[UPDATE: Programul evenimentului] Curs postuniversitar de Dreptul sportului la Facultatea de Drept din Timișoara

8 mart. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 760

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 8 martie 2017: Programul evenimentului

A fost publicat programul oficial al Cursului. Redăm mai jos conținutul acestuia.

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Curs postuniversitar de Dreptul Sportului

Ediția I

Timișoara, martie-mai 2017

MODULUL I

Ziua 1 – Introducere în dreptul sportului

Sala de conferințe

Luni, 20 martie 2017

Sesiunea I 

Lectori:

Conf.univ.dr. Lavinia Tec

Adrian Stângaciu

9,30 –13,00

Lavinia Tec, Universitatea de Vest din Timișoara

Obiectul reglementării: reguli referitoare la organizarea competițiilor sportive (disciplina sportivă); reguli referitoare la munca salariată a sportivului, la profesia de intermediar și gestiunea cluburilor sportive

Sesiunea a II-a 

Lavinia Tec, Universitatea de Vest din Timișoara

14,00 –17,00

Caracterele regulilor sportive: puterea normativă a federațiilor

Adrian Stângaciu, Federația Română de Fotbal

Caracterele regulilor sportive: caracterul imperativ al regulilor sportive

Ziua a 2-a – Subiectele în dreptul sportului

Sala de conferințe

Marti, 21 martie 2017

Lector:

Adrian Stângaciu

9,30-13,00

Adrian Stângaciu, Federația Română de Fotbal

Organizatorii competițiilor sportive. Actorii publici (Ministerul Tineretului și Sportului, direcțiile județene de resort, consiliile locale, consiliile județene etc.). Actorii privați (sportivii amatori, profesioniști, organizații sportive – cluburi/societăți/asociații, federații, ligi profesioniste naționale, județene, locale etc.).

14,00 – 17,00 

Adrian Stângaciu, Federația Română de Fotbal

Participanții la competiții sportive: cluburile sportive; sportivii; antrenorii; arbitrii; intermediarii.

Ziua a 3-a – Dreptul economic și social al sportului

Sala de conferințe

Miercuri, 22 martie 2017

Lectori:

Conf.univ.dr. Lavinia Tec

Paul Ciucur

9,30 – 13,00

Lavinia Tec, Universitatea de Vest din Timișoara

Contractele în dreptul sportului: contracte privind transferul de jucători; exploatarea drepturilor de joc; pariurile sportive; contractele de finanțare

Paul Ciucur, Universitatea de Vest din Timișoara / Federația Română de Fotbal

Elemente de noutate în materia contractelor în dreptul sportului

14,00 – 17,00

Lavinia Tec, Universitatea de Vest din Timișoara

Dreptul societăților cu obiect de activitate sportiv. Contractul individual de muncă vs. contracte civile. Protecția socială.

Paul Ciucur, Universitatea de Vest din Timișoara / Federația Română de Fotbal

Contenciosul în materia contractelor în sport

Ziua a 4-a – Anti-doping: perspectiva națională

Sala de conferințe

Joi, 23 martie 2017

Lector:

Prof.univ.dr. Graziela Vâjială

9,30 – 13,00

Graziela Vâjială, Agenția Națională Anti-Doping

Dopajul și lupta împotriva dopajului. Noutăți legislative. Prevenirea și combaterea dopajului în sport. Studii de caz.

Ziua a 5-a – Anti-doping: perspectiva internațională

Sala de conferințe

Vineri, 24 martie 2017

Lector:

Brent J. Nowicki

9,30 – 13,00

Brent Nowicki, Tribunalul Arbitral al Sportului, Lausanne

Caracterul internațional al luptei anti-doping. Studii de caz. Proces simulat

MODULUL II

Ziua 1 – Economia, finanțarea și marketingul sportului

Sala de conferințe

Luni, 22 mai 2017

Lectori:

Prof.univ.dr. Radu Bufan

Conf.univ.dr. Cristian Clipa

9,30 – 14,00

Radu Bufan, Universitatea de Vest Timișoara

Analiza economică și reglementarea piețelor. Gestiunea întreprinderilor sportive. Fiscalitatea organizațiilor sportive. Sportul și media.

15,00 – 17,00

Cristian Clipa, Universitatea de Vest Timișoara

Finanțarea publică și privată a sportului

Ziua a 2-a – Răspunderea în dreptul sportului

Marți, 23 mai 2017

Sala de conferințe

Lector:

Conf. univ. dr. Florin Mangu

9,30 – 14,00

Florin Mangu, Universitatea de Vest Timișoara

Subiectele răspunderii: organizatorii, participanții. Formele răspunderii: răspunderea civilă; răspunderea administrativă; răspunderea disciplinară

Guvernanța în sport

Lector:

Lect. univ. dr. Lucian Bojin

15,00 – 17,00

Lucian Bojin, Universitatea de Vest Timișoara

Modalități de organizare a managementului sportiv

Ziua a 3-a – Contenciosul sportiv intern

Miercuri, 24 mai 2017

Sala de conferințe

Lector:

Conf.univ.dr. Claudiu Dinu

09.30 – 17,00

Claudiu Dinu, Universitatea București

Reglementarea litigiilor de către federațiile sportive. Soluționarea litigiilor sportive. Studii de caz.

Ziua a 4-a – Contenciosul sportiv internațional

Sala de conferințe

Joi, 25 mai 2017

Lectori:

Mark Hovell

Paul F. Ciucur

9,30 – 14,00

Paul Ciucur, Universitatea de Vest Timișoara / Federația Română de Fotbal

Reglementarea litigiilor sportive internaționale. Competența Curții de Justiție a Uniunii Europene în litigiile privind activitatea sportivă.

15,00 – 18,00

Mark Hovell, Tribunalul Arbitral al Sportului / Mills & Reeve, Manchester

Arbitrajul și procedurile în fața instanțelor de arbitraj internaționale. Jurisprudența arbitrală sportivă – sursa dreptului sportului transnațional și unificat.

Ziua a 5-a – Contenciosul sportiv internațional

Sala de conferințe

Vineri, 26 mai 2017

Lectori:

Mark Hovell

Paul F. Ciucur

9,30 – 14,00

Mark Hovell, Tribunalul Arbitral al Sportului / Mills & Reeve, Manchester

Conflictele de jurisdicție. Insolvența cluburilor sportive. Aspecte de drept internațional.

15,00 – 17,00

Paul Ciucur, Universitatea de Vest Timișoara / Federația Română de Fotbal

Insolvența cluburilor sportive. Aspecte de drept național. Litigii de muncă vs. litigii sportive


Curs postuniversitar de Dreptul sportului la Facultatea de Drept din Timișoara

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează primul curs postuniversitar de Dreptul sportului din România. Cursul reunește specialiști de prestigiu, cu experiență relevantă în materie (profesori, avocați, arbitri etc.) și se adresează absolvenților de studii superioare juridice (sau în alte domenii) care urmăresc o specializare în dreptul sportului.

Cursul se va desfășura modular, în perioada martie-iunie 2017, astfel:

Modulul I: 20-25 martie 2017
Modulul II (online): 24-29 aprilie 2017
Modulul III: 22-27 mai 2017

Înscrierile se pot face până la data de 28 februarie 2017, inclusiv.

Înscrierea se face pe baza următoarelor documente: fișă de înscriere-model; copia legalizată a diplomei de absolvire a unei forme de învățământ superior (diploma de licență și foaia matricolă sau suplimentul la diplomă); copia legalizată a certificatului de naștere (și, în cazul schimbării numelui prin căsătorie, certificatul de căsătorie); copia cărții de identitate; 3 fotografii în format 3×4 cm; dovada achitării taxei de înscriere și a taxei de participare.

Taxa de participare este de 3.900 lei. Taxa de înscriere este de 100 lei. Taxa de participare include cazarea în locațiile puse la dispoziție de Universitatea de Vest din Timișoara, în limita a 10 locuri (care vor fi ocupate în ordinea înscrierii), participanții interesați să beneficieze de aceste servicii fiind rugați să menționeze acest aspect cu ocazia înscrierii.

Taxa de participare și taxa de înscriere se achită la casieria Facultății de Drept sau în contul RO05BTRL03601202618849XX Banca Transilvania, Sucursala Timișoara, Bd. Republicii nr. 4, Cod SWIFT: BTRLRO22, titular: Universitatea de Vest din Timișoara, CUI 4250670, cod 44FDTP.

Dosarul de înscriere poate fi depus la secretariatul Facultății de Drept sau transmis prin poștă cu confirmare de primire (Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, 300575 Timișoara, Bd. Eroilor nr. 9A, jud. Timiș), cu mențiunea „Înscriere curs postuniversitar Dreptul sportului”.

Cursul are statutul unui curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională. Cursul se finalizează cu un examen de certificare a competențelor profesionale asimilate. În urma absolvirii cursului, se eliberează un certificat de atestare a competențelor profesionale specifice programului.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail [email protected], cu mențiunea „Informații curs postuniversitar Dreptul sportului”.

Cursul postuniversitar de Dreptul sportului abordează următoarea tematică:

1. Introducere în dreptul sportului

Cursul introductiv își propune inițierea în domeniul de reglementare al organizării competițiilor sportive, al muncii salariate a sportivilor și oficialilor sportivi, al profesiei de intermediar și al gestiunii cluburilor sportive. De asemenea, cursul va analiza prerogativele normative ale federațiilor și caracterul regulilor sportive.

Lectori: Lavinia Tec, Adrian Stângaciu

2. Subiectele în dreptul sportului

Cursul prezintă principalele instituții, actori publici sau privați, cu atribuții în organizarea și desfășurarea competițiilor sportive. De asemenea, se va realiza o expunere analitică a subiectelor implicate în acest domeniu, cum sunt cluburile sportive, sportivii, antrenorii, arbitrii, intermediarii etc.

Lector: Adrian Stângaciu

3. Economia, finanțarea și marketingul sportului

Cursul include expuneri, analize și dezbateri ale problemelor de analiză economică și reglementare a piețelor, a celor care privesc finanțarea publică și privată a sportului, a gestiunii întreprinderilor sportive, a fiscalității aplicate organizațiilor sportive, a relației sportului cu mass-media.

Lectori: Radu Bufan, Cristian Clipa

4. Dreptul economic și social al sportului

Cursul analizează contractele în dreptul sportului, în special cele privind transferul de jucători, exploatarea drepturilor de joc, pariurile sportive și finanțarea. De asemenea, se va pune în dezbatere incidența în această materie a contractelor administrative. Cursul va face și o incursiune în dreptul societăților cu obiect de activitate sportiv.

Lectori: Lavinia Tec, Paul Ciucur

5. Răspunderea în dreptul sportului

Cursul prezintă subiectele răspunderii în dreptul sportului (organizatorii, participanții etc.), precum și formele răspunderii care poate fi angajată în această materie (civilă, administrativă, disciplinară), în condițiile specificului competițiilor sportive.

Lector: Florin Mangu

6. Guvernanța în sport

Cursul se axează pe modalitățile de administrare și formele de exercitare a activității în cadrul organizațiilor sportive. De asemenea, cursul va discuta problematicile întâlnite în practică în legătură cu aceste aspecte, prin studii de caz.

Lector: Lucian Bojin

7. Anti-doping

Cursul va prezenta aspecte legate de dopaj și lupta împotriva acestui fenomen, respectiv caracterul internațional al luptei anti-doping, precum și prevenirea și combaterea dopajului în sport. Această secțiune va conține o sesiune de procese simulate.

Lectori: Graziela Vâjială, Brent Nowicki

8. Contenciosul sportiv intern

Cursul analizează, în prima parte, reglementarea și soluționarea litigiilor de către federațiile sportive, iar în a doua parte, aspecte legate de incidența insolvenței în materia dreptului sportului. În final, sunt abordate aspecte privind litigiile de muncă prin raportare la specificul activității sportive, precum și conflicte de competență între instanțele de drept comun și cele sportive.

Lectori: Claudiu Constantin Dinu, Paul Ciucur

9. Contenciosul sportiv internațional

Cursul abordează reglementarea litigiilor sportive internaționale, arbitrajul și procedurile în fața instanțelor de arbitraj internaționale, precum și jurisprudența arbitrală relevantă. De asemenea, se efectuează o analiză a jurisprudenței recente privind conflictele de jurisdicție, prin raportare la competența Curții de Justiție a Uniunii Europene în litigiile privind activitatea sportivă.

Lectori: Mark Hovell, Paul Ciucur

Lectorii cursului postuniversitar de Dreptul sportului sunt:

Mark Hovell – Arbitru la Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS), avocat specializat în dreptul sportului, din 1993. Directorul Departamentului de Dreptul Sportului la principala firmă de avocatură din Marea Britanie, Mills & Reeve, lucrând cu precădere în birourile din Manchester și Londra.

Brent Nowicki – Membru în Baroul New York, consilier juridic la Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS) din anul 2013. Specializat în dreptul sportului, conduce Departamentul Anti-Doping înființat în 2016 în cadrul TAS, fiind implicat în desfășurarea litigiilor sportive în cazurile de dopaj precum și în soluționarea acestora.

Graziela Vâjială – Președintele Agenției Naționale Anti-Doping din România, Vicepreședinte al Biroului Convenției Internaționale Împotriva Dopajului în Sport a UNESCO, expert din partea României la Consiliul Europei, Grupul de Monitorizare al Convenției Anti-Doping; Președinte al Grupului de lucru pe probleme de educație anti-doping al Convenției Anti-Doping a Consiliului Europei; Raportor pe Egalitate de Gen al Comitetului European pentru Agenția Mondială Anti-Doping (CAHAMA), Profesor universitar în domeniile Biochimia Efortului, Fiziologie – Ergofiziologie, Nutriție.

Claudiu Constantin Dinu – Lector universitar al Facultății de Drept din București. Arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și în cadrul Curții de Arbitraj Maritim și Comercial de pe lângă Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Președinte al Comisiei de Recurs din cadrul Federației Române de Fotbal (arbitraj în domeniul dreptului sportiv). Lector formator în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, responsabil cu pregătirea și perfecționarea continuă a avocaților – Departamentul Pregătire Continuă.

Adrian Stângaciu – Director al Departamentul Juridic al Federației Române de Fotbal (FRF) din anul 2009, specializat în domeniul dreptului sportului. Prezidează Comisia Juridică a FRF, analizează și soluționează cereri ale membrilor afiliați. Conduce activitatea juridică internă a FRF și asistă această instituție în litigii precum și la procesul legislativ cu factorii implicați (Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Comitetul Olimpic și Sportiv Român etc).

Paul Ciucur – Avocat specializat în dreptul sportului, înscris pe lista Tribunalului Arbitral al Sportului (TAS). Vicepreședintele Comisiilor Juridice și Antidoping din cadrul Federației Române de Fotbal, membru în Comisia de modificare a Statutului si Regulamentelor FRF. Experiență în asigurarea asistenței juridice și a reprezentării în litigii, redactarea de contracte și opinii legale.

Radu Bufan – Profesor universitar în cadrul Facultății de Drept din Timișoara, conducător de doctorat în dreptul afacerilor. Specializat în dreptul fiscal și dreptul insolvenței. Avocat, expert contabil, consultant fiscal, Președinte al International Fiscal Association (IFA) Romania, membru în colegiul de onoare al Revistei Române de Dreptul Afacerilor.

Lavinia Tec – Conferențiar universitar în cadrul Facultății de Drept din Timișoara. Avocat, arbitru în cadrul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Timiș, lector formator în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul teritorial Timișoara, cu experiență în domeniile drept civil, dreptul european al afacerilor, drept societar.

Cristian Clipa – Conferențiar universitar în cadrul Facultății de Drept din Timișoara. Avocat, membru al Asociației Profesionale a Specialiștilor în Administrația Publică (APSAP). Lector formator în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul teritorial Timișoara, cu experiență în domeniul dreptului administrativ.

Florin Mangu – Conferențiar universitar în cadrul Facultății de Drept din Timișoara. Avocat, arbitru în cadrul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Timiș. Lector formator în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul teritorial Timișoara, cu experiență în domeniul dreptului civil.

Lucian Bojin – Lector universitar în cadrul Facultății de Drept din Timișoara. Avocat. A publicat lucrări în domeniul dreptului internațional, în domeniul drepturilor omului și în dreptul afacerilor. Specializat în dreptul organizațiilor.

[UPDATE: Programul evenimentului] Curs postuniversitar de Dreptul sportului la Facultatea de Drept din Timișoara was last modified: martie 9th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter