Procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală (Decizia CNA nr. 405/2015)

14 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1158

Despre

  • M. Of. nr. 686 din 10 septembrie 2015
  • Decizia CNA nr. 405/2015

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Decizia CNA nr. 277/2013
(M. Of nr. 355 din 14 iunie 2013; cu modif. ult.)
Decizia CNA nr. 405/2015
(M. Of. nr. 686 din 10 septembrie 2015)
abrogă: art. 4 alin. (1) lit. d), art. 4 alin. (5), art. 15, art. 19
modifică: art. 4 alin. (1) lit. e), f) și i), art. 4 alin. (2), art. 4 alin. (6), art. 5 alin. (2), art. 8, art. 12 alin. (2) lit. b), art. 13 alin. (1), art. 16, art. 17 alin. (1) și (4), art. 20 alin. (2) și (31), art. 21 alin. (3), art. 21 alin. (5) și (6), anexa nr. 1
introduce: art. 4 lit. l), art. 20 alin. (5) și (6), art. 221

 

În M. Of. nr. 686 din 10 septembrie 2015, s-a publicat Decizia Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) nr. 405/2015 pentru modificarea și completarea Deciziei CNA nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilității și de cedare a licenței și a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepția celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum și condițiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori (M. Of nr. 355 din 14 iunie 2013; cu modif. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. 4 alin. (1) lit. d) Decizia CNA nr. 277/2013 (modificată prin Decizia CNA nr. 405/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. d) prevedea faptul că dosarul de solicitare, în funcție de obiectul solicitării și de modalitatea tehnică de difuzare, va conține următoarele documente:

(…)

d) acordul din partea unui distribuitor de servicii, numai în cazul în care solicitantul nu deține o rețea proprie de comunicații electronice.

Noua reglementare

Art. 4 alin. (1), lit. d) – Abrogat.

 
Art. 4 alin. (1) lit. e), f) și i) Decizia CNA nr. 277/2013 (modificată prin Decizia CNA nr. 405/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. e), f) și i) dispuneau faptul că dosarul de solicitare, în funcție de obiectul solicitării și de modalitatea tehnică de difuzare, va conține următoarele documente:

(…)

e) proiectul editorial conținând formatul de principiu al serviciului de programe, procentele rezervate operelor europene în condițiile precizate la art. 22 și 24 din Legea audiovizualului, enumerarea, descrierea și clasificarea emisiunilor pe tipuri de program, cu precizarea ponderii diferitelor genuri de programe informative, culturale, educative și de divertisment, sursele exterioare de programe, alte argumente ce pot fi utile în susținerea proiectului editorial; în vederea asigurării dreptului fundamental la informare, serviciile de programe generaliste vor rezerva o pondere semnificativă componentei informative, cu respectarea exigențelor legale de informare corectă a publicului prevăzute în legislația audiovizualului în vigoare;

f) proiectul tehnic conținând dotarea tehnică a studiourilor și a grupurilor de editare, dotările pentru transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile în susținerea proiectului tehnic;

(…)

i) elementele de identificare a serviciului de programe, în condițiile alin. (5).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) lit. e), f) și i) dispun: „Dosarul de solicitare, în funcție de obiectul solicitării și de modalitatea tehnică de difuzare, va conține următoarele documente:

(…)

e) proiectul editorial conținând formatul de principiu al serviciului de programe, procentele rezervate operelor europene în condițiile precizate la art. 22 și 24 din Legea audiovizualului, enumerarea, descrierea și clasificarea emisiunilor pe tipuri de program, cu precizarea ponderii diferitelor genuri de programe informative, culturale, educative și de divertisment, sursele exterioare de programe, alte argumente ce pot fi utile în susținerea proiectului editorial;

f) proiectul tehnic și alte date ce pot fi utile în susținerea proiectului tehnic;

(…)

i) elementele de identificare a serviciului de programe, respectiv sigla postului, reprezentată grafic sau înregistrată pe suport electronic, în cazul serviciilor de programe de televiziune, sau semnalele de identificare înregistrate pe suport electronic, în cazul serviciilor de programe de radiodifuziune”.

 

Art. 4 alin. (1) lit. l) Decizia CNA nr. 277/2013 (modificată prin Decizia CNA nr. 405/2015)

Noua reglementare

La art. 4 alin. (1), după lit. k) se introduce o nouă literă, lit. l).

Potrivit noii reglementări, art. 4 lit. l) prevede: „Dosarul de solicitare, în funcție de obiectul solicitării și de modalitatea tehnică de difuzare, va conține următoarele documente:

(…)

l) documentele prevăzute la lit. b), e), f) și g) se vor depune și pe suport electronic”.

 

Art. 4 alin. (2) Decizia CNA nr. 277/2013 (modificată prin Decizia CNA nr. 405/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) stabilea faptul că solicitantul persoană română care are calitatea de comerciant va anexa la dosarul de solicitare și următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociației familiale autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie;

b) actul constitutiv, cu toate modificările și completările ulterioare, însoțit de certificate de înscriere mențiuni, în copie, sau un certificat constatator eliberat în acest scop de către oficiul registrului comerțului cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificării, în original;

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea dosarului, care să precizeze obiectul de activitate și structura acționariatului existent la momentul solicitării licenței audiovizuale, în original; în condițiile în care în structura acționariatului există acționari persoane juridice, direct sau indirect, se vor depune documente oficiale care să ateste acționariatul acestora până la ultima persoană fizică;

d) dovada calității de reprezentant legal al solicitantului;

e) actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie;

f) certificatul de atestare fiscală al solicitantului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) stabilește: „Solicitantul persoană română care are calitatea de comerciant va anexa la dosarul de solicitare și următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociației familiale autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie;

b) actul constitutiv, cu toate modificările și completările ulterioare, însoțit de certificate de înscriere mențiuni, în copie;

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea dosarului, care să precizeze obiectul de activitate și structura acționariatului existent la momentul solicitării licenței audiovizuale, în original; în condițiile în care în structura acționariatului există acționari persoane juridice, direct sau indirect, se vor depune documente oficiale care să ateste acționariatul acestora până la ultima persoană fizică;

d) dovada calității de reprezentant în relația cu CNA, atestată prin procură sau împuternicire dată de reprezentantul legal al solicitantului;

e) actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie;

f) certificatul de atestare fiscală al solicitantului, cu respectarea dispozițiilor art. 51 din Legea audiovizualului”.

 

Art. 4 alin. (5) Decizia CNA nr. 277/2013 (modificată prin Decizia CNA nr. 405/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (5) dispunea faptul că elementele de identificare a serviciului de programe sunt, după caz:

a) pentru serviciile de programe de televiziune – sigla postului prezentată grafic sau înregistrată pe suport electronic;

b) pentru serviciile de programe de radiodifuziune – semnalele de identificare înregistrate pe suport electronic.

Noua reglementare

Art. 4 alin. (5) – Abrogat.

 

Art. 4 alin. (6) Decizia CNA nr. 277/2013 (modificată prin Decizia CNA nr. 405/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (6) dispunea faptul că dosarul de solicitare se înregistrează la CNA și se verifică de către Serviciul juridic și reglementări și de Biroul licențe autorizări, în termen de 5 zile de la înregistrare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (6) dispune: „Documentația va fi prezentată în dosar cu șină. După avizarea de către Serviciul juridic și reglementări și de Biroul licențe autorizări, documentația se înregistrează la registratura CNA”.

 

Art. 5 alin. (2) Decizia CNA nr. 277/2013 (modificată prin Decizia CNA nr. 405/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea faptul că la concurs pot participa numai solicitanții care se încadrează în prevederile art. 43 alin. (1) și ale art. 47 din Legea audiovizualului și care au obținut avizul tehnic eliberat de ANCOM, în condițiile stabilite de aceasta.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) prevede: „La concurs pot participa numai solicitanții care se încadrează în prevederile art. 43 alin. (1) și ale art. 47 din Legea audiovizualului”.

 

Art. 8 Decizia CNA nr. 277/2013 (modificată prin Decizia CNA nr. 405/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 la primul alineat stabilea faptul că după audierea solicitanților, CNA va decide asupra acordării licenței audiovizuale, ținând cont și de următoarele criterii generale:

a) respectarea interesului public;

b) asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe naționale, regionale și locale, excepție făcând situația prelungirii din 9 în 9 ani a licențelor audiovizuale, potrivit legii;

c) evitarea abuzului de poziție dominantă și a practicilor care împiedică libera concurență;

d) strategia editorială, în raport și cu strategia CNA de acoperire a teritoriului național cu servicii de programe audiovizuale, prevăzută la art. 68 din Legea audiovizualului;

e) oferta de programe și conținutul acestora, prezentate în proiectul editorial;

f) experiența și competența în domeniul audiovizual, după caz.

Potrivit alineatului următor, CNA decide asupra acordării sau prelungirii valabilității licenței audiovizuale, luând în considerare și următoarele criterii de apreciere a structurii și formatului de principiu ale serviciului de programe:

a) respectarea drepturilor fundamentale ale omului și protecția minorilor;

b) respectarea pluralismului politic și social, diversitatea culturală, lingvistică și religioasă, informarea, educarea și divertismentul publicului;

c) promovarea culturii și protejarea limbii române, a culturii și a limbilor minorităților naționale;

d) durata totală cotidiană de difuzare a serviciului de programe;

e) genul, orarul și durata de difuzare și de redifuzare a emisiunilor;

f) situația exploatării celorlalte licențe pe care le dețin solicitantul sau acționarii societății solicitante, după caz;

g) situația sancțiunilor aplicate, raportarea la acestea și măsurile luate privind intrarea în legalitate, acolo unde este cazul;

h) procentul alocat programelor locale, în cazul licențelor audiovizuale regionale și locale difuzate pe cale radioelectrică terestră.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 prevede: „După audierea solicitanților, CNA va decide asupra acordării sau prelungirii licenței audiovizuale, ținând cont și de următoarele criterii generale:

a) respectarea interesului public;

b) asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe naționale, regionale și locale, excepție făcând situația prelungirii din 9 în 9 ani a licențelor audiovizuale, potrivit legii;

c) evitarea abuzului de poziție dominantă și a practicilor care împiedică libera concurență;

d) strategia editorială, în raport și cu strategia CNA de acoperire a teritoriului național cu servicii de programe audiovizuale, prevăzută la art. 68 din Legea audiovizualului;

e) oferta de programe și conținutul acestora, prezentate în proiectul editorial;

f) experiența și competența în domeniul audiovizual, după caz;

g) respectarea drepturilor fundamentale ale omului și protecția minorilor;

h) respectarea pluralismului politic și social, diversitatea culturală, lingvistică și religioasă, informarea, educarea și divertismentul publicului;

i) promovarea culturii și protejarea limbii române, a culturii și a limbilor minorităților naționale;

j) durata totală cotidiană de difuzare a serviciului de programe;

k) genul, orarul și durata de difuzare și de redifuzare a emisiunilor;

l) situația exploatării celorlalte licențe pe care le dețin solicitantul sau acționarii societății solicitante, după caz;

m) situația sancțiunilor aplicate, raportarea la acestea și măsurile luate privind intrarea în legalitate, acolo unde este cazul;

n) procentul alocat programelor locale, în cazul licențelor audiovizuale regionale și locale difuzate pe cale radioelectrică terestră”.

 

Art. 12 alin. (2) lit. b) Decizia CNA nr. 277/2013 (modificată prin Decizia CNA nr. 405/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (2) lit. b) dispunea faptul că titularul licenței audiovizuale are obligația să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiții:

(…)

b) cu cel puțin 15 zile înainte de data împlinirii termenului prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în cazul difuzării prin rețele de comunicații electronice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (2) lit. b) dispune: „Titularul licenței audiovizuale are obligația să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiții:

(…)

b) cu cel puțin 30 de zile înainte de data împlinirii termenului de retragere a licenței prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în cazul difuzării prin rețele de comunicații electronice”.

Procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilității și de cedare a licenței și a deciziei de autorizare audiovizuală (Decizia CNA nr. 405/2015) was last modified: septembrie 14th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter