CSM selectează doi experţi specializaţi în domeniul managementului activității grefierului în procesul civil (termen-limită: 25 iulie 2016)

13 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 430

Despre

  • Cerințe calificare
  • Documente necesare
  • Termen-limită: 25 iulie 2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de Proiect, anunță inițierea unei proceduri pentru selecția a 2 experți specializați în domeniul managementului activității grefierului în procesul civil, în vederea participării acestora ca formatori în cadrul proiectului „Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale”, finanțat prin programul RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”, Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității sistemului judiciar român cu privire la aplicarea noilor coduri, prin dezvoltarea unui plan de pregătire și a unor instrumente adecvate menite să ofere formare profesională continuă pentru judecători, procurori și grefieri.

În cadrul acestui proiect, printre alte activități propuse pentru realizarea obiectivelor proiectului, se numără și organizarea unui număr de 2 sesiuni de formare în domeniul managementului activității grefierului în procesul civil, în perioadele 5-6 septembrie 2016 și 12–13 septembrie 2016, pentru un număr total de aproximativ 40 de participanți grefieri din cadrul instanțelor, care participă la judecarea cauzelor civile, în vederea eficientizării activităților și prioritizării în realizarea sarcinilor profesionale în activitatea practică a grefierului din cadrul procesului civil.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Fiecare dintre cele 2 seminare va fi susținut de câte 2 experți români.

Sesiunile de formare vor avea un pronunțat caracter practic și vor fi organizate după următorul calendar:

1. Seminar cu tema „Managementul activității grefierului în procesul civil”, la Brașov în intervalul 5-6.09.2016

2. Seminar cu tema „Managementul activității grefierului în procesul civil” la Centrul de formare de la Bârlad în perioada 12-13.09.2016

Echipa experților va fi constituită dintr-un expert judecător sau grefier, specializat în materie civilă din cadrul instanțelor și un expert grefier specializat în materie civilă din cadrul instanțelor sau specialist IT din cadrul instanțelor.

Cerințe minime de calificare:

1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice/studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență pentru specialistul IT;

2. Experiență profesională de minimum 3 ani în calitate de judecător sau grefier care participă la judecarea cauzelor civile calculată de la data numirii în funcție1 , respectiv de la data angajării în această funcție în instanță pentru specialistul IT angajat efectiv în cadrul instanțelor;

3. Cel puțin o participare în calitate de speaker sau expert în cadrul unor conferințe sau seminare naționale/internaționale, într-un proiect similar;

4. Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu observarea tematicii indicate în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. Se va avea în vedere că grupul țintă este format din 20 de grefieri/seminar, 2 zile de formare/seminar, durata unei zile de seminar fiind de 8 ore, precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa în permanență 2 experți;

5. Scrisoarea de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maxim 2 zile de activitate per seminar, precum și asumarea disponibilității de a participa la ambele sesiuni de formare profesională. De asemenea, expertul își va asuma expres, în cuprinsul scrisorii de intenție, susținerea tuturor temelor prevăzute în tematica atașată (anexa 1 – vezi sursa informației);

6. Oferta tehnică, ce va consta în redactarea unui proiect de agendă de seminar care să reflecte temele de formare, pentru seminarele organizate în domeniul în domeniul managementului activității grefierului în procesul civil (grup țintă de 20 de grefieri/seminar, 2 zile de formare/seminar, durata unei zile de seminar fiind de 8 ore); la elaborarea acestui document se va ține cont de faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa în permanență 2 experți.

Menționăm că vor fi avute în vedere numai candidaturile care îndeplinesc cerințele minime de calificare și a căror ofertă financiară este circumscrisă limitelor bugetare prezentate în caietul de sarcini anexat (vezi sursa informației).

Dosarul de candidatură va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

• Scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maxim 2 zile de activitate per seminar, precum și asumarea disponibilității de a participa la ambele sesiuni de formare profesională. De asemenea, expertul își va asuma expres, în cuprinsul scrisorii de intenție, susținerea tuturor temelor prevăzute în tematica atașată (anexa 1 – vezi sursa informației);

• Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu observarea tematicii indicate în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar se va avea în vedere că grupul țintă este format din 20 de grefieri/seminar, 2 zile de formare/seminar, durata unei zile de seminar fiind de 8 ore, precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa în permanență 2 experți;

• Copie a diplomei de studii superioare juridice, respectiv a dimplomei de studii superioare de specialitate în domeniul IT;

• Curriculum vitae (format Europass);

• Documente justificative (contract de muncă; fișa postului, adeverință emisă de angajator etc.) privind experiența efectivă de minim 3 ani ca grefier în materie civilă, respectiv de specialist IT în cadrul unei instanțe judecătorești;

• Alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție;

• Oferta tehnică, ce va consta în redactarea unui proiect de agendă de seminar în domeniul managementului activității grefierului în procesul civil (grupul țintă este format din 20 de grefieri/ seminar, 2 zile de formare/ seminar, durata unei zile de seminar fiind de 8 ore); la elaborarea planului de seminar se va ține cont de faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa în permanență 2 experți.

Experților români care vor fi selectați li se vor asigura toate costurile privind cazarea și masa, precum și transportul intern (costurile aferente transportului vor fi rambursate ulterior, în limita maximă a 70 de euro (dus- întors/seminar conform bugetului proiectului). Toate beneficiile de natură financiară vor fi asigurate în baza contractului ce va fi încheiat între experți și Consiliul Superior al Magistraturii.

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere până cel târziu la data de 25 iulie 2016, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini la adresa de e-mail: [email protected], în atenția d-nei Călina GHIȚULESCU, consilier pentru afaceri europene, Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe (telefon: 021.319.81.89; fax: 021.311.69.44).

Pentru mai multe informații consultați sursa informației.

CSM selectează doi experți specializați în domeniul managementului activității grefierului în procesul civil (termen-limită: 25 iulie 2016) was last modified: iulie 13th, 2016 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter