CSM. Minutele comisiilor de lucru

6 apr. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1301

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit comunicatelor din data de 4 aprilie 2017, CSM a publicat minutele comisiilor sale de lucru: Comisia nr. 3 – Relații internaționale și programe și Comisia nr. 1 – Legislație și cooperare interinstituțională.

Astfel, Minuta Comisiei nr. 3 conține următoarele note referitoare la lucrările comisiei:

1. Nota DAERIP nr. 21/11358/2016/30.03.2017 privind aprobarea propunerii de suplimentare a bugetului aferent proiectului comun CSM/INM/SNG ce va fi finanțat și implementat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021;

Soluție:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Comisia a luat act de propunerile formulate prin nota DAERIP, după cum urmează:

  • acceptarea suplimentării bugetului aferent proiectului predefinit, ce va fi implementat de CSM cu o sumă de aproximativ 2,5 milioane euro, în vederea realizării de investiții în infrastructura IT;
  • respingerea propunerii de a completa proiectul CSM cu o componentă distinctă privind acordarea propriu-zisă de asistență juridică gratuită grupurilor vulnerabile, cât și alte aspecte ce țin de ajutorul public judiciar, ținând cont de dificultățile majore înregistrate în cadrul proiectului implementat în prezent de CSM, care prevede activități

De asemenea, s-a decis comunicarea notei DAERIP către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea aprobării, precum și transmiterea unui răspuns în acest sens către Ministerul Justiției.

2. Nota completatoare DAERIP nr. 05/2197/28.03.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul organismelor Consiliului Europei: Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO), Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) și Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE);

Soluție:

Ținând cont de răspunsul nr. 4/2197/20.03.2017 primit din partea Ministerului Justiției, Comisia a recomandat ca, în ceea ce privește CCJE și CCPE să se transmită o corespondență către Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care să se solicite desemnarea a minimum 2 candidați pentru nominalizarea în cadrul acestor organisme, urmând ca Plenul Consiliului să efectueze selecția unui reprezentant, dintre persoanele propuse.

În ceea ce privește GRECO, Comisia a propus nominalizarea domnului procuror Codruț OLARU, membru CSM, iar pentru poziția de corespondent național CEPEJ s-a propus nominalizarea domnului procuror Flavian Alexandru POPA, șef SAERI – CSM.

3. Raportul DAERIP nr. 30/24300/23.03.2017 privind participarea reprezentanților  Consiliului Superior  al  Magistraturii  la  cea  de-a  patra  reuniune  a  echipei  de  proiect  din    cadrul proiectului RECJ ”Independența, responsabilitatea și calitatea actului de justiție”, 16-17 martie 2017, Viena;

Soluție:

Comisia a luat act de raport și a dispus comunicarea documentului către Plenul Consiliului, în vederea aprobării.

4. Nota DAERIP-DRUO nr. 8/2678/2017 privind desemnarea unui reprezentant al României în cadrul Marii Camere de Apel a Organizației Europene a Brevetelor, ca urmare a solicitării Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci;

Soluție:

Comisia a decis comunicarea notei către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu propunerea de a invita candidatul înscris, pentru susținerea unui interviu.

5. Nota DAERIP nr. 18/7789/27.03.2017 privind calendarul activităților desfășurate în  anul 2017 în cadrul Programului de schimb de magistrați derulat sub egida Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN);

Soluție:

Comisia a luat act de nota DAERIP și a stabilit ca la aceste întâlniri să participe domnul procuror Codruț OLARU și doamna judecător Andrea-Annamaria CHIȘ, membri CSM, alături de  alți reprezentanți ai aparatului tehnic.

6. Raportul DAERIP nr. 26/23730/17.03.2017 privind participarea reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii la întâlnirea echipei proiectului nr. 2 „Mijloace alternative de soluționare a conflictelor, domeniul juridic” 13-14 martie 2017, Ljubljana;

Soluție:

Comisia a luat act de raport și a dispus comunicarea documentului către Plenul Consiliului, în vederea aprobării.

7. Nota  DAERIP  nr. 04/6314/20.03.2017  privind  măsurile  cuprinse  în  cadrul  Planului de acțiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020;

Soluție:

Comisia a apreciat că este necesară actualizarea componenței grupului de lucru POCA, constituit prin HCSM nr. 846/2015 și a Comitetului de Monitorizare a Planului de acțiune aferent SDSJ 2015-2020, constituit prin HCSM nr. 893/2016.

În acest sens, s-a stabilit că la nivelul CSM trebuie propus, de către secretarul general, un alt reprezentant din cadrul BIPRMM, iar Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri și Inspecția Judiciară trebuie consultate pentru a-și actualiza nominalizările făcute anterior, în termen de o săptămână de la data prezentei ședințe.

8. Nota DAERIP nr. 01/7610/31.03.2017 privind pregătirea lansării unei noi cereri de proiecte  în cadrul Obiectivului Specific nr. 2.3 aferent Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2021;

Soluție:

Comisia a propus transmiterea notei DAERIP către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea aprobării depunerii unui proiect al CSM pentru realizarea de sondaje/analize privind percepția publică privind actul de justiție, percepția justițiabililor și percepția principalilor actori ai sistemului judiciar și utilizarea rezultatelor pentru îmbunătățirea unor domenii cheie, precum și pentru actualizarea și punerea în aplicare a strategiilor de comunicare pentru instituțiile din sistemul judiciar.

De asemenea, Comisia a propus Plenului CSM ca proiectele INM și SNG să fie depuse și implementate direct de către aceste instituții.

9. Nota de oportunitate DAERIP nr. 08/9785/03.04.2017 privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 11-a reuniune a Rețelei Corespondenților Naționali ai CEPEJ, Strasbourg, 4 mai 2017;

Soluție:

Comisia a luat act de nota DAERIP și a propus participarea la acest eveniment a domnului procuror Flavian Alexandru POPA, șef SAERI-CSM, ținând cont și de aspectele analizate anterior la punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței.


De asemenea redăm în continuare și conținutul minutei Comisiei nr. 1, astfel cum a fost comunicat de către CSM:

CSM. Minutele comisiilor de lucru was last modified: aprilie 6th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter