Universul Juridic: Revista româna de dreptul proprietății intelectuale nr. 1/2017. Gabriel Adrian Năsui: Drept procesual civil. Partea generală. Adrian M. Truichici, Luiza Neagu: Drepturi și libertăți – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

20 Apr 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 278

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Universul Juridic: Revista româna de dreptul proprietății intelectuale nr. 1/2017

Universul Juridic: Revista româna de dreptul proprietății intelectuale nr. 1/2017.

Universul Juridic: Revista româna de dreptul proprietății intelectuale nr. 1/2017.

 

Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale este singura publicație de acest gen în literatura juridică din țara noastră și contribuie la crearea cadrului necesar pentru exprimarea opiniilor specialiștilor privind dreptul proprietății intelectuale, la formularea de propuneri în vederea perfecționării legislației în domeniu, care să conducă la armonizarea sa cu cea internațională și comunitară, în mod special.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Până în prezent, urmare aprecierii conținutului  științific,  noastră  fost   este , pe  de abonament   gratuit, unor instituții internaționale  comunitare  domeniul proprietății intelectuale, unor asociații private care desfășoară activități  domeniu, precum  unor persoane fizice, specialiști  materie, din Albania, Anglia, Belgia, Canada, Croația, Germania,  Moldova, Spania, Turcia  SUA.

De asemenea, urmare recunoasteii conținutului științific  revistei noastre, avem un schimb permanent de publicații  alte materiale  domeniu cu European Communities Trade Mark Assosiation (ECTA)  Agenția de  pentru Proprietate   Republicii Moldova (AGEPI).

În paginile revistei au publicat diverse articole  studii  domeniul dreptului proprietății intelectuale, specialiști străini de renume,  materie, printre care amintim: prof. univ. dr. Karl-Nikolaus Peifer-Director  Institutului de drept  media  comunicații din cadrul Universității din Köln  judecător  curții Oberlandesgericht Hamm; conf.univ.dr. Victor Volcinschi din cadrul Universității de   Republicii Moldova; lector univ.dr. Dorian Chirosca- director general  Agenției de  pentru Proprietate Republicii Moldova; Dr. Ekkehard Stolz-avocat  cadrul Societății de avocați-Avocați Lichtenstein, Korner & Partners; Pedro Rodinger-Director  Departamentului pentru modele Oficiul pentru Armonizare  cadrul Pieței Interne (  modele); Christy Rogers-avocat din cadrul Baroului din ; lector univ. drd. Igor Chirosca-din cadrul Universității de   Republicii Moldova; Olga Belei-director  departamentului drept de autor  drepturi conexe din cadrul Agenției de  pentru Proprietate   Republicii Moldova.

Din Consiliul Științific  revistei fac  cadre didactice de prestigiu de la Universitatea București; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca; Universitatea „Ovidius” ; Universitatea de Vest din Timișoara; Universitatea „Valahia” Târgoviște; Universitatea „Dimitrie Cantemir” Cluj Napoca; Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș; Universitatea  București; Universitatea „Nicolae Titulescu” București; judecători, procurori, avocați,consilieri juridici, ofițeri din Inspectoratul General, specialiști din cadrul Oficiului  pentru Drepturile de Autor   Oficiului de  pentru Invenții  , precum  din cadrul Agenției de  pentru Proprietate   Republicii Moldova.

Deasemenea din Consiliul Științific  revistei noastre fac  cadre didactice de prestigiu de la Universitatea „Karoli”din Budapesta; Universitatea din Novi Sad; Universitatea de  din Moldova; Academia de Drept din Moldova; Universitatea din Moldova; Institutul de Istorie, Stat și Drept Academiei de Științe  Moldovei.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Gabriel Adrian Năsui: Drept procesual civil. Partea generală

Gabriel Adrian Năsui: Drept procesual civil. Partea generală.

Gabriel Adrian Năsui: Drept procesual civil. Partea generală.

Vechiul Cod de procedură civilă, elaborat după modelul francez, a intrat în vigoare la 1 decembrie 1865 și, deși a suferit de-a lungul timpului mai multe intervenții legislative, a supraviețuit cu succes vreme de aproape 150 de ani. Desigur că noile realități sociale și economice impuneau cu necesitate adoptarea unui nou Cod de procedură civilă. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în 10 aprilie 2015, reprezintă actul de naștere al actualelor reglementări ale procesului civil.

Fără a se constitui într-o critică a actualului act normativ, trebuie observată împrejurarea ca deja au fost aduse modificări Codului de procedură civilă prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe, precum și prin O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe.

Nu în ultimul rând, Curtea Constituțională a asanat anumite texte din corpul actualului Cod prin Decizia nr. 473/2013 [art. 659 alin. (3)], prin Decizia nr. 462/2014 [art. 13 alin. (2) teza a două, art. 83 alin. (3) și art. 486 alin. (3)], prin Decizia nr. 558/2014 [art. 142 alin. (1) teză întâi, art. 143 alin. (1) și art. 145 alin. (1) teza întâi], prin Decizia nr. 348/2014 [art. 650 alin. (1)], prin Decizia nr. 485/2015 [art. 13 alin. (2) teza a două, art. 84 alin. (2) și art. 486 alin. (3)], prin Decizia nr. 839/2015 [art. 493 alin. (5)], prin Decizia nr. 866/2015 [art. 509 alin. (1) pct. 11], prin Decizia nr. 895/2015 (art. 666) și prin Decizia nr. 169/2016 [art. 142 alin. (1) teza întâi și art. 145 alin. (1) teza întâi]. În viitor este posibil să cadă testul de constituționalitate și alte texte ale actualului Cod. Aceasta este însă consecință inerentă a intrării în vigoare a unui act normativ atât de vast și de complex cum este Codul de procedură civilă, pe care realitățile îl supun unor asemenea teste. De remarcat împrejurarea că și jurisprudența este încă la începuturi și că inerenta lipsă a unei jurisprudențe unitare este expresia vie a provocărilor care vin în primul rând pentru practicieni, dar și pentru teoreticieni. Din această perspectivă, lucrarea de față se dorește a fi un instrument de decriptare a noilor realități procedurale, un ghid în primul rând pentru studenții absolvenții facultăților de drept cu înțelegerea interpretarea diverselor instituții de drept procesual civil, inclusiv situațiile pe care autorii Codului nu le-au întrezărit cărora, prin urmare, nu le-au dat o dezlegare.

Lucrarea „Drept procesual civil. Partea generală. Curs universitar”, pe 11 capitole, face o radiografie a judecății in prima instanță. Sunt, pe rând, tratate principiile fundamentale ale procesului civil (posibilele conflicte aceste principii), condițiile de exercitare acțiunii civile legate de compunerea constituirea instanței.
Autorul are în vedere toate ipotezele incompatibilității instanței remediile puse la dispoziție. Reprezentarea părților este tratată inclusiv din deciziilor Curții Constituționale anterior menționate. Lucrarea „Drept procesual civil. Partea generală. Curs universitar”, pe 11 capitole, face o radiografie a judecății in prima instanță. Sunt, pe rând, tratate principiile fundamentale ale procesului civil ( posibilele conflicte aceste principii), condițiile de exercitare acțiunii civile legate de compunerea constituirea instanței.
Autorul are vedere toate ipotezele incompatibilității instanței  și remediile puse la dispoziție. Reprezentarea părților  în judecată este tratată inclusiv din deciziilor Curții Constituționale anterior menționate.

O atenție deosebită este acordată competenței instanțelor judecătorești din perspectiva actualului Cod de procedură civila, diferită de cea din vechea reglementare. Noutațile actualului Cod cu privire la etapa scrisă a procesului civil, prealabilă primului termen de judecată, precum și cu privire la regularizarea cererii de chemare in judecată sunt, de asemenea, abordate intr-un capitol distinct. Sunt mai apoi tratate etapa cercetării judecătorești și cea a dezbaterilor, urmate de etapa deliberării și pronunțării hotărârii. Ultimul capitol al Părții generale scoate in evidență structura și efectele hotărârii judecătorești, actul de procedură care finalizează judecata in primă instanță.

Lucrarea se dorește fi un ghid util celor care doresc primul rând se familiarizeze cu dreptul procesual civil, dar și celor deja familiarizați.

 

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Adrian M. Truichici, Luiza Neagu: Drepturi și libertăți – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

 

Adrian M. Truichici, Luiza Neagu: Drepturi și libertăți - Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Adrian M. Truichici, Luiza Neagu: Drepturi și libertăți – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Culegerea Drepturi și libertăți – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene vine în sprijinul practicienilor cu o selecție a celor mai reprezentative decizii ale CJUE în materie de drepturi și libertăți ale omului.

Conform jurisprudenței stabilite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, instanțele naționale sunt obligate să interpreteze dreptul național în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, datorită priorității acestuia din urmă, astfel încât prezenta lucrare este o carte ce trebuie să se afle în biblioteca fiecărui practician.

Lucrarea oferă răspunsuri unor probleme controversate de drept, ridicate în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum: libera circulație a persoanelor, dreptul de a fi ascultat, dreptul la o cale de atac efectivă, dreptul de ședere sau de stabilire, dreptul de acces la o instanță judecătorească, drepturile la apărare, egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, interzicerea oricărei discriminări pe motive de handicap, egalitate de tratament între bărbați și femei și interzicerea discriminării pe motive de orientare sexuală și de vârstă.

Principii precum cele ale nediscriminării, securității juridice și protecției încrederii legitime, egalității armelor, echivalenței și efectivității se regăsesc, de asemenea, prezentate în lucrarea de față.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Universul Juridic: Revista româna de dreptul proprietății intelectuale nr. 1/2017. Gabriel Adrian Năsui: Drept procesual civil. Partea generală. Adrian M. Truichici, Luiza Neagu: Drepturi și libertăți – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene was last modified: aprilie 21st, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter