Expropriere. Stabilirea prin expertiză a prețului unui bun imobil. Calcularea cuantumului despăgubirilor. Recurs (CPC)

6 apr. 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2187
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 1285/2016

CPC: art. 274 [NCPC: art. 451], CPC: art. 312 [NCPC: art. 496], CPC: art. 312 [NCPC: art. 496], L. nr. 33/1994: art. 26, 27, 33, L. nr. 255/2010: art. 9, 22

Criticile recurenților-reclamanți vizând stabilirea prin expertiza efectuată în apel a unor valori sub minimul prevăzut în grila notarilor publici, ce au reprezentat și obiecțiuni la raportul de expertiză întocmit de cei trei experți, nu pot fi primite.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Pe de o parte, Curtea va constata că respingerea obiecțiunilor de către instanța de apel nu poate reprezenta obiect al analizei în faza procesuală a recursului, neconstituind un motiv de nelegalitate a deciziei recurate, care să se circumscrie dispozițiilor art. 304 C. proc. civ.

Pe de altă parte, valorile care apar în grila notarilor nu sunt echivalente cu valoarea de piață la care sunt tranzacționate imobilele, grila notarilor având ca scop stabilirea valorii onorariilor notarilor la autentificarea tranzacțiilor imobiliare.

Curtea va reține că art. 26 din Legea nr. 33/1994, a cărei încălcare s-a invocat prin motivele de recurs, stabilește că despăgubirile se stabilesc în raport cu prețul cu care se vând, în mod obișnuit, imobilele de același fel în unitatea administrativ-teritorială și nu cu valoarea la care imobilul este încadrat în grila notarilor publici, ce oferă doar prețuri orientative și nu reale.

În raport de aceste considerente, instanța de apel a apreciat corect că reținerea unor prețuri mai mici în grila notarilor publici nu este de natură să invalideze expertiza, întrucât experții au avut în vedere comparabile reale, respectiv tranzacții pentru terenuri aflate în aceeași zonă.

În acest context se va avea în vedere că împrejurarea că experții au ajustat prețul terenului în litigiu prin aplicarea unor coeficienți de 10%, și respectiv 40%, determinând astfel un preț de 152 lei/mp, mai mare decât prețul plătit pentru terenul care face parte din aceeași categorie menționată în grila notarilor publici, respectiv Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1740 din 31 octombrie 2012, cu un preț de tranzacționare de 92,84 lei/mp

Aspectele referitoare la situarea terenului într-o zonă rezidențială nu pot fi reținute, destinația imobilului expropriat, potrivit documentației de la dosar fiind aceea de curți-construcții, fără a se evidenția existența unor unități turistice, respectiv încadrarea în categoria de zonă rezidențială.

În concluzie, se va constata că instanța de apel a aplicat corect dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994, interpretând sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în textul de lege menționat în acord cu Decizia Curții Constituționale nr. 380/2015 (publicată în M. Of. nr. 527/15.07.2015), prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și s-a constatat că prevederile acestui text, raportate la sintagma cuprinsă în art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994, sunt neconstituționale.

Curtea Constituțională, ale cărei decizii sunt obligatorii, aplicându-se raportului juridic dedus judecății câtă vreme nu s-a pronunțat o hotărâre definitivă și irevocabilă, a statuat în același sens și prin Decizia nr. 12/2015, în sensul că la calcularea cuantumului despăgubirilor experții și instanța de judecată vor ține seama de prețul cu care se vând, în mod obișnuit, imobilele de același fel în unitatea administrativ-teritorială, la momentul transferului dreptului de proprietate și nu la momentul efectuării expertizei.

Nici cel de-al doilea motiv de recurs vizând încălcarea art. 9 alin. (4) din Legea nr. 255/2010, nu poate fi primit.

Având în vedere că, în speță, reclamanții nu au depus cerere pentru despăgubiri, sumele cuvenite au fost consemnate de expropriator la H., la dispoziția acestora, la data de 13 martie 2012, înainte de emiterea hotărârii de expropriere.

Sunt, astfel, incidente dispozițiile art. 9 alin. (4) conform cărora „transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea expropriatorului operează de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere de către expropriator, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii”.

Soluția instanței de apel de respingere a acțiunii respectă, astfel, prevederile art. 27 din Legea nr. 33/1994, aplicabil în cauză prin norma de trimitere existentă în art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010.

Întrucât suma acordată este mai mare decât cea stabilită prin expertiza efectuată în apel, decizia instanței de apel este legală raportat la norma de drept menționată.

Pentru toate aceste considerente, Curtea va constata că recursul reclamanților este nefondat și, în temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ., îl va respinge.

Văzând și dispozițiile art. 274 C. proc. civ.

Sursa informației: www.scj.ro.

Expropriere. Stabilirea prin expertiză a prețului unui bun imobil. Calcularea cuantumului despăgubirilor. Recurs (CPC) was last modified: aprilie 6th, 2017 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter