EDITURA UNIVERSUL JURIDIC vă recomandă pachetul: Noul Cod penal şi procedură penală. Noul Cod civil şi procedură civilă. Ediţii PREMIUM

12 Sep 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 485
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

EDITURA UNIVERSUL JURIDIC: PACHET: Noul Cod penal și procedură penală. Noul Cod civil și procedură civilă. Ediții PREMIUM

EDITURA UNIVERSUL JURIDIC: PACHET: Noul Cod penal și procedură penală. Noul Cod civil și procedură civilă. Ediții PREMIUM

EDITURA UNIVERSUL JURIDIC: PACHET: Noul Cod penal și procedură penală. Noul Cod civil și procedură civilă. Ediții PREMIUM

Pachetul conține:

1. Noul Cod de procedură penală și legislație conexă. Ediție PREMIUM

Include: nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modif. și compl. unor acte normative(M. Of. nr. 545 din 20 iulie 2016)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Îngrijită de prof. univ. dr. Dan Lupașcu, culegerea Noul Cod de procedură penală și legislație conexă continuă seria edițiilor PREMIUM pentru anul 2016.

Edițiile PREMIUM sunt tipărite pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică și practică, oferă un conținut consolidat și îmbogățit constând în numeroase acte normative, extrase atent selectate și jurisprudență relevantă, națională și europeană, la care se adaugă diverse alte informații utile, structurate profesionist și evidențiate adecvat prin grafica și cromatica speciale.

Astfel, culegerea include:
● Noul Cod de procedură penală:
– textul actualizat al Codului
– corelații cu vechile reglementări
– dispoziții de aplicare
– decizii ale Curții Constituționale
– recursuri în interesul legii
– hotărâri prealabile
– jurisprudență națională
– dispoziții CEDO
– dispoziții CDFUE
– jurisprudența CEDO
– index;
● Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României;
● Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (extras);
● Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului (extras);
● Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (extras);
● O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție;
● Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;
● Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor;
● Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (extras);
● Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;
● Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare;
● Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;
● H.G. nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal;
● Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române;
● Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (extras);
● O.U.G. nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale;
● Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune;
● H.G. nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune;

Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
● Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
● Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală (extras);
● Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (extras). Seria PREMIUM se adresează practicienilor, teoreticienilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților.

2. Noul Cod penal și legislație conexă. Ediție PREMIUM

Include: L. nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modif. și compl. unor acte normative

Îngrijită de prof. univ. dr. Dan Lupașcu, culegerea Noul Cod penal și legislație conexă continuă seria edițiilor PREMIUM pentru anul 2016.

Edițiile PREMIUM sunt tipărite pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică și practică, oferă un conținut consolidat și îmbogățit constând în numeroase acte normative, extrase atent selectate și jurisprudență relevantă, națională și europeană, la care se adaugă diverse alte informații utile, structurate profesionist și evidențiate adecvat prin grafică și cromatică speciale.
Astfel, culegerea include:
● Noul Cod penal:
-textul actualizat al Codului
-corelații cu vechile reglementări
-dispoziții de aplicare
-decizii ale Curții Constituționale
-recursuri în interesul legii
-hotărâri prealabile
-jurisprudență națională
-dispoziții CEDO
-dispoziții CDFUE
-jurisprudența CEDO
-index;

● Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;
● O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război;
● Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii;
● Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului;
● Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;
● Legea nr. 191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval;
● Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei;
● Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular;
● Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;
● Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;
● Legea nr. 289/2005 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată;
● Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului;
● Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare;
● Infracțiuni prevăzute în legi speciale: numeroase extrase menite să asigure un nivel ridicat de informare, necesar specialiștilor și tuturor celor interesați de o viziune de ansamblu asupra legislației din domeniul Dreptului penal.

Seria PREMIUM se adresează practicienilor, teoreticienilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților.

3. Noul Cod de procedură civilă și legislație conexă 2016. Ediție PREMIUM

Îngrijită de prof. univ. dr. Dan Lupașcu, culegerea Noul Cod de procedură civilă și legislație conexă (Legislație consolidată și index: 2016) continuă seria edițiilor PREMIUM pentru anul 2016.

Edițiile PREMIUM sunt tipărite pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică și practică, oferă un conținut consolidat și îmbogățit constând în numeroase acte normative, extrase atent selectate și jurisprudența relevantă, națională și europeană, la care se adaugă diverse alte informații utile, structurate profesionist și evidențiate adecvat prin grafică și cromatică speciale.

Astfel, culegerea include:
● Noul Cod de procedură civilă;
● Constituția României (extras);
● Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (extras);
● Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995;
● Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
● Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului (extras);
● Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești;
● O.G. nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urmă hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă;
● O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară;
● Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești;
● Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori;
● Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;
● O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
● Legea nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială;
● Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;
● Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 2.201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (extras);
● Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
● Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (extras);
● Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (extras);
● O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană (extras);
● O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
● O.G. nr. 13/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (extras);
● Regulamentul (UE) nr. 1.215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (extras);
● Regulamentul (UE) nr. 606/2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă (extras);
● Ordinul nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025-1.032 [art. 1.026-1.033, după rep. 2015] din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
● Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;
● O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
● H.G. nr. 299/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (extras);
● Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite;
● Anexă. Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras);
● Anexă. O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe (extras).

Seria PREMIUM se adresează practicienilor, teoreticienilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților.

4. Noul Cod civil și legislație conexă. Ediție PREMIUM

Îngrijită de prof. univ. dr. Dan Lupașcu, culegerea Noul Cod civil și legislație conexă (Legislație consolidată și index: 2016) deschide seria edițiilor PREMIUM pentru anul 2016. Edițiile PREMIUM sunt tipărite pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică și practică, oferă un conținut consolidat și îmbogățit constând în numeroase acte normative, extrase atent selectate și jurisprudența relevantă, națională și europeană, la care se adaugă diverse alte informații utile, structurate profesionist și evidențiate adecvat prin grafică și cromatică speciale.
Astfel, culegerea include:

● Noul Cod civil:

– textul actualizat al Codului
– corelații cu vechile reglementări
– dispoziții de aplicare
– decizii ale Curții Constituționale
– recursuri în interesul legii
– hotărâri prealabile
– jurisprudența națională
– dispoziții CEDO
– dispoziții CDFUE
– jurisprudența CEDO
– index;

● Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică;
● Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare;
● Legea locuinței nr. 114/1996;
● Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
● Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
● O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe;
● O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhivă Electronică de Garanții Reale Mobiliare;
● Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
● Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției;
● Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992;
● O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
● Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor;
● O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
● Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
● O.U.G. nr. 14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb;
● O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar (extras);
● OPANAF nr. 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (extras);
● Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;
● Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (extras);
● Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (extras);
● Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare;
● Anexă. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras).
Seria PREMIUM se adresează practicienilor, teoreticienilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților.

PRO LEGE – O colecție necesară oricărui jurist:

● reunește între copertele fiecărei culegeri informații esențiale și extinse din domeniul abordat, înlesnind astfel utilizatorului activitatea de informare și de cercetare, reducând semnificativ și eficient timpul dedicat acesteia;

● prezintă pachete de acte normative consolidate, atent selectate în vederea acoperirii domeniului vizat, îmbogățite cu note și referințe utile, structurate și evidențiate profesionist și menite a facilita înțelegerea voinței și a intențiilor legiuitorului (prin semnalarea și/sau prin prezentarea unor corelații ori a unor spețe relevante, în unele cazuri prin oferirea unor lămuriri punctuale etc.);

● seria PREMIUM din cadrul colecției PRO LEGE este tipărită pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică și practică, beneficiază de grafică și de cromatică speciale (în vederea unui plus de evidențiere a informațiilor-cheie), incluzând totodată un vast material informativ suplimentar;

● fiecare culegere în parte constituie, practic, un instrument juridic complex, indispensabil activității de zi cu zi în cadrul domeniului căruia îi este dedicată și pe care îl reprezintă, organizând unitar informațiile necesare unei bune cunoașteri a domeniului respectiv.

COORDONAREA GENERALĂ a Colecției PRO LEGE este asigurată de consilier juridic Oliviu Crâznic.
Așteptăm sugestiile și propunerile dvs pe adresa prolege [at] universuljuridic.ro

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

EDITURA UNIVERSUL JURIDIC vă recomandă pachetul: Noul Cod penal și procedură penală. Noul Cod civil și procedură civilă. Ediții PREMIUM was last modified: septembrie 12th, 2016 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter