Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 9/2015: Legalitatea hotărârilor consiliilor locale privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar (O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice)

26 mai 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4201

Despre

  • Şedința din 25 mai 2015
  • ÎCCJ (Complet RIL) - Decizia nr. 9/2015
  • Art. 128 alin. (1) lit. d), art. 134 alin. (2) şi art. 135 din O.U.G. nr. 195/2002

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJAct normativSumar
Decizia ÎCCJ nr. 9/2015Complet RILO.U.G. nr. 195/2002
(rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.)
Art. 128 alin. (1) lit. d), art. 134 alin. (2) și art. 135


Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul ÎCCJ (www.scj.ro), în ședința din 25 mai 2015, ÎCCJ (Complet RIL), prin Decizia nr. 9/2015, s-a pronunțat cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 128 alin. (1) lit. d), art. 134 alin. (2) și art. 135 din O.U.G. nr. 195/2002 (rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.) privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 3 alin. (1), art. 5, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. și compl. ult.) art. 21 lit. b) și art. 24 lit. d) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 (M. Of. nr. 453 din 25 mai 2006).

 

Obiectul recursului în interesul legii

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 128 alin. (1) lit. d) O.U.G. nr. 195/2002

Autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:

(…)

d) stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliției rutiere”.

Art. 134 alin. (2) O.U.G. nr. 195/2002

În termen de 30 de zile de la data publicării Ministerul Administrației și Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

Art. 135 O.U.G. nr. 195/2002

În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, Guvernul va emite hotărârea de modificare și completare a H.G. nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, denumit regulament în cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Art. 3 alin. (1) Legea nr. 215/2001

Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii”.

Art. 5 Legea nr. 215/2001

„(1) Autoritățile administrației publice locale exercită, în condițiile legii, competențe exclusive, competențe partajate și competențe delegate.

(2) Autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența altor autorități publice”.

Art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 13 Legea nr. 215/2001

„(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

(…)

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

(…)

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

(…)

13. podurile și drumurile publice”.

Art. 21 lit. b) Legea nr. 195/2006

Autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor exercită competențe exclusive privind:

(…)

b) administrarea infrastructurii de transport rutier de interes local”.

Art. 24 lit. d) Legea nr. 195/2006

Autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor exercită competențe partajate cu autoritățile administrației publice centrale privind:

(…)

d) ordinea și siguranța publică”.

Art. 64  O.U.G. nr. 195/2002

„(1) Poliția rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă. Ridicarea și depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administrațiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz.

(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului staționat neregulamentar se suportă de către deținătorul acestuia.

(3) Ridicarea vehiculelor dispusă de poliția rutieră în condițiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament”.

Art. 97 alin. (1) lit. d) și alin. (6) O.U.G. nr. 195/2002

„(1) În cazurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, polițistul rutier dispune și una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:

(…)

d) ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar.

 (…)

(6) Procedura aplicării măsurilor tehnico-administrative se stabilește prin regulament”.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 9/2015

Prin Decizia nr. 9/2015, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului și, în consecință, a stabilit în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 128 alin. (1) lit. d), art. 134 alin. (2) și art. 135 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 3 alin. (1), art. 5, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 21 lit. b) și art. 24 lit. d) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, procedura de aplicare a măsurii tehnico-administrative constând în ridicarea vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, prevăzută de art. 64  și art. 97 alin. (1) lit. d) și alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002, nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul ÎCCJ (www.scj.ro).

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 9/2015: Legalitatea hotărârilor consiliilor locale privind ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar (O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice) was last modified: iulie 16th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter