Florentina-Gabriela Rotaru: Concedierea individuală din motive care nu țin de persoana salariatului. Universul Juridic: Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 3/2017. Ilie Dumitru : Detașarea lucrătorilor în Uniunea Europeana

20 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 197

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Florentina-Gabriela Rotaru: Concedierea individuală din motive care nu țin de persoana salariatului

Florentina-Gabriela Rotaru: Concedierea individuală din motive care nu țin de persoana salariatului

Florentina-Gabriela Rotaru: Concedierea individuală din motive care nu țin de persoana salariatului

Prezenta lucrare – parte dintr-o serie dedicată contractului individual de muncă și raporturilor juridice născute din acesta între angajator și salariat, privite în dinamica lor – cuprinde o selecție de hotărâri recente ale secției specializate a Curții de Apel București, privind concedierea individuală din motive neimputabile salariatului.

Culegerea își propune să ofere o imagine a problemelor de drept ce se pot ivi la încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, care trebuie să se mențină pe o piață concurențiala, fiind constrâns de realitățile economice să își evalueze permanent performanțele și să regândească, în consecință, modul de organizare a activității, pentru optimizarea rezultatelor.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Urmând etapele procedurii concedierii, reglementate strict de legislația muncii, lucrarea evidențiază elementele de protecție a salariatului, privite în corelație cu libertatea angajatorului de a-și conduce afacerea și surprinde modul în care jurisprudența a încercat să găsească un echilibru între acestea.

Culegerea tratează, deopotrivă, probleme de drept substanțial și procedural, fiind destinată atât actorilor de pe piață muncii, cât și profesioniștilor implicați în procedura concedierii, indiferent dacă aceasta dobândește sau nu caracter litigios

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Universul Juridic: Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 3/2017

Universul Juridic: Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 3/2017

Universul Juridic: Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 3/2017

Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI) este persoana juridică română de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitica, fără scop patrimonial, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 14 din 27 aprilie 2004, potrivit Certificatului de înscriere nr. 20 din 18 mai 2004. Membrii asociației sunt cadre universitare, specialiști în domeniul dreptului, în mod deosebit al dreptului proprietății intelectuale, cercetători în cadrul Centrului de cercetări științifice care funcționează în cadrul Universității “Nicolae Titulescu” din București.

În cadrul Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale a luat ființă și funcționează Centrul de cercetări științifice “YOLANDA EMINESCU-OTILIA CALMUSCHI”, ca un omagiu adus regretatelor profesoare, care au fost unele dintre cele mai remarcabile personalități din țara noastră în domeniul cercetării științifice a dreptului proprietății intelectuale.

Totodată, în semn de recunoștință, profund respect și aducere aminte, membrii Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale și conducerea Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, au hotărât instituirea premiilor YOLANDA EMINESCU-OTILIA CALMUSCHI, ce se va acorda în fiecare an, începând cu anul 2008, unor remarcabili cercetători în domeniul dreptului proprietății intelectuale sau unor tineri cercetători care bat la porțile afirmării.

ASDPI face parte, alături de alte 31 de instituții, din Grupul de lucru instituționalizat pe probleme de proprietate intelectuală coordonat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale are ca principală preocupare editarea trimestrială a Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, precum și crearea de legături științifice în domeniu, organizarea de cursuri, conferințe, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, schimburi bilaterale, expuneri ori alte acțiuni sau activități în acest domeniu pentru prevenirea și combaterea contrafacerilor și pirateriei.

Dreptul proprietății intelectuale fiind disciplină de studiu în învățământul juridic superior din România, membrii asociației au considerat că materia și cei interesați de acest domeniu au nevoie de o publicație care să se constituie într-o tribună de dezbateri și dialog.

Sub egida ASDPI și a Universității “Nicolae Titulescu” se editează Revistă Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, cu apariție trimestrială (primul număr a apărut în luna decembrie 2004).

Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale este singura publicație de acest gen în literatura juridică din țara noastră și contribuie la crearea cadrului necesar pentru exprimarea opiniilor specialiștilor privind dreptul proprietății intelectuale, la formularea de propuneri în vederea perfecționării legislației în domeniu, care să conducă la armonizarea sa cu cea internațională și comunitară, în mod special.

Până în prezent, urmare aprecierii conținutului sau științific, revista noastră a fost solicitată și este difuzată, pe bază de abonament sau oferită gratuit, unor instituții internaționale și comunitare în domeniul proprietății intelectuale, unor asociații private care desfășoară activități în domeniu, precum și unor persoane fizice, specialiști în materie, din Albania, Anglia, Belgia, Canada, Croația, Franța, Germania, Republica Moldova, Olanda, Serbia, Spania, Turcia și SUA.

De asemenea, urmare recunoasteii conținutului științific al revistei noastre, avem un schimb permanent de publicații sau alte materiale în domeniu cu European Communities Trade Mark Assosiation (ECTA) și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).

În paginile revistei au publicat diverse articole sau studii în domeniul dreptului proprietății intelectuale, specialiști străini de renume, în materie, printre care amintim: prof.univ.dr. Karl-Nikolaus Peifer-Director al Institutului de drept în media și comunicații din cadrul Universității din Köln și judecător al curții Oberlandesgericht Hamm; conf.univ.dr. Victor Volcinschi din cadrul Universității de Stat a Republicii Moldova; lector univ.dr. Dorian Chirosca- director general al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova; Dr. Ekkehard Stolz-avocat în cadrul Societății de avocați-Avocați Lichtenstein, Korner & Partners; Pedro Rodinger-Director al Departamentului pentru modele Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci și modele); Christy Rogers-avocat din cadrul Baroului din Londra; lector univ. drd. Igor Chirosca-din cadrul Universității de Stat a Republicii Moldova; Olga Belei-director al departamentului drept de autor și drepturi conexe din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova.

Din Consiliul Științific al revistei fac parte cadre didactice de prestigiu de la Universitatea București; Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Universitatea “Babeș Bolyai” din Cluj Napoca; Universitatea “Ovidius” Constanța; Universitatea de Vest din Timișoara; Universitatea “Valahia” Târgoviște; Universitatea “Dimitrie Cantemir” Cluj Napoca; Universitatea “Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș; Universitatea Ecologică București; Universitatea “Nicolae Titulescu” București; judecători, procurori, avocați,consilieri juridici, ofițeri din Inspectoratul General al Poliției Române, specialiști din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova.

Deasemenea din Consiliul Științific al revistei noastre fac parte cadre didactice de prestigiu de la Universitatea “Karoli Gaspar” din Budapesta; Universitatea din Novi Sad; Universitatea de Stat din Moldova; Academia de Drept din Moldova; Universitatea Liberă Internațională din Moldova; Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Ilie Dumitru : Detașarea lucrătorilor în Uniunea Europeană

Ilie Dumitru : Detașarea lucrătorilor în Uniunea Europeană

Ilie Dumitru : Detașarea lucrătorilor în Uniunea Europeană

Detașarea lucrătorilor și mai ales detașarea transnațională în cadrul Uniunii Europene constituie o temă de mare actualitate, aflată pe agenda de lucru a instituțiilor și organismelor UE, dar și a multor cancelarii ale statelor membre.

Demersurile Comisiei Europene de modificare a cadrului legislativ european actual a determinat chiar nașterea unei dezbateri aprinse între statele membre, soldată cu împărțirea Europei în două tabere și cu activarea procedurii „cartonasului galben”.

Prezenta lucrare constituie un studiu științific aprofundat, care analizează problematica detașării atât în sensul stabilit de Codul român al muncii, dar mai ales în sensul european al acestei noțiuni.

Prestarea transnațională de servicii cu lucrători detașați dintr-un stat membru în alt stat membru al Uniunii Europene, detașarea transnațională intragrup și detașarea prin agențiile de muncă temporară sunt problematici analizate amănunțit, contribuindu-se la lămurirea multor neclarități care procupa atât pe teoreticienii dreptului, cât și pe practicieni din diverse domenii de activitate: juridic, economic, resurse umane, management, inspecția muncii și alte zone ale administrației publice centrale sau locale

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Florentina-Gabriela Rotaru: Concedierea individuală din motive care nu țin de persoana salariatului. Universul Juridic: Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 3/2017. Ilie Dumitru : Detașarea lucrătorilor în Uniunea Europeana was last modified: octombrie 20th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter