Dreptul de opoziție exercitat în cazul preluării informațiilor cu privire la dosarele instanțelor de judecată

28 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1616

Despre

  • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  • Informaţii privind dosarele instanţelor de judecată
  • Dreptul la viață privată

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a publicat un comunicat în care prezintă o cauză privind dreptul de opoziție exercitat față de deținătorul unui site web.

Din respectivul comunicat reiese că o societate comercială preia pe site-ul său în totalitate, automat, prin intermediul unui program informatic, toate informațiile postate pe portalul www.just.ro cu privire la dosarele instanțelor de judecată, fiind actualizate la interval de câteva ore. Aceste informații sunt stocate într-un sistem de evidență automatizat și puse la dispoziția publicului. Societatea oferă inclusiv abonamente contra cost pentru un serviciu intitulat „Dosarele mele”.

În cadrul unei secțiuni de pe site denumite „Dosare instanță”, pe baza unor criterii cum ar fi numele și prenumele unei persoane fizice, pot fi efectuate căutări directe, în urma cărora rezultă informații privind dosarele instanțelor de judecată în care persoana fizică respectivă este parte. Aceste informații apar și în urma unei căutări pe baza numelui și a prenumelui realizate cu ajutorul motorului de căutare Google, afișându-se un link către pagina web a operatorului, de unde rezultă că informațiile sunt indexate pe acest motor de căutare.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Raportat la dispozițiile Legii nr. 677/2001 și având în vedere activitatea pe care însăși societatea și-a ales să o desfășoare, operațiunile de preluare, înregistrare, organizare, stocare și dezvăluire a datelor din dosarele instanțelor de judecată reprezintă operațiuni de prelucrare a datelor personale, realizate într-un sistem de evidență automatizat.

Prin urmare, această societate are calitatea de operator de date cu caracter personal și, implicit, obligațiile stabilite de lege în sarcina sa, inclusiv sub aspectul legalității prelucrării datelor și al respectării drepturilor persoanelor vizate.

Se subliniază că nu are relevanță modul în care societatea a obținut datele, respectiv din surse publice și că acestea au fost deja publicate pe internet, deoarece nu este absolvită de obligațiile de a respecta dispozițiile Legii nr. 677/2001, inclusiv cele care garantează persoanei vizate exercitarea dreptului de opoziție.

Astfel, o persoană fizică și-a exercitat dreptul de opoziție și a solicitat acestui operator ștergerea datelor sale (numele și prenumele) de pe site, motivându-și cererea prin faptul că este o persoană particulară, având dreptul la intimitate, la confidențialitate și la discreție privind datele sale biografice și nu dorește să se facă publice episoade din viața sa pe site, cu atât mai mult cu cât acestea sunt accesibile atât în România, cât și în afara țării, prin simpla căutare a numelui său pe motoarele de căutare.

Pe lângă faptul că operatorul nu a dat un răspuns persoanei vizate în termenul prevăzut de lege, cererea nu a avut o soluționare favorabilă, societatea motivând că furnizează informații legislative cu un caracter pur informativ, colectate din surse puse la dispoziția publicului de către autoritățile publice. Astfel, a susținut că nu poate să șteargă datele respective întrucât nu exercită un control asupra datelor cu caracter personal publicate pe paginile web ale altor entități, date pe care însă, le preia și le prelucrează la rândul său.

Motivat de acest refuz, persoana vizată în cauză s-a adresat cu plângere Autorității de Supraveghere. Aceasta a considerat faptul că cererea persoanei vizate este întemeiată, iar dreptul de opoziție trebuia respectat de către operator, sens în care acesta trebuia să asigure mijloacele necesare exercitării sale, motive pentru care societatea a fost sancționată cu amendă.

Dreptul de opoziție, potrivit dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 677/2001, modificată și completată, presupune că persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment, la prelucrarea datelor sale, din motive întemeiate și legitime, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Solicitarea se adresează operatorului printr-o cerere scrisă, datată și semnată, acesta fiind obligat să comunice măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

În cazul de față, între raporturile dintre persoana vizată și operator nu a fost invocată o dispoziție legală care să-l oblige pe acesta la înregistrarea și menținerea datelor personale în contextul furnizării serviciilor sale, respectiv de postare a informațiilor colectate din surse publice pe site-ul său și de punerea la dispoziția publicului sau a celor interesați.

Prelucrarea datelor personale în acest scop nu constituie o obligație legală pentru o societate comercială (spre deosebire de cum este în cazul instanțelor de judecată), care și-a stabilit ea însăși scopul și mijloacele prelucrării datelor.

Din moment ce excepția nu este îndeplinită, persoana vizată a precizat o serie de motive pentru care dorește să-i fie șterse datele. Întrucât nu s-a constatat faptul că este persoană publică ori ocupă o funcție publică, iar datele respective sunt simple informații despre dosarele sale în instanță care nu trebuie să satisfacă interesul preponderent al publicului, nu se poate refuza solicitarea acesteia pe considerentul că nu a arătat situația sa particulară.

Pe de altă parte, nici operatorul nu a justificat faptul că interesul său legitim (care de altfel este pur comercial) este mai presus decât dreptul fundamental la viață privată al persoanei vizate, astfel încât să se justifice o limitare a acestuia.

Prin urmare, trebuie stabilit un echilibru între, pe de o parte, drepturile de protecție a datelor aparținând persoanelor vizate și, pe de altă parte, drepturile legitime ale altor părți în cadrul procesului de prelucrare a datelor persoanei vizate.

Raportat la modalitatea de prelucrare a datelor, în sistem automatizat, operatorul trebuia să ia, încă de la crearea sistemului informatic, măsurile necesare astfel încât să poată asigura și din punct de vedere tehnic ștergerea informațiilor privind o persoană fizică, la cererea acesteia.

A susține imposibilitatea asigurării drepturilor persoanelor vizate, pe motiv că sistemul de evidență al operatorului nu permite modificări, iar singura soluție pentru rezolvarea acestui tip de problemă este eliminarea respectivelor date de pe portalul instanțelor de judecată, conduce la nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege în calitate de operator al societății comerciale și golește de conținut dreptul de opoziție garantat de Legea nr. 677/2001.

Art. 5 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 677/2001 permite prelucrarea datelor (deci și colectarea acestora) fără consimțământul persoanei vizate, atunci când prelucrarea privește date obținute din documente accesibile publicului, conform legii. Aceste dispoziții însă, nu înfrâng prevederile art. 12-17 din Legea nr. 677/2001, care garantează drepturile persoanelor fizice ale căror date sunt prelucrate, și nici nu absolvă operatorul de obligația de a respecta aceste drepturi, ulterior obținerii din surse publice a documentelor care conțin și date personale.

În Hotărârea din 13 mai 2014, în Cauza C‑131/12, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat prevalența dreptului de opoziție asupra dreptului de a avea acces la informație, precum și asupra intereselor economice ale operatorului care furnizează informațiile respective.

Autoritatea de Supraveghere a considerat faptul că motivarea Curții de Justiție se aplică mutatis mutandis și cazului în speță.

Curtea de Apel București a statuat faptul că ambele cerințe ale art. 15 din Legea nr. 677/2001 sunt îndeplinite, în sensul că motivele invocate de persoana vizată în sprijinul dreptului de opoziție sunt justificate și nu există dispoziții legale contrare care să permită să fie nesocotit acest drept.

De asemenea, a admis faptul că motivarea Curții de Justiție din hotărârea mai sus-menționată se poate aplica mutatis mutandis și în situația în care persoana fizică în cauză se adresează în mod direct deținătorului site-ului pe care se află datele sale și care se afișează în urma unei căutări simple realizate cu ajutorul motorului de căutare Google.

Totodată, Curtea a arătat că operatorul nu a luat nici măsura limitării publicității excesive invocând faptul că informațiile oricum sunt publice, apărând pe portalul instanțelor de judecată.

În același timp, instanța de apel a reținut că, a susține că în virtutea principiului publicității ședințelor de judecată, operatorul nu este obligat să șteargă datele personale la cererea persoanelor vizate, ar însemna denaturarea acestui principiu care se manifestă în fața instanței de judecată, iar nu în spațiul virtual. Mergând pe o asemenea interpretare, ar însemna că orice persoană ar putea înregistra audio ori video ședința de judecată și chiar să o ofere spațiului public virtual pe internet.

Decizia definitivă a Curții de Apel București este deosebit de importantă, întrucât confirmă punctul de vedere al Autorității de Supraveghere în privința motivelor întemeiate și legitime ce pot fi invocate de o persoană vizată în exercitarea cu succes a dreptului de opoziție, cât și al respectării de către deținătorii de site-uri a principiilor prelucrării datelor prevăzute de Legea nr. 677/2001 și cele statuate de Curtea de Justiție în jursprudența sa în domeniu.

În concluzie, Autoritatea de Supraveghere atrage atenția asupra faptului că activitatea unei entități, de preluare a unor documente care conțin date cu caracter personal, din surse publice și prelucrarea acestora în sistemele proprii de evidență intră sub incidența legislației privind protecția datelor personale. Odată obținute aceste date, cu respectarea dispozițiilor legale în materie, aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal și va avea toate obligațiile stabilite de legislația din domeniul protecției datelor personale.

Autoritate de Supraveghere mai precizează că dispozițiile art. 14 și 15 din Legea nr. 677/2001 garantează oricărei persoane dreptul de intervenție și dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor personale.

În acest context, în situația în care persoana în cauză apreciază că i s-au încălcat drepturile garantate de lege, poate înainta plângeri sau sesizări către Autoritatea de Supraveghere.

Consultați sursa informației, comunicatul publicat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

 

Dreptul de opoziție exercitat în cazul preluării informațiilor cu privire la dosarele instanțelor de judecată was last modified: iulie 28th, 2015 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter