Decizie ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 6/2015: art. 4 („Aplicarea legii penale de dezincriminare”) Cod penal (M. Of. nr. 257/17.04.2015)

21 apr. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3795

Despre

  • M. Of. nr. 257 din 17 aprilie 2015
  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 6/2015
  • Interpretarea dispozițiilor art. 4 Cod penal

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Decizia ÎCCJActul normativArticol
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 6/2015 (M. Of. nr. 257 din 17 aprilie 2015)Cod penalArt. 4

În M. Of. nr. 257 din 17 aprilie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 6/2015 privind examinarea sesizării formulată de către Curtea de Apel Brașov, Secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 22.259/197/2013, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită ÎCCJ pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă succesiunea de acte normative cu privire la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior [Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.283/2012 (M. Of. nr. 667 din 24 septembrie 2012); art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012); Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 76/2014 (M. Of. nr. 121 din 18 februarie 2014) și Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultura nr. 118/2014 (M. Of. nr. 154 din 4 martie 2014)] a avut sau nu ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preț în prezent, cu consecința dezincriminării în concret a infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, și de furt de arbori din fondul forestier național, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008.

Opinia specialiștilor consultați

1. Punctul de vedere exprimat de Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică din cadrul ÎCCJ asupra chestiunii de drept supuse dezlegării este în sensul că faptele prevăzute în art. 108 și art. 110 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic nu sunt dezincriminate, neexistând o imposibilitate de stabilire a prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

2. Potrivit opiniei Prof. univ. dr. Florin Streteanu, succesiunea de acte normative cu privire la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, consecutivă intrării în vigoare a Legii nr. 187/2012, nu a afectat aplicabilitatea OMMP nr. 3.283/2012 pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

3. Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice a exprimat opinia în sensul că atât normele de trimitere, cât și normele de referire pot fi completate sub aspectul dispoziției sau al sancțiunii.

În cazul normelor de trimitere, modificările ulterioare ale normei de împrumut nu mai influențează în niciun fel norma de trimitere, însă, în cazul normelor de referire, modificările normei complinitoare întregesc norma de referire, astfel că art. 108 și art. 110 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic sunt norme de referire aplicabile chiar dacă ordinul administrației centrale care răspunde de silvicultură nu mai este în vigoare.

Dispozițiile art. 108 și art. 110 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic sunt norme penale incomplete al căror dispozitiv se completează cu prevederile actului normativ emis de autoritatea publică centrală privind pădurile.

4. Conform opiniei Prof. univ. dr. Valerian Cioclei, în prezent, infracțiunile prevăzute de art. 108 și 110 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, comise după 1 februarie 2014, vor fi încadrate ca infracțiuni de distrugere sau furt (ori furt calificat), conform dispozițiilor noului Cod penal.

Infracțiunile prevăzute de art. 108 și 110 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic comise înainte de 1 februarie 2014 vor fi încadrate ca infracțiuni de distrugere sau furt (ori furt calificat) conform dispozițiilor noului Cod penal. Pentru a stabili legea penală mai favorabilă vor fi comparate sancțiunile stabilite prin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic pentru infracțiunile respective cu sancțiunile stabilite în Codul penal pentru infracțiunile corespondente.

Opinia PÎCCJ

Prin Adresa nr. 148/C/132/111-5/2015 din 18 februarie 2015, PÎCCJ a comunicat că nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii privind problema de drept supusă dezlegării de către Curtea de Apel Brașov.

Totodată, în cadrul concluziilor depuse la dosarul cauzei PÎCCJ a exprimat punctul de vedere în sensul că succesiunea de acte normative cu privire la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (OMMP nr. 3.283/2012; art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; OMAPP nr. 76/2014 și OMAPP nr. 118/2014) nu a avut ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preț în prezent și, pe cale de consecință, nu a condus la dezincriminarea în concret a infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008, și furt de arbori din fondul forestier rațional, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008. A susținut că, în aplicarea dispozițiilor din Codul silvic, ultimul ordin emis privind masa lemnoasă a fost OMMP nr. 3.283/2012.

Jurisprudența națională în materie

Referitor la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării, au fost identificate doar două hotărâri judecătorești care au dat o interpretare diferită succesiunii de acte normative cu privire la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (OMMP nr. 3.283/2012; art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; OMAPP nr. 76/2014 și OMAPP nr. 118/2014) în sensul că această succesiune a avut ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preț în prezent, cu consecința dezincriminării in concreto a infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008, și de furt de arbori din fondul forestier național, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008.

Astfel, Judecătoria Brașov a reținut prin Sentința penală nr. 1.649/2006 că faptele incriminate în conținutul art. 108 și art. 110 din Legea nr. 46/2008 nu mai sunt prevăzute de legea penală specială ca infracțiuni, întrucât lipsește unul dintre elementele constitutive ale infracțiunii – criteriul de stabilire a valorii pagubei ce determină, prin cuantumul ei, incriminarea faptei -, în condițiile în care a intervenit o abrogare implicită a OMMP nr. 3.283/2012 după adoptarea Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, care în art. 202 pct. 8 prevede că prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă se stabilește prin lege.

Având în vedere Decizia în interesul Legii nr. 12/2008 a ÎCCJ, instanța de fond a reținut că, întrucât numai o anumită valoare a pagubei produse poate atribui faptelor îndreptate împotriva fondului forestier (cu referire la art. 108 și art. 110 din legea specială) caracterul de infracțiune, nerealizarea cuantumului acelei valori (lipsa unei reglementări care să stabilească prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă ca urmare abrogării OMMP nr. 3.283/2012), ce constituie condiție pentru ca incriminarea să devină operantă, determină lipsa trăsăturii esențiale specifice laturii obiective a infracțiunilor la regimul silvic, respectiv neîntrunirea criteriului valoric necesar.

Ca atare, apreciind că OMMP nr. 3.823/2012 a fost abrogat prin adoptarea art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 ce statuează că prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă se stabilește prin lege (art. 123 din Legea nr. 46/2008) și, pe cale de consecință, că nu există o dispoziție legală care să stabilească cuantumul valorii unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, a dispus achitarea inculpaților întrucât pentru faptele la regimul silvic reținute în sarcina lor (art. 108 și art. 110 din legea specială) a operat o dezincriminare.

În același sens s-a pronunțat și Judecătoria Sfântu Gheorghe prin Sentința penală nr. 69/2014, desființată prin Decizia penală nr. 452/Ap din 2 octombrie 2014 a Curții de Apel Brașov, Secția penală și pentru cauze cu minori, ca urmare a admiterii apelului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, prin care s-a dispus condamnarea inculpaților sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 108 și art. 110 din Legea nr. 46/2008, instanța de control judiciar apreciind că faptele nu au fost dezincriminate.

Dispozițiile legale incidente

Dispozițiile art. 108 și art. 110 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, ordinele nr. 3.283/2012, 76/2014 și 114/2014 ale ministrului mediului și pădurilor, respectiv ale ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură, dispozițiile art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și dispozițiile art. 4 din Codul penal supuse interpretării:

Art. 108 Legea nr. 46/2008 – Codul silvic: „(1) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți sau lăstari din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infracțiune silvică și se pedepsește după cum urmează:

a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 5 ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;

b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs nu depășește limita prevăzută la lit. a), dar fapta a fost săvârșită de cel puțin două ori în interval de un an, iar valoarea cumulată a prejudiciului produs depășește limita prevăzută la lit. a);

c) cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;

d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puțin 50 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei.

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu jumătate, în cazul în care faptele au fost săvârșite în următoarele împrejurări:

a) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică ori paralizantă;

b) în timpul nopții;

c) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes național;

d) de personal silvic.

(3) Tentativa se pedepsește”.

Art. 110 Legea nr. 46/2008 – Codul silvic: (1) Furtul de arbori doborâți sau rupți de fenomene naturale ori de arbori, puieți sau lăstari care au fost tăiați ori scoși din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecție, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, precum și al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier național constituie infracțiune și se pedepsește după cum urmează:

a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea materialului lemnos sustras este de cel puțin 5 ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta a fost săvârșită de cel puțin două ori în interval de un an, iar valoarea cumulată a materialului lemnos depășește valoarea prevăzută la lit. a);

c) cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă valoarea materialului lemnos sustras este de cel puțin 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea materialului lemnos sustras depășește de 50 de ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu jumătate în cazul în care faptele au fost săvârșite în următoarele împrejurări:

a) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică ori paralizantă;

b) în timpul nopții;

c) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes național;

d) de personal silvic”.

Art. 1 OMMP nr. 3.283/2012: Se aprobă prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în valoare de 85 lei”.

Art. 2 OMMP nr. 3.283/2012: „La data intrării în vigoare a prezentului ordin, OMMP nr. 2.353/2011 pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 27 octombrie 2011, se abrogă”.

Art. 1 OMAPP nr. 76/2014: „Se aprobă prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în valoare de 101 lei”.

Art. 2 OMAPP nr. 76/2014: „La data intrării în vigoare a prezentului ordin, OMMP nr. 3.283/2012 pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 24 septembrie 2012, se abrogă”.

Art. 3 OMAPP nr. 76/2014: „Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării”.

Decizie ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 6/2015: art. 4 („Aplicarea legii penale de dezincriminare”) Cod penal (M. Of. nr. 257/17.04.2015) was last modified: aprilie 22nd, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter