Decizii de admitere pronunțate de ÎCCJ (Complet DCD) în luna aprilie 2016

10 Mai 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1415
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Decizia ÎCCJComplet ÎCCJActul normativArticolSumar
Decizia nr. 7 din 4 aprilie 2016Complet DCD/CCodul munciiArt. 61 lit. c)Prin decizie a organelor de expertiză medicală (prin care se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului), se înțelege rezultatul evaluării medicului specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă, constând în fișa de aptitudine, necontestată sau devenită definitivă după contestare, prin emiterea deciziei de către entitatea cu atribuții legale în acest sens.
 Decizia nr. 8 din 4 aprilie 2016Complet DCD/CLegea nr. 76/2002
(M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002; cu modif. ult.)
Art. 39 alin. (2) lit. b)În baza de calcul al indemnizației de șomaj se includ veniturile care se încadrează în categoriile prevăzute de art. 296din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; cu modif. și compl. ult., cu corecțiile reglementate de art. 29618 alin. (5) din același act normativ, și anume veniturile pentru care se datora, potrivit legii, și a fost virată contribuția individuală la bugetul asigurărilor de șomaj.
Decizia nr. 9 din 4 aprilie 2016Complet DCD/CCodul de procedură civilăArt. 84 alin. (1)Cererea de chemare în judecată și reprezentarea convențională a persoanei juridice în fața instanțelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.
Decizia nr. 11 din 18 aprilie 2016Complet DCD/CLegea nr. 85/2014
(M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014)
Art. 105 alin. (1) și (2) și art. 106În interpretarea dispozițiilor  art. 105 alin. (1) și (2) și art. 106 din Legea nr. 85/2014, administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuția de a verifica pe fond creanțele bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termenul legal în fața instanței specializate
Decizia nr. 12 din 18 aprilie 2016Complet DCD/CAFLegea nr. 188/1999
(M. Of. nr.  365 din 29 mai 2007; cu modif. ult.)
Art. 99 alin. (6)Dispozițiile art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în ambele situații reglementate de art. 99 alin. (1) lit. a) din aceeași lege
Decizia nr. 9 din 12 aprilie 2016Complet DCD/PCodul penalArt. 371 și art. 4– În cazul infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, pentru existența infracțiunii, violențele, amenințările sau atingerile grave aduse demnității nu trebuie să fie comise împotriva mai multor persoane, fiind suficient ca violențele, amenințările ori atingerile grave aduse demnității, care tulbură ordinea și liniștea publică, să fie săvârșite, în public, împotriva unei persoane

– În ipoteza în care violențele, amenințările sau atingerile grave aduse demnității persoanei, care tulbură ordinea și liniștea publică, au fost comise, în public, împotriva unei singure persoane, nu operează dezincriminarea, nefiind incidente dispozițiile art. 4  din Codul penal

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul ÎCCJ (www.scj.ro), în luna aprilie 2016, au fost pronunțate mai multe decizii de admitere pentru dezlegarea unor chestiuni de drept atât materie civilă, cât și în materie penală.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vă prezentăm, în continuare, dispozitivul respectivelor decizii:

 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 7/2016
 
Prin Decizia nr. 7/2016 (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția I civilă, în Dosarul nr. 519/101/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că: În interpretarea dispozițiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie a organelor de expertiză medicală (prin care se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului), se înțelege rezultatul evaluării medicului specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă, constând în fișa de aptitudine, necontestată sau devenită definitivă după contestare, prin emiterea deciziei de către entitatea cu atribuții legale în acest sens.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 7/2016 (comunicat ÎCCJ): Dispozițiile art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii
 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 8/2016

 

Prin Decizia nr. 8/2016 (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța – Secția I civilă, în dosarul nr. 6254/118/2014, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că: În interpretarea și aplicarea art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 113/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza de calcul al indemnizației de șomaj se includ veniturile care se încadrează în categoriile prevăzute de art. 296din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu corecțiile reglementate de art. 29618 alin. (5) din același act normativ, și anume veniturile pentru care se datora, potrivit legii, și a fost virată contribuția individuală la bugetul asigurărilor de șomaj.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 8/2016 (comunicat ÎCCJ): Dispozițiile art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 9/2016

 

Prin Decizia nr. 9/2016 (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Tribunalul Brașov – Secția I civilă, în Dosarul nr. 21531/197/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată și reprezentarea convențională a persoanei juridice în fața instanțelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.

👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 9/2016 (comunicat ÎCCJ): Dispozițiile art. 84 („Reprezentarea convențională a persoanelor juridice”) alin. (1) din Codul de procedură civilă
 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 11/2016

 

Prin Decizia nr. 11/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția a II-a Civilă în Dosarul nr. 4120/107/2014/a2 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, Înalta Curte a stabilit faptul că în interpretarea dispozițiilor  art. 105 alin. (1) și (2) și art. 106 din Legea nr. 85/2014, administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuția de a verifica pe fond creanțele bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termenul legal în fața instanței specializate.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 11/2016 (comunicat ÎCCJ): Dispozițiile art. 105 alin. (1) și (2) și art. 106 din Legea nr. 85/2014
 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 12/2016
 
Prin Decizia nr. 12/2016, ÎCCJ (Complet DCD/CAF) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 5644/83/CA/2013-R, la care s-a conexat Dosarul nr. 5645/83/CA/2013-R și, în consecință, a stabilit că dispozițiile art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în ambele situații reglementate de art. 99 alin. (1) lit. a) din aceeași lege.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 12/2016 (comunicat ÎCCJ): Dispozițiile art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
 
Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 9/2016
 
Prin Decizia nr. 9/2016, ÎCCJ (Complet DCD/P) a admis sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Timișoara, Secția Penală,  în Dosarul nr. 5287/290/2013.

Înalta Curte a stabilit faptul că în aplicarea dispozițiilor art. 371 din Codul penal, în cazul infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, pentru existența infracțiunii, violențele, amenințările sau atingerile grave aduse demnității nu trebuie să fie comise împotriva mai multor persoane, fiind suficient ca violențele, amenințările ori atingerile grave aduse demnității, care tulbură ordinea și liniștea publică, să fie săvârșite, în public, împotriva unei persoane.

 De asemenea, în ipoteza în care violențele, amenințările sau atingerile grave aduse demnității persoanei, care tulbură ordinea și liniștea publică, au fost comise, în public, împotriva unei singure persoane, nu operează dezincriminarea, nefiind incidente dispozițiile art. 4 din Codul penal.
 
👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 9/2016 (comunicat ÎCCJ): Dispozițiile art. 371 („Tulburarea ordinii și liniștii publice”) și ale art. 4 („Aplicarea legii penale de dezincriminare”) din Codul penal

Decizii de admitere pronunțate de ÎCCJ (Complet DCD) în luna aprilie 2016 was last modified: iunie 7th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter