Decizii de admitere pronunțate de ÎCCJ (Complet DCD/C) în luna noiembrie

5 dec. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 810

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Decizia ÎCCJComplet ÎCCJActul normativArticolSumar
Decizia nr. 37/2016Complet DCD/CCodul munciiArt. 16 alin. (1), art. 57 alin. (5) și (6)În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 57 alin. (5) și (6) din Codul Muncii coroborate cu art. 211 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 Cod procedură civilă și art. 6 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, în ipoteza neîndeplinirii de către părți a obligației de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, persoana fizică care a prestat muncă pentru și sub autoritatea celeilalte părți are deschisă calea acțiunii în constatarea raportului de muncă și a efectelor acestuia și în situația în care respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanței.
Codul de procedură civilăArt. 35
Legea nr. 62/2011Art. 211 alin. (1) lit. b)
Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor OmuluiArt. 6
Decizia nr. 36/2016Complet DCD/CLegea contenciosului administrativ nr. 554/2004Art. 4Dispozițiile art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, permit invocarea excepției de nelegalitate a unui act administrativ cu caracter individual, direct în recurs.
Decizia nr. 39/2016Complet DCD/CLegea fondului funciar nr. 18/1991Art. 21 alin. (2)În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, condiția de stabilire a domiciliului în localitatea în care se atribuie terenul poate fi îndeplinită ulterior emiterii titlului de proprietate, neîndeplinirea acesteia atrăgând sancțiunea specifică prevăzută de dispozițiile art. 49 din aceeași lege
Decizia nr. 40/2016Complet DCD/CLegea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în RomâniaArt. 41 alin. (1)Dispozițiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile persoanelor îndreptățite sau autorilor acestora care au obținut titluri de despăgubire emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 și nu au urmat procedura administrativă prevăzută în capitolul V1, secțiunea 1, titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, nerespectând termenele privind valorificarea acestor titluri.
Decizia nr. 42/2016Complet DCD/CLegea nr. 165/2013Art. 1 alin. (3) și art. 4 teza I, rap. la art. 1 alin. (1) și art. 3 pct. 6În situația în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietății, iar cererea de reconstituire formulată în temeiul legilor fondului funciar nu a fost soluționată prin emiterea titlului de proprietate sau de despăgubire în beneficiul titularului originar, a moștenitorilor acestuia sau a terțului dobânditor până la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cesionarul, ca persoană îndreptățită la măsuri reparatorii, are dreptul exclusiv la măsura reparatorie prevăzută de noua lege de reparație constând în compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2) – (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Legea fondului funciar nr. 18/1991Art. 27 alin. (1)
Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentaleArt. 1
Decizia nr. 43/2016Complet DCD/CAF            O.G. nr. 15/2002Art. 9 alin. (8)În situația în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietății, iar cererea de reconstituire formulată în temeiul legilor fondului funciar nu a fost soluționată prin emiterea titlului de proprietate sau de despăgubire în beneficiul titularului originar, a moștenitorilor acestuia sau a terțului dobânditor până la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cesionarul, ca persoană îndreptățită la măsuri reparatorii, are dreptul exclusiv la măsura reparatorie prevăzută de noua lege de reparație constând în compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2) – (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Decizia nr. 44/2016Complet DCD/CAFO.G. nr. 2/2001Art. 31 alin. (1)În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției trebuie și motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenție, fiind supusă procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecata prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă.

 

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Înaltei Curți de Casație și Justiție (www.scj.ro), în luna noiembrie 2016, au fost pronunțate mai multe decizii de admitere privind dezlegarea unor chestiuni de drept.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta dispozitivul fiecărei decizii.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 37/2016

 

Prin Decizia nr. 37/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale în dosarul nr. 7726/99/2014, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 57 alin. (5) și (6) din Codul Muncii coroborate cu art. 211 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 Cod procedură civilă și art. 6 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, în ipoteza neîndeplinirii de către părți a obligației de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, persoana fizică care a prestat muncă pentru și sub autoritatea celeilalte părți are deschisă calea acțiunii în constatarea raportului de muncă și a efectelor acestuia și în situația în care respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanței.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 37/2016 (comunicat): Dispozițiile art. 16 alin. (1), art. 57 alin. (5) și (6) din Codul Muncii, coroborate cu art. 211 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 CPC și art. 6 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului
 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 36/2016

Prin Decizia nr. 36/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 4225/117/2014*, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:

Dispozițiile art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, permit invocarea excepției de nelegalitate a unui act administrativ cu caracter individual, direct în recurs.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 36/2016 (comunicat): Dispozițiile art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 39/2016

Prin Decizia nr. 39/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Tribunalul Constanța – Secția I civilă în dosarele nr. 14150/212/2015 și nr. 11092/212/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, condiția de stabilire a domiciliului în localitatea în care se atribuie terenul poate fi îndeplinită ulterior emiterii titlului de proprietate, neîndeplinirea acesteia atrăgând sancțiunea specifică prevăzută de dispozițiile art. 49 din aceeași lege.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 39/2016 (comunicat): Dispozițiile art. 21 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 40/2016

Prin Decizia nr. 40/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța – Secția I civilă, în dosarul nr. 898/118/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:

Dispozițiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile persoanelor îndreptățite sau autorilor acestora care au obținut titluri de despăgubire emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 și nu au urmat procedura administrativă prevăzută în capitolul V1, secțiunea 1, titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, nerespectând termenele privind valorificarea acestor titluri.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 40/2016 (comunicat): Dispozițiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 42/2016

 

Prin Decizia nr. 42/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Tribunalul Galați – Secția I civilă, în Dosarul nr. 1489/316/2013*, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilit că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (3) și art. 4 teza I din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la dispozițiile art. 1 alin. (1) și art. 3 pct. 6 din același act normativ, art. 27 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale:

În situația în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietății, iar cererea de reconstituire formulată în temeiul legilor fondului funciar nu a fost soluționată prin emiterea titlului de proprietate sau de despăgubire în beneficiul titularului originar, a moștenitorilor acestuia sau a terțului dobânditor până la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cesionarul, ca persoană îndreptățită la măsuri reparatorii, are dreptul exclusiv la măsura reparatorie prevăzută de noua lege de reparație constând în compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2) – (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 42/2016 (comunicat): Dispoziții ale Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Protocolului nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 43/2016

 

Prin Decizia nr. 43/2016, ÎCCJ (Complet DCD/CAF) a admis, în parte, sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Tribunalul Caraș-Severin – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 17 mai 2016, dată în Dosarul nr. 2650/208/2015 și, în consecință, a stabilit că:

 

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (8) din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare:

– termenul de „cel mult două luni” nu reprezintă termen special de prescripție, în sensul art. 13 alin. (4) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

– prin „data constatării contravenției” se înțelege data întocmirii procesului-verbal de contravenție.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 43/2016 (comunicat): Dispozițiile art. 9 alin. (8) din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 44/2016

 

Prin Decizia nr. 44/2016, ÎCCJ (Complet DCD/CAF) a admis sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Tribunalul Sibiu – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 21 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. nr. 11338/306/2014 și, în consecință, a stabilit că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției trebuie și motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenție, fiind supusă procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecata prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 44/2016 (comunicat): Dispozițiile art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
 

Decizii de admitere pronunțate de ÎCCJ (Complet DCD/C) în luna noiembrie was last modified: decembrie 2nd, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter