[Amânarea procedurii] CSM selectează patru experţi specializaţi în domeniul elaborării hotărârilor judecătoreşti

13 iun. 2016
1 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 5 (1 votes, average: 1,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 583

Despre

 • Anularea prezentei proceduri de selecţie
 • Procedura de selecţie va fi reluată imediat după stabilirea noului calendar

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 13 iunie 2016: Amânarea procedurii

La data de 25 mai 2016 a fost declanșată procedura de selecție a patru experți români, în vederea participării la patru workshopuri (sesiuni de formare) în domeniul elaborării hotărârilor judecătorești, termenul limită pentru depunerea candidaturilor fiind 6 iunie 2016.

În deschiderea ședinței de evaluare din data de 8 iunie 2016, CSM a fost informat despre solicitarea partenerului de proiect, Administrația Instanțelor din Norvegia, de a reprograma două dintre seminariile privind tehnicile de redactare a hotărârilor judecătorești, planificate pentru 23-24.06.2016 și 30.06-1.07.2016, din cauza imposibilității partenerului de proiect de a desemna experți pentru susținerea seminariilor.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În aceste condiții, având în vedere că informațiile din invitația de participare și caietul de sarcini legate de calendarul de derulare a celor 4 seminarii nu mai sunt valabile, comisia de evaluare a apreciat că se impune anularea prezentei proceduri de selecție, pentru a preîntâmpina riscul ca potențialii experți selectați să nu fie disponibili pentru noile date care vor fi stabilite pentru aceste activități.

Procedura de selecție va fi reluată imediat după stabilirea noului calendar al celor 4 seminarii, prin publicarea unei invitații de participare pe site-urile Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.


Selecția a patru experți specializați  în domeniul elaborării hotărârilor judecătorești, în cadrul proiectului „Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de Proiect, anunță inițierea unei proceduri pentru selecția a patru experți specializați în domeniul elaborării hotărârilor judecătorești, în vederea participării acestora ca formatori în cadrul proiectului „Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale”, finanțat prin programul RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”, Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacității sistemului judiciar român cu privire la aplicarea noilor coduri, prin dezvoltarea unui plan de pregătire și a unor instrumente adecvate menite să ofere formare profesională continua pentru judecători, considerându-se deosebit de importantă organizarea unor workshop-urilor de unificare a jurisprudenței în domeniu, accentul urmând a fi pus pe dezbaterea amănunțită a aspectelor controversate și pe prevenirea apariției practicii neunitare.

În cadrul acestui proiect, printre alte activități propuse pentru realizarea obiectivelor proiectului, se numără și organizarea, în perioada 23 iunie – 9 decembrie 2016, a unui număr de 4 workshopuri în domeniul  elaborării hotărârilor judecătorești, cu durata de două zile fiecare, pentru un număr total de aproximativ 120 de participanți (aproximativ 80 de judecători și 20 de grefieri), în vederea consolidării cunoștințelor acestora privind elaborarea hotărârilor judecătorești, a stilului judiciar și a unificării modalității de redactare a hotărârilor judecătorești.

Cele 4 workshopuri vor fi susținute de câte 2 experți români și 3 experți străini desemnați de Consiliul Europei și Administrația Națională a Instanțelor din Norvegia.

Sesiunile de formare vor avea un pronunțat caracter practic și vor fi organizate după următorul calendar:

1.Seminar cu tema tehnicilor de redactare a hotărârilor judecătoreștiBucurești23 -24 iunie 2016
2.Seminar cu tema tehnicilor de redactare a hotărârilor judecătoreștiBucurești30 iunie -1 iulie 2016
3.Seminar cu tema tehnicilor de redactare a hotărârilor judecătoreștiBucurești28 -29 noiembrie 2016
4.Seminar cu tema tehnicilor de redactare a hotărârilor judecătoreștiBucurești8 -9 decembrie 2016

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime de calificare:

 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice;
 2. Experiență profesională de minimum 10 ani, în calitate de judecător, calculată de la data numirii în funcție;
 3. Desfășurarea activității la nivelul curților de apel sau al Inaltei Curți de Casație și Justiție;
 4. Cel puțin o participare în calitate de speaker sau formator în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale;
 5. Cunoștințe avansate de limba engleză (echivalent nivel de cunoaștere minimum B2).

În vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor solicitate, candidații vor depune următoarele documente, în mod obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar;
 • Planul detaliat de desfășurare a activității de formare profesională, cu menționarea tuturor etapelor (etapa pregătitoare, a activității de formare profesională, precum și a livrării integrale a serviciilor) – plan de seminar – și metodologia detaliată de desfășurare a activității;
 • Dovadă competență lingvistică engleză (orice document din care să reiasă nivelul de cunoaștere al limbii engleze – nivel B2);
 • Copie a diplomei de studii superioare;
 • Curriculum vitae (format Europass);
 • Listă de publicații (se vor menționa titlul lucrării de specialitate, editura, anul apariției);
 • Oferta tehnică constând în agenda de seminar în domeniul redactării hotărârilor judecătorești (grupul țintă este format din 25 judecători și grefieri/seminar, 2 zile de formare/seminar, durata unei zile de seminar fiind de 8 ore) – maximum 1 pagină;
 • Alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție;

Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaților, și alte documente care atestă îndeplinirea cerințelor minime de calificare.

Menționăm că vor fi avute în vedere numai candidaturile care îndeplinesc cerințele minime de ordin tehnic și a căror ofertă financiară este circumscrisă limitelor bugetare prezentate în caietul de sarcini anexat.

De asemenea, nerespectarea termenului de depunere a documentelor precum și nedepunerea documentelor solicitate conform listei indicate mai sus, atrage inadmisibilitatea candidaturii.

 Criteriu de atribuire : Selecția în calitate de expert se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a punctajelor totale acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare pentru fiecare candidat.

 Departajarea experților se va face pe baza unui sistem de puncte care vor fi acordate conform descrierii prezentate și ținând cont de documentele doveditoare depuse de aceștia. Pentru candidații care îndeplinesc cerințele de calificare, departajarea se va face pe baza următorului punctaj:

 • Punctajul primit de fiecare candidat va fi divizat pe de o parte, în funcție de factorii de evaluare de ordin tehnic și, pe de altă parte, în funcție de criteriile de ordin financiar, fiecare având o pondere de 70%, respectiv 30%
 • Punctajul total al candidatului va fi format din suma punctajului tehnic și a punctajului acordat pentru îndeplinirea factorilor de evaluare de ordin financiar (în baza ofertei financiare transmise de candidat)

La elaborarea planului de desfășurare a activității (plan de seminar) și metodologia corespunzătoare se va avea în vedere că grupul țintă este format din 25 judecători și grefieri/seminar, 2 zile de formare/seminar, durata unei zile de seminar fiind de 8 ore, precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa în permanență doi experți români și 3 experți străini. Pentru acest factor de tehnic de evaluare se vor acorda maxim 20 de puncte.

Vor fi avute în vedere următoarele criterii:

 1. cunoștințe disciplinare aprofundate – se vor acorda maxim 5 puncte;
 2. capacitatea de planificare și organizare a unei sesiuni de formare continuă – se vor acorda maxim 5 puncte;
 3. metode de formare adecvate grupului țintă- se vor acorda maxim 5 puncte;
 4. încadrarea în timp, structura logică, coerență, relevanța și încadrarea în tematica a problemelor propuse – se vor acorda maxim 5 puncte.

Notă: Oferta tehnică privind agenda de seminar nu se punctează.

Punctajul financiar va fi acordat în funcție de oferta financiară, acesta având o pondere de 30% în evaluarea candidaturilor (maxim 30 de puncte).

Oferta financiară va cuprinde onorariul solicitat/zi de activitate, precum și numărul maxim de zile de onorariu. Onorariul poate fi în cuantum maximum de 200 euro/zi, maximum 2 zile de activitate per seminar.

Experților români care vor fi selectați li se vor asigura toate costurile privind cazarea și masa, precum și transportul intern (costurile aferente transportului vor fi rambursate ulterior, în limita maximă a 100 de euro (dus-întors/seminar conform bugetului proiectului). Toate beneficiile de natură financiară vor fi asigurate în baza contractului ce va fi încheiat între experți și Consiliul Superior al Magistraturii.

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere până cel târziu la data de 6 iunie 2016, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini la adresa de e-mail: [email protected] , în atenția d-nei Călina GHIȚULESCU, consilier pentru afaceri europene, Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe  (telefon: 021.319.81.89; fax: 021.311.69.44).

Pentru mai multe detalii, consultați sursa informației.

Sursa informației

[Amânarea procedurii] CSM selectează patru experți specializați în domeniul elaborării hotărârilor judecătorești was last modified: iunie 10th, 2016 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter