiembrie 2017)

9 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1123

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 9 februarie 2018: Baremul definitiv de notare la proba scrisă în ceea ce privește concursul pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari pentru ocuparea a 19 posturi de inspector judiciar

Potrivit unui anunț din data de 9 februarie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității detalii privind baremul definitiv de notare la proba scrisă în ceea ce privește concursul pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari pentru ocuparea a 19 posturi de inspector judiciar.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (7) teza a II-a din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/18.09.2012, „Baremul definitiv de notare, stabilit în urma soluționării contestațiilor, se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare”.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Totodată, ca urmare a respingerii contestațiilor la baremul de notare prin hotărârea Comisiei de corectare a lucrărilor din data de 6 februarie 2018, baremul de notare pentru testarea scrisă, ce a fost publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare la data de 3 februarie 2018, a rămas definitiv.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare conținutul Hotărârii Comisiei de corectare privind soluționarea contestației la barem, astfel cum a fost publicat de către Inspecția Judiciară:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 8 februarie 2018: Soluționarea contestațiilor la baremul de notare la proba scrisă în ceea ce privește concursul pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari pentru ocuparea a 19 posturi de inspector judiciar

Potrivit unui anunț din data de 7 februarie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității detalii privind soluționarea contestațiilor la baremul de notare la proba scrisă în ceea ce privește concursul pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari pentru ocuparea a 19 posturi de inspector judiciar.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (7) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/18.09.2012, „în termen de 24 de ore de la afișare, candidații pot formula contestații la barem, care se soluționează în 48 de ore”.

Baremul de notare a fost afișat în data de 3 februarie 2018 – ora 14.30, la centrul de concurs (INM), după încheierea testării scrise, în termenul legal fiind formulate 2 (două) contestații.

Prin nota din data de 6 februarie 2018 a Comisiei de corectare a lucrărilor, au fost respinse ca neîntemeiate, contestațiile la baremul de notare privind proba scrisă și s-a constatat că baremul de notare întocmit de către Comisia de elaborare a subiectelor pentru testarea scrisă rămâne definitiv. 

Sursa informației


Update 5 februarie 2018: Contestații la baremul de notare la proba scrisă în ceea ce privește concursul pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari pentru ocuparea a 19 posturi de inspector judiciar

Potrivit unui anunț din data de 3 februarie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității detalii privind modalitatea de contestare a baremului de notare la proba scrisă în ceea ce privește concursul pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari pentru ocuparea a 19 posturi de inspector judiciar.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (7) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/18.09.2012, cu modificările ulterioare, potrivit căruia „în termen de 24 de ore de la afișare, candidații pot formula contestații la barem, care se soluționează în 48 de ore… (…)”.

Baremul de notare a fost afișat la data de 3 februarie 2018, ora 14.30, la centrul de concurs INM, după încheierea testării scrise.

Contestațiile la barem au putut fi depuse la sediul Inspecției Judiciare, situat în București, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5, sau prin fax, la nr.: 021/322.62.96 (cu mențiunea „Concursul pentru ocuparea a 19 posturi de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare”), în termen de 24 de ore de la afișare.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta mai jos și:

Barem varianta I – Direcția de inspecție judiciară pentru procurori – Penal;
Barem varianta I – Direcția de inspecție judiciară pentru judecători – Penal;
Barem varianta I – Direcția de inspecție judiciară pentru judecători – Civil;
Subiecte varianta I – Direcția de inspecție judiciară pentru procurori – Penal;
Subiecte varianta I – Direcția de inspecție judiciară pentru judecători – Penal;
Subiecte varianta I – Direcția de inspecție judiciară pentru judecători – Civil.

Sursa informației


Update 2 februarie 2018: Repartizarea candidaților în sălile de concurs și programul de desfășurare a testării scrise în ceea ce privește concursul pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari pentru ocuparea a 19 posturi de inspector judiciar, dintre care 13 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru judecători și 6 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru procurori

Potrivit unui anunț din data de 1 februarie 2018, Inspecția Judiciară a dat publicității repartizarea candidaților în sălile de concurs și programul de desfășurare a testării scrise – în ceea ce privește concursul pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari pentru ocuparea a 19 posturi de inspector judiciar, dintre care 13 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru judecători și 6 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru procurori.

Astfel, testarea scrisă tip sinteză se va desfășura la data de 3 februarie 2018, la sediul Institutului Național al Magistraturii, situat în Bulevardul Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5, la etajul 3, sala de seminar nr. 7 și sala de seminar nr. 8.

Concursul va începe la ora 10.00 și durata probei nu va depăși 4 ore, de la momentul distribuirii subiectelor către ultimul candidat, fiind adusă la cunoștința candidaților după desigilarea variantei de subiect extrase, pe care este înscris timpul estimat pentru elaborarea lucrării.

Accesul candidaților este permis în intervalul 9.00-9.30, pe baza actului de identitate (BI/CI sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise candidații pot folosi numai pixul de culoare neagră distribuit în sală.

Având în vedere faptul că în bibliografia și tematica de concurs nu se specifică posibilitatea candidaților de a avea asupra lor materiale de documentare, în conformitate cu dispozițiile art. 18 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea nr. 801/18.09.2012 a Plenului CSM, publicat în M. Of. Partea I nr. 682/2.10.2012, cu modificările ulterioare, se interzice candidaților să dețină asupra lor – pe timpul desfășurării testării scrise – orice lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor sau orice mijloc electronic de comunicare, sub sancțiunea eliminării din sala de concurs și a anulării tezei de concurs.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos documentul aferent listei repartizării candidaților în sălile de concurs, astfel cum a fost publicat de către Inspecția Judiciară:

 

Sursa informației


Update 11 ianuarie 2018: Declanșarea procedurii de selecție în vederea desemnării unui psiholog ca membru al Comisiei de examinare în ceea ce privește concursul pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari pentru ocuparea a 19 posturi de inspector judiciar, dintre care 13 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru judecători și 6 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru procurori, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1130 din 26 octombrie 2017

Potrivit unui anunț din data de 10 ianuarie 2018, se reamintește faptul că, în perioada 1 noiembrie 2017 – 5 martie 2018, Inspecția Judiciară organizează concursul de numire în funcție a inspectorilor judiciari pentru ocuparea a 19 posturi de inspector judiciar, dintre care 13 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru judecători și 6 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru procurori, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1130 din 26 octombrie 2017.

În vederea desemnării unui psiholog ca membru al Comisiei de examinare, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/18 septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se declanșează procedura de selecție.

Persoanele interesate își pot depune candidaturile Ia sediul Inspecției Judiciare, situat în Municipiului București, Bd. Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5 – până la data de 25 ianuarie 2017.

Astfel, condițiile de participare la selecție sunt următoarele:

– candidatul să fie licențiat în psihologie;
– minim 5 ani de activitate în domeniu;
– să nu existe cazul de incompatibilitate prevăzut la art. 6 alin. (4) din Regulament (soț, soție, rudă sau afin de până la gradul IV inclusiv cu unul dintre candidați).

Totodată, actele necesare pentru depunerea candidaturilor sunt:

– cerere de înscriere;
– CV model european;
– diplomă de licență în domeniul cerut;
– acte doveditoare a vechimii în specialitatea cerută;
– declarație pe proprie răspundere cu privire la inexistența cazului de incompatibilitate;
– alte acte considerate relevante de către candidat.

Sursa informației


Update 14 decembrie 2017: Baroul București. Analizarea candidaturilor pentru funcția de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare – Direcția de Inspecție Judiciară pentru judecători

Potrivit unui anunț din data de 14 decembrie 2017 – în vederea analizării candidaturilor pentru funcția de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare – Direcția de Inspecție Judiciară pentru judecători  Inspecția Judiciară, prin intermediul Baroului București, invită avocații să își exprime opinia cu privire la modul de cooperare dintre candidat și avocații din Baroul București, la conduita profesională și la comportamentul următorului candidat:

Doamna judecător ROȘU ELENAtermen de informare pâna la data de 28 decembrie 2017.

Informările avocaților membri ai Baroului București se vor trimite pe adresa de e-mail: [email protected]

Sursa informației


Update 12 decembrie 2017: Lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul declanșat la data de 1 noiembrie 2017 pentru ocuparea a 19 posturi de inspectori judiciari, dintre care 13 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru judecători și 6 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru procurori

Potrivit unui anunț din data de 11 decembrie 2017, Inspecția Judiciară a dat publicității lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul declanșat la data de 1 noiembrie 2017 pentru ocuparea a 19 posturi de inspectori judiciari, dintre care 13 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru judecători și 6 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru procurori.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos documentul aferent listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, astfel cum a fost publicat de către Inspecția Judiciară:

Sursa informației


Update 29 noiembrie 2017: Rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare de către candidații înscriși la concursul declanșat la data de 1 noiembrie pentru ocuparea a 19 posturi de inspectori judiciari, dintre care 13 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru judecători și 6 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru procurori

Potrivit unui anunț din data de 28 noiembrie 2017, CSM a dat publicității rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare de către candidații înscriși la concursul declanșat la data de 1 noiembrie pentru ocuparea a 19 posturi de inspectori judiciari, dintre care 13 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru judecători și 6 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru procurori.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos tabelul privind rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare de către candidații înscriși la concursul declanșat la data de 1 noiembrie pentru ocuparea a 19 posturi de inspectori judiciari, astfel cum a fost publicată de către CSM:

Sursa informației


Update 8 noiembrie 2017: Plenul CSM – Hotărârea nr. 1130 din 26 octombrie 2017 referitoare la declanșarea procedurii de concurs în vederea ocupării a 19 posturi vacante de inspectori judiciari

Potrivit unui anunț din data de 7 noiembrie 2017, CSM a dat publicității Hotărârea nr. 1130 din 26 octombrie 2017 referitoare la propunerea inspectorului-șef al Inspecției Judiciare în ceea ce privește organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, în perioada 1 noiembrie 2017 – 5 martie 2018, la sediul Institutului Național al Magistraturii.

Astfel, prin adresa nr. 1821/A/U/25.10.2017, inspectorul-șef al Inspecției judiciare a înaintat Plenului Consiliului Superior al Magistraturii propunerea privind stabilirea datei, locului, tematicii și bibliografiei concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari.

În cuprinsul adresei se menționează că se impune ocuparea celor 19 posturi de inspector judiciar ce se vor vacanta la data de 30 aprilie 2018 la Inspecția judiciară, ca urmare a expirării mandatelor – 13 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru judecători și 6 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru procurori.

La adresa menționată au fost atașate o notă de fundamentare a propunerii formulate, calendarul estimativ al concursului, modelul de anunț al concursului, tematica și bibliografia de concurs.

Pentru mai multe detalii, consultați în întregime: Plenul CSM – Hotărârea nr. 1130 din 26 octombrie 2017.

Sursa informației


CSM. 19 posturi vacante de inspectori judiciari (termen-limită: 17 noiembrie 2017)

Potrivit unui anunț CSM din data de 1 noiembrie 2017, structura autonomă Inspecția Judiciară organizează un concurs în vederea ocupării a 19 posturi vacante de inspectori judiciari13 posturi în cadrul Direcției de inspecție pentru judecători și 6 posturi în cadrul Direcției de inspecție pentru procurori, având în vedere dispozițiile art. 70 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată și art. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărărea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801 din 18 septembrie 2012.

Astfel, judecătorii și procurorii care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 70 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 și de art. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari își pot depune candidaturile pentru funcția de inspector judiciar la sediul Inspecției Judiciare din municipiul București, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 40, sector 5, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunț.

Candidaturile vor fi însoțite de următoarele documente:
– curriculum vitae;
– 10 lucrări întocmite de candidat, reprezentative pentru activitatea profesională desfășurată în ultimii 3 ani; lucrări de specialitate întocmite sau articole publicate de candidat, precum și orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante;
pentru candidații judecători, opțiunea pentru testarea scrisă la materia drept procesual civil sau la materia drept procesual penal, în funcție de specializare.

Concursul urmează a se desfășura în perioada 1 noiembrie 2017 – 5 martie 2018, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărărea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801 din 18 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, după programul din calendarul estimativ afișat pe site-ul Inspecției Judiciare.

Pentru mai multe detalii privind acest concurs, puteți consulta și:
– Calendarul estimativ al concursului;
– Tematica și bibliografia Direcției de inspecție pentru judecători;
– Tematica și bibliografia Direcției de inspecție pentru procurori.

Sursa informației

[UPDATE: Baremul definitiv de notare – proba scrisă] CSM. 19 posturi vacante de inspectori judiciari (termen-limită: 17 noiembrie 2017) was last modified: februarie 9th, 2018 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter