Divorț. Ordonanță președințială de stabilire a domiciliului copiilor minori. Conflict negativ de competență (NCPC)

7 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 454

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 1378/2017

NCPC: art. 133 pct. 2, art. 135 alin. (1), art. 920

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București, la data de 16 mai 2017, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâtul B., solicitând ca, pe cale de ordonanță președințială, să se dispună stabilirea domiciliului minorilor C., D. și E. la domiciliul său din Marea Britanie și exercitarea unică a autorității părintești, în subsidiar, exercitarea în comun a autorității părintești.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Prin Sentința civilă nr. 4274 din 12 iunie 2017, Judecătoria Sectorului 5 București și-a declinat competența de soluționare a cererii în favoarea Judecătoriei Pogoanele, cu motivarea că pe rolul acestei instanțe se află cauza de divorț nr. x/282/2017 și că instanța s-a pronunțat asupra unei cereri de ordonanță președințială prin Sentința civilă nr. 274 din 31 iunie 2017.

Prin Sentința civilă nr. 385 din 4 septembrie 2017, Judecătoria Pogoanele a admis excepția necompetenței teritoriale și a declinat în favoarea Judecătoriei Sectorului 5 București, competența de soluționare a cererii de ordonanță președințială formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâtul B.

A constatat ivit conflictul negativ de competență și a înaintat dosarul Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru a-l soluționa.

În motivare s-a reținut că, în raport de prevederile art. 920 C. proc. civ., soluționarea prezentei cereri de ordonanță președințială este de competența instanței învestite cu cererea de divorț, respectiv Judecătoria Sectorului 5 București, în favoarea căreia a fost declinată, prin Sentința civilă nr. 353 din 10 iulie 2017 pronunțată în Dosarul nr. x/282/2017 al Judecătoriei Pogoanele, competența de soluționare a acțiunii de divorț promovată de reclamantul B. în contradictoriu cu pârâta A..

Cu privire la conflictul negativ de competență, cu a cărui judecată a fost legal sesizată în baza art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Obiectul pricinii deduse judecății îl reprezintă cererea de ordonanță președințială, prin care reclamanta A., în contradictoriu cu pârâtul B., a solicitat stabilirea domiciliului celor trei copii minori ai părților.

Potrivit dispozițiilor art. 920 din Cartea a VI-a – Proceduri speciale, Titlul I – Procedura divorțului, C. proc. civ. „Instanța poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanță președințială, măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinței copiilor minori, la obligația de întreținere, la încasarea alocației de stat pentru copii și la folosirea locuinței familiei”.

În raport de norma legală mai sus redată, instanța învestită cu soluționarea acțiunii de divorț este competentă să soluționeze și cererile formulate pe cale de ordonanță președințială prin care se solicită luarea unor măsuri provizorii, printre care și stabilirea locuinței copiilor minori.

În speță, pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București se află înregistrate dosarele cu nr. x/282/2017 și nr. x/302/2017, având ca obiect „divorț cu minori” și ca părți pe A. și B., astfel cum rezultă din programul de evidență informatizată a activității instanțelor Ecris. Ambele dosare au termen de judecată fixat la data de 27 octombrie 2017, la completul 2 din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 București.

Față de considerentele reținute, având în vedere că procesul de divorț dintre părți se află pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București, Înalta Curte va stabili în favoarea acestei instanțe competența de soluționare a cauzei, în temeiul dispozițiilor art. 920 C. proc. civ.

Astfel, Înalta Curte stabilește competența de soluționare a cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâtul B., având ca obiect „ordonanță președințială – stabilire domiciliu minori”, în favoarea Judecătoriei Sectorului 5 București

Sursa informației: www.scj.ro.

Divorț. Ordonanță președințială de stabilire a domiciliului copiilor minori. Conflict negativ de competență (NCPC) was last modified: februarie 7th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter