Evelina OPRINA, Vasile BOZEȘAN: Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii practice. Volumul 2

20 Ian 2017
3 voturi, medie: 3,67 din 53 voturi, medie: 3,67 din 53 voturi, medie: 3,67 din 53 voturi, medie: 3,67 din 53 voturi, medie: 3,67 din 5 (3 votes, average: 3,67 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 641

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Evelina OPRINA, Vasile BOZEȘAN: Executarea silită. Dificultăți și soluții practice. Volumul 2

Evelina OPRINA, Vasile BOZEȘAN VIDA: Executarea silită. Dificultăți și soluții practice. Volumul 2

Evelina OPRINA, Vasile BOZEȘAN: Executarea silită. Dificultăți și soluții practice. Volumul 2

Prin realizarea volumului 2 al lucrării „Executarea silită. Dificultăți și soluții practice” se continuă demersurile de analiză și evaluare ale chestiunilor spinoase existente în procedura executării silite, răspunzând astfel interesului crescând al practicienilor pentru solubilizarea eficientă a problemelor ivite în activitatea execuțională.

În mod constant practica execuțională relevă situații și dificultăți ce impun reactivarea paradigmei interpretative a normelor procesual execuționale care, în lipsa unei adaptări permanente la realitatea execuțională, riscă să devină una, dacă nu inactuală, cel puțin ineficientă.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Mereu recunoscători practicienilor ce dezvăluie și aduc la masa analizei chestiuni strict practice și acutizate de lipsa unui registru interpretativ anterior care să permită tranșarea adecvată a acestora, coordonatorii lucrării – animați de receptarea favorabilă a volumului 1 al lucrării – își asumă demersul, deloc facil, de a continua analiza și dezlegarea dificultăților reflectate în practica execuțională, prin realizarea unui nou volum care să răspundă, prin tematică, dar și consistență, așteptărilor cititorilor preocupați de executarea silită.

În acest scop, cu un colectiv de autori parțial restructurat și adaptat gradului crescând de dificultate a problematicilor abordate, în volumul 2 al lucrării, prin cele peste 60 de articole pe care le cuprinde, se continuă analiza problematicilor privind executarea silită, completând, util, panoplia soluțiilor concrete ce pot fi valorificate de către practicienii executării silite.

Coordonatori
Evelina OPRINA – profesor universitar dr., Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București; judecător la Tribunalul Ilfov; membru în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă

Vasile BOZEȘAN – drd., Facultatea de Drept a Universității din București; judecător la Tribunalul Teleorman

Autori
Răzvan ANGHEL – judecător la Curtea de Apel Constanța, președinte Secția I civilă; formator la Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri

Bogdan Alex ARGHIR – drd., Facultatea de Drept a Universității din București; judecător, președinte al Judecătoriei Sectorului 2 București

Vasile BOZEȘAN – drd., Facultatea de Drept a Universității din București; judecător la Tribunalul Teleorman

Traian Cornel BRICIU – profesor universitar dr., Facultatea de Drept a Universității din București; avocat; director al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților; vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România; membru în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă

Răzvan DINCĂ – profesor universitar dr., Facultatea de Drept a Universității din București; avocat, Baroul București

Claudiu Constantin DINU – lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universității din București; avocat; arbitru și membru al Colegiului Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României; director al Departamentului de pregătire continuă – Drept privat – din cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

Claudiu DRĂGUȘIN – judecător la Judecătoria Sectorului 4 București

Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc; formator la Institutul Național al Magistraturii; membru în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă

Gabriela Cristina FRENȚIU – judecător dr., președinte Secția I civilă a Tribunalului Bistrița-Năsăud

Ioan GÂRBULEȚ – judecător dr., inspector judiciar la Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii

Decebal-Adrian GHINOIU – consilier juridic dr., Ministerul Justiției

Evelina OPRINA – profesor universitar dr., Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București; judecător la Tribunalul Ilfov; membru în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă

Ioana PĂȘCULEȚ – cadru didactic asociat, Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai; judecător la Curtea de Apel Cluj

Octav-Lucian PĂUN – inspector, Corpul de control al ministrului, Ministerul Justiției

Gheorghe PIPEREA – profesor universitar dr., Facultatea de Drept a Universității din București; avocat, Baroul București

Paul POP – avocat dr., Baroul București

Octavian POPESCU – drd., Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”; avocat, Baroul București

Gabriela RĂDUCAN – profesor universitar dr., Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București; avocat, Baroul București

Radu RIZOIU – conferențiar universitar dr., Facultatea de Drept a Universității din București; avocat, Baroul București

Mirela STANCU – lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universității din București; judecător la Tribunalul București

Andreea TABACU – conferențiar universitar dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Pitești; judecător la Curtea de Apel Pitești

Delia Narcisa THEOHARI – drd., asistent de cercetare la Universitatea Nicolae Titulescu din București; formator la Institutul Național al Magistraturii; judecător la Tribunalul București

Mircea URSUȚA – lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universității din Oradea; avocat, Baroul Bihor; membru în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă

Alice Cristina Maria ZDANOVSCHI – lector universitar dr., Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București

Liviu Gheorghe ZIDARU – lector universitar dr., Facultatea de Drept a Universității din București; judecător la Curtea de Apel București; membru în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă

TEME
EXECUTAREA SILITĂ. DIFICULTĂȚI ȘI SOLUȚII PRACTIC
VOLUMUL 2
1. Hotârârile judecătorești nedefinitive și executorii: riscuri și limitele întoarcerii executării silite
2. Suspendarea executării hotărârii atacate
3. Particularități privind executarea titlurilor executorii europene
4. Contractele reglementate de Codul civil – titluri executorii
5. Păstrarea caracterului de titlu executoriu al contractelor de credit bancar în urma cesiunii de creanță
6. Clauza penală și arvuna. Executorialitate și posibilități de executare silită
7. Pactele comisorii în reglementarea noului Cod civil și efectele acestora asupra caracterului executoriu al contractului
8. Factura fiscală – titlu executoriu
9. Executorialitatea contractelor de ipotecă mobiliară sub semnătură privată – probleme practice
10. Invocarea compensației în faza executării silite. Condiții
11. Cazurile în care executorul judecătoresc are calitate procesuală activă sau pasivă
12. Calea procedurală pentru antrenarea răspunderii executorului judecătoresc
13. Controlul actelor executorului judecătoresc
14. Conexarea executărilor din perspectiva regulilor de aplicare a legii în timp
15. Reprezentarea creditorului persoană juridică în faza executării silite – prin prisma Deciziei ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 9/2016
16. Răspunderea moștenitorilor în limitele activului moștenirii – o chestiune de clarificat în faza judecății sau în cursul executării silite?
17. Posibilitatea creditorului urmăritor de a interveni în propria procedură de executare silită
18. Prerogativele creditorului intervenient a cărui creanță a fost recunoscută de către debitor în procedura de executare silită
19. Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare – analiză din perspectiva Deciziei ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 15/2016
20. (Im)posibilitatea executorului judecătoresc de a cenzura onorariul avocațial
21. Discuții privind proporționalitatea cheltuielilor de executare cu activitatea depusă de executorul judecătoresc și de avocatul creditorului
22. (Im)posibilitatea cenzurării cheltuielilor de executare (inclusiv a onorariului executorului) în ipoteza unor executări silite concomitente, dar neconexate
23. Atribuțiile executorului judecătoresc în privința stabilirii TVA în executarea silită
24. Situația cheltuielilor de executare în cazul intervenirii perimării executării silite
25. Posibilitatea cenzurării cheltuielilor de executare în procedura insolvenței
26. Decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată
27. Renunțarea la executarea silită. Condiții. Efecte
28. Intervenția nulității procedurale în faza executării silite
29. Acțiunea pauliană promovată de creditor
30. Scurte aprecieri practice despre prescripția dreptului de a obține executarea silită
31. Comparație între suspendarea (provizorie) a executării silite, suspendarea (provizorie) a executării provizorii și suspendarea executării actului administrativ (fiscal)
32. Motivele de suspendare a executării silite
33. Momentul de la care curge termenul de apel împotriva încheierii de suspendare a executării silite
34. Efectele în timp ale încheierii de suspendare a executării silite
35. Inadmisibilitatea unor motive de contestație la executarea silită din perspectiva obiectului contestației
36. Semnificația noțiunii de „motive noi de contestație” prevăzute de art. 713 alin. (3) C. pr. civ.
37. Contestația la executarea propriu-zisă versus contestația la titlu. Distincție. Termene
38. Termenele în care poate fi promovată contestația la executare
39. Depunerea cu afectațiune specială
40. Urmărirea silită a bunurilor de patrimoniu
41. Urmărirea silită a operelor de artă
42. Urmărirea silită a metalelor prețioase
43. Urmărirea silită a vinurilor de colecție
44. Trezoreria – terț poprit atipic. Remedii pentru executarea creanței poprite
45. Remedii procesuale pentru depășirea limitelor în care pot fi urmărite bunurile debitorului în cazul popririi bancare
46. Limitele în care poate fi executat silit terțul poprit (angajator) în temeiul hotărârii de validare a popririi
47. Apărări specifice terțului poprit în procedura de validare a popririi
48. Urmărirea silită imobiliară de către creditorul având o creanță în valoare de până la 10.000 lei: aspecte practice
49. Problematici privind evacuarea debitorului în procedura executării silite
50. Există un număr maxim de licitații care pot fi organizate pentru vânzarea silită imobiliară
51. Seriozitatea și sinceritatea prețului de adjudecare – cerințe supuse verificării distincte în faza executării silite?
52. Neachitarea de către adjudecatar a prețului bunului adjudecat. Consecințe și remedii pentru continuarea procedurii
53. Obligațiile creditorului adjudecatar fără preferință în raport cu alți creditori în ipoteza depunerii creanței în contul prețului
54. Evacuarea terțului în baza actului de adjudecare
55. Concursul între creditori în cazul dreptului de retenție
56. Acțiuni vizând fondul creanței în procedura contestării procesului-verbal de distribuire
57. Dificultăți ivite în practica executării hotărârilor judecătorești referitoare la minori
58. Remedii pentru ipoteza în care instanța respinge cererea de penalități în cadrul executării hotărârilor privitoare la minori
59. Concursul dintre executarea silită a creanțelor fiscale și a celor de drept comun
60. Statutul executorului fiscal. Aspecte practice ale activității acestuia
61. Soarta contestațiilor la executare și verificarea legalității actelor de executare silită după intrarea în insolvență a debitorului
62. Efectele dării în plată a imobilului ipotecat asupra executării silite
63. Condițiile executării contractului de ipotecă
64. Particularități ale executării silite a hotărârilor judecătorești pronunțate în materia asigurărilor sociale
65. Executarea amenzilor contravenționale. Particularități
66. Executarea despăgubirilor stabilite prin procesele-verbale contravenționale. Aspecte practice
67. Executarea silită și incapacitatea profesioniștilor justiției de a dobândi drepturi litigioase

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Evelina OPRINA, Vasile BOZEȘAN: Executarea silită. Dificultăți și soluții practice. Volumul 2 was last modified: ianuarie 20th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter