Decizii ÎCCJ pronunțate în luna iunie

9 iul. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3606
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Decizia ÎCCJComplet ÎCCJAct normativArticoleSumar
Decizia ÎCCJ nr. 12/2015Complet RILCod civilArt. 1279 alin. (3) teza I și art. 1669 alin. (1) În situația în care promitentul-vânzător a promis vânzarea întregului imobil, deși nu are calitatea de proprietar exclusiv al acestuia, promisiunea de vânzare nu poate fi executată în natură sub forma pronunțării unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare pentru întregul bun, în lipsa acordului celorlalți coproprietari
Legea nr. 247/2005
Titlul X
Art. 5 alin. (2)
Codul civil de la 1864Art. 1073 și art. 1077
Decizia ÎCCJ nr. 13/2015Complet RILCod procedură civilăArt. 94 și 95Litigiile având ca obiect acțiuni prin care se solicită de către o direcție generală de asistență socială și protecția copilului obligarea unui consiliu județean sau local ori a unei alte direcții generale de asistență socială și protecția copilului la suportarea cheltuielilor de întreținere pentru persoane care beneficiază de măsuri de protecție prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt de competența instanțelor de contencios administrativ
Legea nr. 554/2004Art. 2 alin. (1) lit. f) și art. 10
Decizia ÎCCJ nr. 14/2015Complet RILO.G. nr. 9/2000Art. 3 alin. (3)Dobânda acordată pentru sumele încasate cu titlu de taxă de primă înmatriculare, taxă pe poluare și taxă pentru emisii poluante, restituite prin hotărâri judecătorești – dobândă fiscală
O.G. nr. 13/2011Art. 1
Cod procedură fiscalăArt. 120 alin. (7) și art. 124 alin. (2)
Codul Civil din anul 1864Art. 994Dobânda fiscală pentru sumele încasate cu titlu de taxă de primă înmatriculare, taxă pe poluare și taxă pentru emisii poluante, restituite în temeiul hotărârilor judecătorești – datorată de data plății taxelor
Cod civil actualArt. 1535
Cod procedură fiscalăArt. 124 alin. (1) și art. 70 alin. (1)
Decizia ÎCCJ nr. 21/2015Complet DCD/CCodul civil de la 1864Art. 1079 alin. (2) pct. 3, art. 1088Dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu întârziere a obligațiilor de plată pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii acțiunii
Codul civilArt. 1523 alin. (2) lit. d), art. 1535
Codul munciiArt. 166 alin. (1) și (4)
O.G. nr. 9/2000Art. 2
O.G. nr. 13/2011Art. 2
Decizia ÎCCJ nr. 22/2015Complet DCD/CLegea nr. 263/2010 Art. 52, 53 și 95 alin. (1)Determinarea vârstei standard de pensionare
Decizia nr. 23/2015Complet DCD/CLegea nr. 303/2004Art. 82 alin. (1)Stabilirea pensiei de serviciu a magistraților
H.G. nr. 1275/2005Art. 7 alin. (1), (2) și (3)
Decizia ÎCCJ nr. 16/2015Complet DCD/CAFLegea nr. 118/2010Art. 9Exercițiul dreptului la acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizațiilor este suspendat în perioada 3 iulie – 31 decembrie 2010, și nu existența acestui drept
Decizia ÎCCJ nr. 17/2015Complet DCD/CAFO.U.G. nr. 79/2008Art. 8 Sintagma „societăți financiar-bancare” se referă și la instituțiile financiare, inclusiv la instituțiile financiare nebancare constituite ca societăți comerciale pe acțiuni la care statul este acționar unic sau majoritar
Decizia ÎCCJ nr. 18/2015 (M. Of. nr. 469 din 29 iunie 2015)Complet DCD/CAFLegea nr. 393/2004 art. 15 alin. (2) lit. e)Dispozițiile sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv cu executarea în alte condiții decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Codul penal din 1969
Decizia ÎCCJ nr. 25/2015Complet DCD/CAFLegea petrolului nr. 238/2004Art. 1Gazele de șist se includ în categoria „resurselor de petrol” ce fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român
Decizia ÎCCJ nr. 19/2015Complet DCD/PLegea nr. 46/2003art. 34 alin. (2)Fapta medicului din sistemul public de sănătate, care are calitatea de funcționar public, în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a-II-a din Codul penal, de a primi plăți suplimentare sau donații de la pacienți, în sensul art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, nu constituie o exercitare a unui drept recunoscut de lege care să atragă incidența dispozițiilor art. 21 alin. (1) teza I din Codul penal
Cod penalart. 21 alin. (1) teza I, art. 175 alin. (1) lit. b) teza a-II-a
Decizia ÎCCJ nr. 20/2015Complet DCD/PCod penalArt. 327 alin. (1) și (2)Cerința esențială a elementului material al infracțiunii de fals privind identitatea reglementată în varianta tip, vizând folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, este obligatorie și în ipoteza în care acțiunea de prezentare s-a făcut prin întrebuințarea identității reale a unei persoane
Decizia ÎCCJ nr. 22/2015
(M. Of. nr. 486 din 2 iulie 2015)
Complet DCD/PCod procedură penalăArt. 466 alin. (1)Obiectul cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate îl reprezintă numai hotărârile penale definitive prin care s-a dispus condamnarea, renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei

 

Potrivit informațiilor de presă publicate pe site-ul ÎCCJ (www.scj.ro), în luna iunie au fost pronunțat mai multe decizii pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dar și în recurs în interesul legii, atât în materie civilă, cât și în materie penală și în materie de contencios administrativ și fiscal.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vă prezentăm, mai jos, dispozitivul respectivelor decizii:

 

MATERIE CIVILĂ

RIL

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 12/2015 din 8 iunie 2015

Prin Decizia nr. 12/2015, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava.

ÎCCJ a stabilit faptul că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1073 și art. 1077 din Codul civil de la 1864, art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, art. 1279 alin. (3) teza I și art. 1669 alin. (1) din Codul civil, în situația în care promitentul-vânzător a promis vânzarea întregului imobil, deși nu are calitatea de proprietar exclusiv al acestuia, promisiunea de vânzare nu poate fi executată în natură sub forma pronunțării unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare pentru întregul bun, în lipsa acordului celorlalți coproprietari.

👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 12/2015: Art. 1279 („Promisiunea de a contracta”) alin. (3) teza I și art. 1669 („Promisiunea de vânzare și promisiunea de cumpărare”) alin. (1) Cod civil

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 13/2015 din 22 iunie 2015

Prin Decizia nr. 13/2015, pronunțată în dosarul nr. 8/2015, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța.

ÎCCJ a stabilit ca în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. f) și art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 94 și art. 95 din Codul de procedură civilă, litigiile având ca obiect acțiuni prin care se solicită de către o direcție generală de asistență socială și protecția copilului obligarea unui consiliu județean sau local ori a unei alte direcții generale de asistență socială și protecția copilului la suportarea cheltuielilor de întreținere pentru persoane care beneficiază de măsuri de protecție prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt de competența instanțelor de contencios administrativ.

👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 13/2015: Suportarea cheltuielilor de întreținere pentru persoane care beneficiază de măsuri de protecție. Competență de soluționare (Cod procedură civilă, Legea nr. 554/2004)

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 14/2015 din 22 iunie 2015

Prin Decizia nr. 14/2015, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursurile în interesul legii formulate de Avocatul Poporului și de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. ÎCCJ a stabilit următoarele:

– în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 9/2000, aprobată de Legea nr. 356/2002, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor art. 1 din O.G. nr. 13/2011, aprobată de Legea nr. 43/2012, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor art. 120 alin. (7) și art. 124 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, dobânda care se acordă pentru sumele încasate cu titlu de taxă de primă înmatriculare, taxă pe poluare și taxă pentru emisii poluante, restituite prin hotărâri judecătorești, este dobânda fiscală prevăzută de dispozițiile art. 124 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile cu art. 120 alin. (7) din același act normativ.

– în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 994 din Codul civil de la 1864, art. 1535 din Codul civil, art. 124 alin. (1) și art. 70 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, momentul de la care curge dobânda fiscală pentru sumele încasate cu titlu de taxă de primă înmatriculare, taxă pe poluare și taxă pentru emisii poluante, restituite în temeiul hotărârilor judecătorești, este reprezentat de data plății acestor taxe.

👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 14/2015: La restituirea sumelor încasate cu titlu de taxă de primă înmatriculare, taxă pe poluare și taxă pentru emisii poluante se datorează dobândă fiscală

 

HP

Decizia (Complet DCD/C) nr. 21/2015 din 22 iunie

Prin Decizia nr. 21/2015, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța – Secția I Civilă în dosarul nr. 9994/118/2013 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile.

În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 1079 alin. (2) pct. 3 din Codul civil de la 1864 și art. 1523 alin. (2) lit. d) din Codul civil raportat la art. 166 alin. (1) și (4) din Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare [art. 161 alin. (1) și (4) din Codul Muncii în forma anterioară republicării] și art. 1088 Cod civil de la 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2000, aprobată prin Legea nr. 356/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 din O.G. nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 1535 din Codul civil, dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu întârziere a obligațiilor de plată pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii acțiunii.

👍Vezi și: Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 21/2015: Termenul pentru care pot fi solicitate dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu întârziere a obligațiilor de plată

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 22/2015 din 29 iunie 2015

ÎCCJ, prin Decizia nr. 22/2015, a admis sesizările formulate de Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă în dosarul nr. 3738/90/2013 și Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale în dosarele nr. 30398/3/2013 și nr. 27255/3/2013, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

ÎCCJ a stabilit faptul că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 52 și art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, raportat la prevederile anexei nr. 5 la această lege, vârsta standard de pensionare, în vederea înscrierii la pensie pentru limită de vârstă, se determină în funcție de data nașterii asiguratului.

De asemenea, ÎCCJ a stabilit faptul că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 53 alin. (3) și art. 95 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, raportat la prevederile anexei nr. 5 la această lege, stagiul complet de cotizare al persoanelor care se pensionează în temeiul acestui act normativ și care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare se determină conform anexei nr. 5 în funcție de data nașterii asiguratului.

👍Vezi și:Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 22/2015: Art. 52, 53 și 95 alin. (1) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii. Determinarea vârstei standard de pensionare
Decizii ÎCCJ pronunțate în luna iunie was last modified: iulie 9th, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter