Decizii de admitere (Complet DCD) pronunțate de ÎCCJ în anul 2016 – dispoziții ale Codului penal

3 ian. 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 537

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Decizia ÎCCJComplet ÎCCJActul normativArticolSumar
Decizia nr. 1/2016Complet DCD/PCodul penalArt. 135Întreprinderea individuală, formă de activitate economică organizată de întreprinzătorul persoană fizică în temeiul dispozițiilor O.U.G nr. 44/2008, nu are calitatea de persoană juridică și, prin urmare, nu poate răspunde penal în condițiile prevăzute de art. 135 Cod penal
Decizia nr. 2/2016Complet DCD/PCodul penalArt. 129 alin. (1)În ipoteza infracțiunilor concurente săvârșite în timpul minorității, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracțiune concurentă și executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea și stabilirea sancțiunii conform art. 129 alin. (1) din  Codul penal
Decizia nr. 7/2016Complet DCD/PCodul penalArt. 5Decizia nr. 7/2016      Complet DCD/P           Codul penal            Art. 5   În aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, în cazul pluralității de infracțiuni constând în săvârșirea unor infracțiuni anterior datei de 1 februarie 2014, respectiv a unor infracțiuni comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru infracțiunile săvârșite anterior datei de 1 februarie 2014 se va aplica legea penală mai favorabilă – identificată ca fiind legea veche sau legea nouă – iar pentru infracțiunile săvârșite sub imperiul legii penale noi, precum și pentru tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni, se va aplica legea nouă, conform art. 3 din Codul penal și art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
Decizia nr. 9/2016Complet DCD/PCodul penalArt. 371 și art. 4– În cazul infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, pentru existența infracțiunii, violențele, amenințările sau atingerile grave aduse demnității nu trebuie să fie comise împotriva mai multor persoane, fiind suficient ca violențele, amenințările ori atingerile grave aduse demnității, care tulbură ordinea și liniștea publică, să fie săvârșite, în public, împotriva unei persoane
– În ipoteza în care violențele, amenințările sau atingerile grave aduse demnității persoanei, care tulbură ordinea și liniștea publică, au fost comise, în public, împotriva unei singure persoane, nu operează dezincriminarea, nefiind incidente dispozițiile art. 4  din Codul penal
Decizia nr. 11/2016Complet DCD/PCodul penalArt. 5În aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, conform Deciziei Curții Constituționale nr. 265/2014, în cazul pluralității de infracțiuni constând  într-o infracțiune pentru care potrivit Codului penal anterior a fost aplicată   printr-o hotărâre definitivă o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei potrivit art. 861 din Codul penal anterior și o infracțiune săvârșită în termenul de încercare, pentru care legea penală mai favorabilă este considerată legea nouă, stabilirea și executarea pedepsei rezultante în urma revocării suspendării sub supraveghere se realizează conform art. 96 alin. (4) și (5) din Codul penal
Decizia nr. 13/2016Complet DCD/P Cod penalArt. 6În aplicarea dispozițiilor art. 6 din Codul penal, în cazul unei infracțiuni în formă continuată care potrivit legii penale noi nu mai îndeplinește condițiile de existență ale infracțiunii continuate, ci condițiile concursului de infracțiuni, instanța se raportează la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, iar nu la pedeapsa maximă ce ar rezulta prin aplicarea dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni conform legii penale noi

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul ÎCCJ (www.scj.ro), în anul 2016, au fost pronunțate mai multe decizii pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, având în vedere dispoziții ale Codului penal.

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vă prezentăm, în continuare, dispozitivul respectivelor decizii:

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 1/2016

 

Prin Decizia nr. 1/2016, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția I penală în Dosarul nr. 4039/1/2015, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă întreprinderea individuală, persoană juridică fără personalitate juridică, poate fi subiect activ al unei infracțiuni săvârșite în realizarea obiectului de activitate”.

Înalta Curte a stabilit că întreprinderea individuală, formă de activitate economică organizată de întreprinzătorul persoană fizică în temeiul dispozițiilor O.U.G nr. 44/2008, nu are calitatea de persoană juridică și, prin urmare, nu poate răspunde penal în condițiile prevăzute de art. 135 Cod penal.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 1/2016: Posibilitatea ca întreprinderea individuală, persoană juridică fără personalitate juridică, să răspundă penal în condițiile art. 135 Cod penal
 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 2/2016

 

Prin Decizia nr. 2/2016, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea  formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru Cauze cu Minori – în Dosarul nr. 44339/215/2014, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „dacă, în cazul în care, un inculpat minor săvârșește, în timpul minorității, un concurs de infracțiuni, fiind ulterior trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor din cadrul concursului de infracțiuni, prin rechizitorii distincte, iar pentru una dintre infracțiuni i s-a aplicat o măsură educativă neprivativă de libertate, pe care a executat-o integral înainte de a fi trimis în judecată și pentru săvârșirea celorlalte infracțiuni din cadrul concursului, în momentul în care i se aplică o măsură educativă pentru toate infracțiunile din cadrul concursului de infracțiuni, conform art. 129 alin. (1) din Codul penal, durata măsurii educative deja executate se scade din durata noii măsuri educative aplicate pentru întreg concursul de infracțiuni sau se va dispune executarea integrală a noii măsuri educative aplicate pentru concursul de infracțiuni, atât în cazul aplicării unei măsuri educative neprivative de libertate, cât și în cazul aplicării unei măsuri educative privative de libertate”.

ÎCCJ a stabilit că, în ipoteza infracțiunilor concurente săvârșite în timpul minorității, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracțiune concurentă și executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea și stabilirea sancțiunii conform art. 129 alin. (1) din  Codul penal.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 2/2016 (comunicat ÎCCJ): Art. 129 („Pluralitatea de infracțiuni”) alin. (1) Cod penal. Infracțiuni concurente săvârșite în timpul minorității
 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 7/2016

 

Prin Decizia nr. 7/2016, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secția Penală, Cauze Minori și Familie în Dosarul nr. 1437/829/2014, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „dacă la stabilirea legii penale mai favorabile, conform art. 5 din Codul penal, pentru infracțiuni comise anterior datei de 1 februarie 2014, aflate în concurs cu una sau mai multe infracțiuni comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal, Decizia nr. 265/2014 a Curții Constituționale se aplică avându-se în vedere toate infracțiunile comise de inculpat și impune aplicarea noului Cod penal pentru toate infracțiunile ori se aplică doar în raport de infracțiunile comise anterior datei de 1 februarie 2014, existând astfel posibilitatea aplicării dispozițiilor din vechiul Cod penal pentru acestea din urmă”.

Înalta Curte a stabilit faptul că în aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, în cazul pluralității de infracțiuni constând în săvârșirea unor infracțiuni anterior datei de 1 februarie 2014, respectiv a unor infracțiuni comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru infracțiunile săvârșite anterior datei de 1 februarie 2014 se va aplica legea penală mai favorabilă – identificată ca fiind legea veche sau legea nouă – iar pentru infracțiunile săvârșite sub imperiul legii penale noi, precum și pentru tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni, se va aplica legea nouă, conform art. 3 din Codul penal și art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 7/2016 (comunicat ÎCCJ): Dispozițiile art. 5 („Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei”) din Codul penal
 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 9/2016

 

Prin Decizia nr. 9/2016, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Timișoara, Secția Penală,  în Dosarul nr. 5287/290/2013.

Înalta Curte a stabilit faptul că în aplicarea dispozițiilor art. 371 din Codul penal, în cazul infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, pentru existența infracțiunii, violențele, amenințările sau atingerile grave aduse demnității nu trebuie să fie comise împotriva mai multor persoane, fiind suficient ca violențele, amenințările ori atingerile grave aduse demnității, care tulbură ordinea și liniștea publică, să fie săvârșite, în public, împotriva unei persoane.

De asemenea, în ipoteza în care violențele, amenințările sau atingerile grave aduse demnității persoanei, care tulbură ordinea și liniștea publică, au fost comise, în public, împotriva unei singure persoane, nu operează dezincriminarea, nefiind incidente dispozițiile art. 4 din Codul penal.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 7/2016 (comunicat ÎCCJ): Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 9/2016 (comunicat ÎCCJ): Dispozițiile art. 371 („Tulburarea ordinii și liniștii publice”) și ale art. 4 („Aplicarea legii penale de dezincriminare”) din Codul penal
 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 11/2016

 

Prin Decizia nr. 11/2016, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 4493/311/2015 și, în consecință, a stabilit că în aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, conform Deciziei Curții Constituționale nr. 265/2014, în cazul pluralității de infracțiuni constând  într-o infracțiune pentru care potrivit Codului penal anterior a fost aplicată   printr-o hotărâre definitivă o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei potrivit art. 861 din Codul penal anterior și o infracțiune săvârșită în termenul de încercare, pentru care legea penală mai favorabilă este considerată legea nouă, stabilirea și executarea pedepsei rezultante în urma revocării suspendării sub supraveghere se realizează conform art. 96 alin. (4) și (5) din Codul penal.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 7/2016 (comunicat ÎCCJ): Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 11/2016 (comunicat ÎCCJ): Dispozițiile art. 5 din Codul penal
 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 13/2016

Prin Decizia nr. 13/2016, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galați – Secția penală și pentru cauze cu minori prin Încheierea din 23 februarie 2016 dată în Dosarul nr. 4079/121/2015 prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă, în aplicarea prevederilor art. 6 din Codul penal, în cazul unei infracțiuni în formă continuată care, potrivit legii penale noi nu mai îndeplinește condițiile de reținere a unității infracționale continuate, ci pe cele ale unui concurs de infracțiuni, se are în vedere maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită sau pedeapsa maximă ce ar rezulta în urma aplicării dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni”.
În consecință, ÎCCJ a stabilit că, în aplicarea dispozițiilor art. 6 din Codul penal, în cazul unei infracțiuni în formă continuată care potrivit legii penale noi nu mai îndeplinește condițiile de existență ale infracțiunii continuate, ci condițiile concursului de infracțiuni, instanța se raportează la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, iar nu la pedeapsa maximă ce ar rezulta prin aplicarea dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni conform legii penale noi.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 13/2016 (comunicat): Dispozițiile art. 6 din Codul penal
 
Pentru a vedea respectivele comunicate, vizitați site-ul ÎCCJ (www.scj.ro).

Decizii de admitere (Complet DCD) pronunțate de ÎCCJ în anul 2016 – dispoziții ale Codului penal was last modified: decembrie 29th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter