CSM a hotărât modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului pentru definitivare în funcţie (ordinea de zi soluționată)

17 sept. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1121

Despre

  • Ședința CSM
  • 15 septembrie 2015

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit informației publicate pe site-ul CSM (www.csm.ro), în ședința din 15 septembrie 2015, s-au adoptat mai multe hotărâri, printre care și următoarele:

 

Modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcție

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Plenul CSM a hotărât modificarea art. 38 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 181/2007 (M. Of. nr. 251 din 16 aprilie 2007; cu modif. și compl. ult.).

Art. (38) alin. (3) va avea următorul conținut: „La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidații care au obținut nota cea mai mare la proba scrisă, candidații care au vechimea cea mai mare în funcția în care sunt încadrați, care au vechimea cea mai mare la instanța/parchetul la care funcționează, candidații care au titlul științific de doctor în drept, care au calitatea de doctorand în drept, care au absolvit cursuri de masterat, care au absolvit cursuri postuniversitare de drept”.

 

Modificarea și completarea O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Plenul CSM a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, fără observații.

 

Modificare și completare a Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Naționale de Grefieri

Plenul CSM și-a însușit propunerile de modificare și completare a Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Naționale de Grefieri, conform propunerilor formulate de Școala Națională de Grefieri, cu observațiile formulate de DLDC, însușite de Comisia nr. 2.

 

Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a CSM

Plenul CSM a hotărât modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a CSM, în ceea ce privește reglementarea răspunderii disciplinare a personalului aparatului propriu al CSM, cu observațiile Comisiei nr. 2.

De asemenea, Plenul CSM a luat act de nota Direcției legislație, documentare și contencios nr. 13637/2012 referitoare la proiectul de Regulament privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul CSM.

 

Propuneri de modificare a NCPP și NCPC

Plenul CSM și-a însușit punctul de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios nr. 17020/2015 referitor la propunerea legislativă de completare a art. 31 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, în sensul că este necesară completarea art. 31 cu alin. (6) și (7), inclusiv cu observația în sensul că alin. (6) nu trebuie să se refere exclusiv la ministrul justiției.

Plenul CSM a hotărât transmiterea punctului de vedere la Ministerul Justiției împreună cu solicitarea de promovare a unor proiecte de acte normative care să vizeze completarea Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală astfel încât să constituie caz de revizuire a hotărârilor judecătorești (sau caz de exercitare a altei căi extraordinare de atac) și situația în care hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituțională anterior pronunțării hotărârii judecătorești definitive.

Plenul CSM a hotărât transmiterea la Ministerul Justiției a solicitării de a iniția propunerile de modificare a Codului de procedură penală și a Codului de procedură civilă, astfel încât să constituie caz de revizuire a hotărârilor judecătorești și situația în care hotărârea a fost pronunțată cu nerespectarea deciziilor Curții Constituționale ori a deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, în soluționarea recursurilor în interesul legii, fără a fi necesară existența unei hotărâri definitive prin care judecătorul a fost sancționat disciplinar.

Plenul CSM a hotărât punerea în acord a soluției stabilite de Plen în ședința din data de 24.08.2015 la pct. 29 de pe ordinea de zi, conform soluției Plenului din data de 15.09.2015.

 

Modificarea și completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare

Plenul CSM a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, cu observația formulată de DLDC.

 

Concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor la curți de apel, tribunale și judecătorii, respectiv la parchetele de pe lângă acestea

În ceea ce privește concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor la curți de apel, tribunale și judecătorii, respectiv la parchetele de pe lângă acestea Plenul CSM a aprobat:

– organizarea concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor, la București;

– calendarul de desfășurare a concursului, respectiv 18 septembrie – 16 decembrie 2015;

– tematica și bibliografia concursului/examenului propuse de Institutul Național al Magistraturii;

– cererea tip de înscriere la concursul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor.

Plenul CSM a aprobat componența comisiei de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor la curți de apel, tribunale și judecătorii, respectiv la parchetele de pe lângă acestea.

 

Examenul de promovare în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul CSM

În ceea ce privește examenul de promovare în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul CSM, Plenul CSM a aprobat:

– organizarea examenului de promovare în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul aparatului propriu al CSM;

– calendarul examenului de promovare în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul aparatului propriu al CSM, potrivit anexelor la nota direcției de specialitate;

– tematica și bibliografia examenului de promovare în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul aparatului propriu al CSM, potrivit anexelor la nota direcției de specialitate;

– modelul tipizat de cerere de înscriere la examen, conform anexei la nota direcției de specialitate.

 

Alte hotărâri adoptate de CSM

De asemenea, în ședința din 15 septembrie 2015, CSM a mai hotărât și următoarele:

– Plenul CSM a hotărât menținerea formatului actual de desfășurare a seminariilor în domeniul dreptului bancar, aprobat pentru anul 2015, fără participarea avocaților;

– Plenul CSM a hotărât ca pentru anul viitor să se țină cont de recomandările Institutului Național al Magistraturii de îmbunătățire a Programului de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor, expuse în punctul de vedere al INM, cu posibilitatea participării și a avocaților la seminariile care se vor desfășura în cursul anului 2016 în aceeași materie, urmând că INM să aprecieze de la caz la caz asupra oportunității participării. Plenul CSM a stabilit că, în situația în care se apreciază că este oportună participarea avocaților, desemnarea acestora va fi atributul Uniunii Naționale a Barourilor din România, INM solicitând Uniunii transmiterea listei cu numărul participanților alocat acestei profesii juridice, costurile aferente participării avocaților nefiind în sarcina INM;

– Plenul CSM a hotărât sesizarea Ministerului Justiției cu propunerea de a include în Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal aspectele reținute în concluziile punctului de vedere al DLDC, cu observațiile Comisiei;

– Plenul CSM a hotărât sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea unui control tematic cu privire la modul de aplicare a dispozițiilor art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 de către judecătorii de supraveghere a privării de libertate și instanțele de judecată, eventualele probleme întâmpinate, precum și pentru identificarea măsurilor care se impun a fi adoptate;

– Plenul CSM a hotărât efectuarea unui studiu de drept comparat de către Direcția afaceri europene, relații internaționale și programe în ceea ce privește existența în legislațiile altor state a posibilității de liberare condiționată în cazul elaborării de lucrări științifice publicate.

 

Pentru a vedea ordinea de zi soluționată a ședinței din 15 septembrie 2015, vizitați site-ul CSM (www.csm.ro).

CSM a hotărât modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului pentru definitivare în funcție (ordinea de zi soluționată) was last modified: septembrie 17th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter